Презентація "Будова речовини" (завдання)

Про матеріал
Презентація містить завдання для учнів 7 класу, які лише розпочинають вивчати фізику. Даний матеріал розрахований на закріплення або повторення вивченого матеріалу з теми "Початкові відомості про будову речовини".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Будова речовини. Завдання. Escuela

Номер слайду 2

Стани речовини Твердий Рідкий Газоподібний

Номер слайду 3

Виберіть рядок, у якому наведено тільки речовини: А) склянка, квітка, ручка;Б) золото, вода, рушник;В) бурштин, будинок, олово;Г) залізо, пластмаса, скло.

Номер слайду 4

Вкажіть найдрібнішу частинку, яка має всі хімічні властивості цієї речовини: А) атом;Б) молекула;В) ядро;Г) зерно.

Номер слайду 5

Зазначте склад молекули кисню: А) два атоми Оксигену;Б) один атом Оксигену та один атом Гідрогену;В) один атом Оксигену і два атоми Гідрогену;Г) один атом Оксигену.

Номер слайду 6

Закінчіть речення: «Молекула не може складатися з…»А) сотень атомів;Б) кількох атомів;В) одного атома;Г) половини атома.

Номер слайду 7

Вкажіть склад молекули води: А) один атом Оксигену;Б) один атом Оксигену та один атом Гідрогену;В) один атом Оксигену і два атома Гідрогену;Г) два атоми Оксигену.

Номер слайду 8

Закінчіть речення: «У центрі атома знаходиться…» А) електрон;Б) молекула;В) інший атом;Г) ядро.

Номер слайду 9

А) аморфна;Б) чиста;В) проста;Г) складна. Виберіть назву типу речовини, якою є вуглекислий газ, якщо його молекула складається з двох атомів Оксигену та одного атома Карбону:

Номер слайду 10

А) газоподібний;Б) рідкий;В) твердий;Г) або газоподібний, або рідкий. Вкажіть агрегатний стан, у якому за звичайних умов знаходиться кисень:

Номер слайду 11

А) азот;Б) кисень;В) водень;Г) вода. Вкажіть речовину, в якої притягання молекул за звичайних умов найсильніше:

Номер слайду 12

А) рідкий;Б) твердий;В) газоподібний;Г) або рідкий, або твердий. Вкажіть стан, у якому знаходиться речовина, якщо її молекули коливаються на місцях, а потім стрибком переміщуються на інші місця:

Номер слайду 13

А) твердий;Б) рідкий;В) газоподібний;Г) або рідкий, або твердий. Вкажіть стан, у якому знаходиться речовина, якщо її молекули здійснюють коливання на одному місці:

Номер слайду 14

А) твердий;Б) рідкий;В) газоподібний;Г) або рідкий, або твердий. Вкажіть стан речовини, відстань між молекулами якої значно перевищує їхні розміри:

Номер слайду 15

А) збовтування;Б) дифузія;В) розчинення;Г) обмін. Вкажіть назву явища самодовілного змішування речовин, зумовленого неперевним рухом їх молекули:

Номер слайду 16

А) фарбування тканини;Б) зшивання тканини;В) вигорання тканини на сонці ;Г) утворення сніжинок. Виберіть приклад дифузії:

Номер слайду 17

А) рідина;Б) газ;В) тверде тіло;Г) у всіх агрегатних станах речовини швидкість дифузії однакова. Виберіть стан речовини, в якому дифузія відбувається швидше за однакових інших умов:

Номер слайду 18

А) засолювання овочів;Б) злипання свіжих зрізів двох свинцевих пластин;В) поширення запахів;Г) вітер. Вкажіть рядок, у якому наведено приклад дифузії в газах:

Номер слайду 19

А) збільшиться;Б) зменшується;В) спочатку збільшується, потім зменшується;Г) не змінюється. Вкажіть характер зміни швидкості дифузії при зниженні температури:

Номер слайду 20

А) холодній рідині;Б) нагрітій рідині;В) холодному твердому тілі;Г) холодному газі. Закінчіть речення: «Дифузія проходитиме найповільніше в …»

Номер слайду 21

А) рідкий;Б) твердий;В) газоподібний;Г) або рідкий, або твердий . Вкажіть стан речовини, якщо вона зберігає форму та об’єм:

Номер слайду 22

А) твердий;Б) рідкий;В) газоподібний;Г) або рідкий, або газоподібний. Вкажіть стан, у якому знаходиться речовина, якщо вона зберігає об’єм і легко змінює форму:

Номер слайду 23

А) тільки розмірами молекул;Б) тільки відстанню між молекулами;В) тільки характером руху молекул;Г) розмірами молекул та відстанню між ними;Д) відстанню між молекулами та характером їхнього руху. Виберіть, чим саме обумовлене існування різних агрегатних станів речовини:

Номер слайду 24

Вкажіть рядок, у якому наведено лише аморфні тверді тіла: А) пластилін, целюлоза, алюміній;Б) віск, смола, лід;В) цегла, порцеляна, залізо;Г) бетон, латунь, мармур;Д) пластмаса, скло, бурштин.

Номер слайду 25

Вкажіть рядок, у якому наведено приклад вимушеної дифузії: А) у водоймах завжди міститься розчинене повітря;Б) у склянці з чаєм розмішується цукор;В) крупинка фарби, вкинута в склянку з водою, надає воді забарвлення;Г) бетон, латунь, мармур;Д) запах бензину з відкритого баку відчувається поблизу автомобіля.

Номер слайду 26

Виберіть твердження, що пояснює явище дифузії: А) наявність проміжків між молекулами та різна густина речовини;Б) неперервний рух молекул та різна густина речовин;В) різна густина речовини та наявність проміжків між молекулами;Г) неперервний рух молекул і наявність проміжків між молекулами;Д) наявність сил взаємодії між молекулами.

Номер слайду 27

Вкажіть рядок, у якому правильно наведено відмінності атомів різних хімічних елементів: А) розміри і маса;Б) маса і склад;В) склад і розміри;Г) розміри, маса і склад;Д) маса, розміри, склад і швидкість руху.

Номер слайду 28

Між молекулами твердих тіл є проміжки. Виберіть твердження, що пояснює, чому тверді тіла не розпадаються на окремі молекули: А) між молекулами діють сили відштовхування;Б) між молекулами діють значні сили притягання;В) молекули безперервно рухаються;Г) розміри проміжків значно менші за розмірами молекул;Д) сили притягання зрівноважені силами відштовхування.

Номер слайду 29

Виберіть речовини, у будові яких зберігається ближній порядок розміщення молекул: А) тільки гази;Б) тільки рідини;В) тільки кристалічні тверді тіла ;Г) рідини і кристали;Д) аморфні тверді тіла і рідини.

Номер слайду 30

Учень сформулював основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини так: 1) всі тіла складаються з надрібніших частинок речовини; 2) частинки речовини знаходяться в хаотичному русі; 3) частинки притягуються між собою. Вкажіть твердження, де учень допустив помилку: А) тільки в твердженні 3;Б) тільки в твердженні 2;В) тільки в твердженні 1;Г) у твердженнях 1 і 2;Д) у твердженнях 2 і 3.

Номер слайду 31

Швидкість руху молекул газів від зіткнення до зіткнення дорівнюють сотням метрів за секунду. Вкажіть причину того, що дифузія в газах відбувається значно повільніше: А) молекули рухаються хаотично не по прямих лініях, а по ламаних; до того ж, зіткнення відбуваються дуже часто;Б) вітер відносить молекули;В) можливо, неправильно визначені швидкості руху молекул газів;Г) такі швидкості руху мають лише поодинокі молекули, а переважна більшість – значно менші;Д) швидкість дифузії не залежить від швидкості руху молекул .

Номер слайду 32

Вкажіть причину відмінностей у фізичних властивостях різних форм вуглецю - алмазу і графіту: А) різна швидкість руху атомів;Б) відмінності у взаємному розміщенні атомів;В) різна густина;Г) різна відстань між атомами;Д) відмінності в будові атомів.

Номер слайду 33

Чому свіжі жирні плями на одязі легше видалити ніж давні? Поясніть

Номер слайду 34

Як потрапляє у воду кисень, яким дихають риби? Поясніть

Номер слайду 35

Поясніть Молекули пахучих речовин рухаються в повітрі з великими швидкостями (понад 100мс). Чому ж запахи розповсюджуються значно повільніше?  

Номер слайду 36

Опишіть і поясніть явище

Номер слайду 37

Свіжий, хоча й невидимий слід, зайця собака бере. Однак через певний час вона його взяти не може. Поясніть це явище.

Номер слайду 38

Встановіть відповідність між розташуванням молекул, характером їхнього руху та станом речовини: 1) близько одна до одної; коливання на одному місці;2) далеко одна від одної; політ від зіткнення до зіткнення;3) близько одна до одної; періодичні перескоки з місця на місце;А) рідина;Б) тверде тіло;В) газ;{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВ123

Номер слайду 39

Встановіть відповідність явища та прикладу: 1) Дифузія в газах;2) Дифузія в рідинах;3) Дифузія в твердих тілах;4) Вимушена дифузія;5) Теплове розширення;А) засолювання сала;Б) поширення аромату квітів;В) додавання вершків у каву;Г) провисання дротів у спекотний день;Д) розчинення прального порошку під час прання в автоматичній пральній машині.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}АБВГД12345

Номер слайду 40

Література1. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О. Фізика 7 клас. В-во «Ранок», 2020. Татарчук Н. В. Тести. Фізика 7-11 класи. Вид-во «Академія», Київ. 2008 Атаманчук П. С., Крисько А. А., Мендерецький В. В. Збірник задач з фізики. В-во «Школяр», Київ, 1996 Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю. Фізика 7. Збірник задач. В-во «Ранок», 2015 Лукашик В. Збірник запитань і задач з фізики. Для 7-8 класів середньої школи. В-во «Радянська школа», 1991.

Номер слайду 41

Кінець

pptx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 2. Початкові відомості про будові речовин. Молекули. Атоми
Додано
1 вересня 2021
Переглядів
3453
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку