План-конспект уроку з польської мови для 5 класу Moja rodzina

Про матеріал
План-конспект уроку з польської мови для учнів 5 класу за підручником Polski. krok po kroku
Перегляд файлу

5 klasa

Temat: Moja rodzina

Treści kształcenia:

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:

 1. c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

 1. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
 2. korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • Wypowiada się pełnymi zdaniami na określony temat,
 • Zapisuje i wymawia poprawnie nazw członków rodziny,
 • Dostrzega znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka.

Nabywane umiejętności:

 • Odnoszenia się do usłyszanych i omawianych treści,
 • Tworzenia swobodnej ekspresji werbalnej,
 • Zabierania głosu w rozmowie na określony temat,
 • Określania stopni pokrewieństwa w rodzinie.

Kompetencje kluczowe:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • Umiejętność uczenia się,
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie.

Środki dydaktyczne:

 • Zasób multimedialny: film „Rodzina Teflików”,
 • Komputer, rzutnik multimedialny,
 • Podręcznik „Polski. Krok po kroku”
 • Przygotowane przez nauczyciela kartonowe plansze z nazwami członków rodziny: BABCIA, DZIADEK, CIOCIA, WUJEK, PRABABCIA, PRADZIADEK, KUZYN, KUZYNKA.

Metody nauczania:

 • Podająca: wyjaśnienie,
 • Problemowa: rozmowa kierowana,
 • Eksponująca: video,
 • Praktyczne: metoda tekstu przewodniego, ćwiczenie przedmiotowe.

Formy pracy:

 • Zbiorowa,
 • Indywidualna jednolita.

Przebieg zajęć:

 1. Etap wstępny

Nauczyciel wita dzieci. Informuje je, że temat zajęć, który za chwilę poznają, będzie dotyczył spraw szczególnie bliskich każdemu człowiekowi. Oznajmia, że ucznowie będą oglądali video, na podstawie którego każdy z uczniów spróbuje rozszyfrować, o czym będzie mowa podczas zajęć, nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmu z zasobu multimedialnego.

Nawiązując do tekstu, nauczyciel zadaje pytania ukierunkowujące:

 • Kim są bohaterowie tego video?
 • Co to jest rodzina?
 • Kto jest najbardziej ważny w rodzinie?
 1. Ogloszenie tematu I celów lekcji

Nauczyciel ogłazsa temat I cele lekcji, proponuje uczniom obejrzeć prezentację multymedialną

 1. Etap realizacji

Praca z kartonowymi planszami

Dieci wychodzą do tablicy i rozpodzilają nazwy członków rodziny na dwie tabelki: “mężczyźni” i “kobiety”.

 1. Praca z podręcznikiem

Ćwiczenie 2 , 3, 4  st. 61

Praca z kartkami

 1. Co nie pasuje?
 1. Babcia, ciocia, wnuk, siostra
 2. Małżeństwo, rodzeństwo, ojciec, rodzice
 3. Mama, tata, kuzyn, córka
 4. Wnuk, Kuba, siostra, dziadek
 5. Wujek, kuzyn, mama, tata.
 1. Proszę dopasować
 1. Siostra, ciocia…..
 2. Dziadkowie, rodzeństwo…
 3. Wujek, tata…
 1. Rozwiązanie krzyżówki

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Poziomo

1 brat =

2 wujek =

3 babcia =

4 kuzyn =

5 chłopak =

6 mąż =

7 wnuk =

 

Pioniwo Hasło rodzina

 

 1. Etap końcowy

Praca w zeszycie .Ćwiczenie 6, st. 39 Wybrane dzieci głośno odczytują nazwy członków rodziny

 

 1. W ramach podsumowania zajęć nauczyciel proponuje za zdjeciami z komórek dzieci opowiedzić o członkach rodziny

 

5 klasa

Temat: Moja rodzina. Opis czlonków rodziny

Treści kształcenia:

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:

 1. c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

 1. zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
 2.  korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozpoznaje słownictwo związane z rodziną,
 • słucha i wykonuje proste polecenia nauczyciela,
 • rozwija swoje działania twórcze poprzez stworzenie drzewa genealogicznego.
 • Opowiada o zawodach członków swojej rodziny
 • wykona pracę plastyczną.
 • Dostrzega znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka.

Nabywane umiejętności:

 • Odnoszenia się do usłyszanych i omawianych treści,
 • Tworzenia swobodnej ekspresji werbalnej,
 • Zabierania głosu w rozmowie na określony temat,
 • Określania stopni pokrewieństwa w rodzinie.

Kompetencje kluczowe:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie.

Środki dydaktyczne:

 • Komputer, rzutnik multimedialny, film „Zagadki. Zawody. ”,
 • Podręcznik „Polski. Krok po kroku”
 • Kartki z bloku rysunkowego, flamastry, kredki.
 • karta pracy 1 "Rodzina"
 • piosenka " Rodzina ";
 •  magnesy,flashcards przedstawiające członków rodziny z podręcznika lub przygotowane przez nauczyciela obrazki wycięte z czasopism;
 • zdjęcia przyniesione przez dzieci lub zdjęcia wycięte z czasopism,
 • własne zdjęcie oraz zdjęcia członków rodziny nauczyciela (mamy, taty, babci, dziadka, brata, siostry). Rolę zdjęć mogą również pełnić wycięte z gazet postacie, karton.

Metody nauczania:

 • Podająca: wyjaśnienie,
 • Problemowa: rozmowa kierowana,
 • Praktyczne: metoda tekstu przewodniego, ćwiczenie przedmiotowe.

Formy pracy:

 • Zbiorowa,
 • Indywidualna jednolita, grupowa.
 •  działania praktyczne

 

Przebieg zajęć:

 1. Etap wstępny
 1. Ogloszenie tematu i celów lekcji

Nauczyciel wita dzieci.

Dzien dobry. Proszę popatrzeć na ekran i powiedzić co widzicie na obrazku.

 

Nauczyciel ogłazsa temat i cele lekcji.

2. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA

N. za pomocą magnesów wiesza na tablicy karty obrazkowe przedstawiające członków rodziny. Wspólnie z uczniami wielokrotnie powtarza nazwy poszczególnych członków rodziny w różny sposób (głośno, cicho, szeptem, wesoło). Następnie daje uczniom kilka minut, aby zapamiętali ich ułożenie. Prosi uczniów, by zamknęli oczy i usuwa jedną kartę.

 Uczniowie mówią, której karty brakuje. Zabawa, jest kontynuowana do momentu, aż z tablicy znikną wszystkie karty obrazkowe.

II Część podstawowa

 1.                Przedstawienie nowych wyrazów (opis człowieka)

Nauczyciel wywiesza plansze z obrazkami i wyrazami na tablicę.

 

Oczy                            Włosy    

zielone                     długie, krótkie

niebieskie                jasne, ciemne

brązowe                   proste, kręcone

                                 rude, siwe

 

2.         Ćwiczenia praktyczne
Nauczyciel rysuje na tablicy siedem kwadratów. Pokazuje uczniom swoje zdjęcie i umieszcza je w środkowym kwadracie przy pomocy magnesów. N. zadaje pytanie: Kto to jest? Po uzyskaniu odpowiedzi kto znajduje się na zdjęciu, zapisuje pod zdjęciem swoje imię. Po kolei N. prezentuje poszczególnych członków swojej rodziny, za każdym razem umieszcza zdjęcie na tablicy i zadaje pytanie: Kto to jest? oraz umieszcza właściwy podpis.

Nauczyciel prosi uczniów, aby przygotowali zdjęcia swoich rodzin. Uczniom, którzy nie mają zdjęć N. rozdaje wycięte z czasopism postacie. Zaprasza chętne dzieci na środek, prezentuje zdjęcie klasie i zadaje uczniowi pytanie: Kto to jest? Po otrzymaniu odpowiedzi, zachęca pozostałych uczniów do pracy w parach i prezentowania swoich rodzin.

Nauczyciel włącza polsko-angielską piosenkę dotyczącą rodziny i zachęca uczniów do wspólnego śpiewania. Prosi, aby za każdym razem kiedy uczniowie usłyszą słowo mama lub tata podnieśli do góry zdjęcia swoich rodzin.

Tata, mama, siostra, brat
Oto mój rodzinny świat.

May dad , my mum, my family
May dad , my mum, my sister and me
I love them all and they love me
May dad , my mum, my family

Wśród mojego domu ścian
Nigdy nikt nie będzie sam
May dad , my mum, my family
May dad , my mum, my sister and me
I love them all and they love my
May dad , my mum, my family

Uśmiech, ciepło oraz ład
Oto mój rodzinny świat
May dad , my mum, my family
May dad , my mum, my sister and me
I love them all and they love my
May dad , my mum, my family

Czytanie tekstu

Proszę posłuchać, a następnie przeczytać tekstIMG_20190406_114539.jpg

Proszę odpowiedzić na pytania:

 1. Jaka jest mama?
 2. Jakie oczy ma tata?
 3. Co lubi robić tata?
 4. Kim z zawodu jest tata?
 5. Kto ma rude włosy?
 6. Czym interesuje się dziadek?
 7. Jak ma na imię babcia?
 8. Czy ciocia na długie, proste włosy?
 9. Kim jest wujek?
 10. Jak ma na imię córka Aliny?

Przegląd video „Zagadki. Zawody. ”

Proszę obejrzeć video i domyślić jakie to są zawody.

III Część końcowa

 KARTA PRACY 1: ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
Nauczyciel wiesza na tablicy karton tytułuje go MOJA RODZINA, następnie, za pomocą kolorowych mazaków, rysuje drzewo, umieszcza na nim zdjęcia swojej rodziny i podpisuje poszczególnych jej członków. N. tłumaczy dzieciom, że za chwilę wykonają drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy i zachęca ich do stworzenia własnego drzewa genealogicznego. Nauczyciel proponuje, aby własnoręcznie dorysowały na karcie pracy portrety poszczególnych członków rodziny. N. monitoruje pracę dzieci i wspiera w wypadku trudności, zachęca również dzieci, które znają litery, aby wpisały pod portretami właściwy wyraz.

PODSUMOWANIE

Chętni uczniowie ramach podsumowania zajęć wychodzą na środek, pokazują swoją pracę i nazywają poszczególnych członków rodziny, opisują ich i nazywają ich zawody.

 

 

docx
Додано
13 березня
Переглядів
67
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку