Презентація до уроку " Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції"

Про матеріал
Теоретичні відомості до уроку в 10 класі про зв'язок біорізноманіття на планеті Земля і еволюційні процеси
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції ( теоретичні відомості до уроку)Автор: вчитель ЗЗСО № 33 м. Чернігова Рагуліна Наталія Григоріївна

Номер слайду 2

Біорізноманіття нашої планети. Біорізноманіття – це міра кількості, різнорідності і мінливості форм живих організмів. Включає в себе різноманіття у рамках виду, різноманіття видів та екосистем. Ще одне визначення, що найбільш часто використовується екологами, звучить як «Сукупність генів, видів та екосистем в регіоні». Це визначення дозволяє використовувати уніфікований підхід до різних рівнів організації живих біоти. Останнє визначення, фактично, є найближчим до єдиного офіційного визначення поняття «біорізноманіття», позаяк воно затверджено ООН в Конвенції щодо біорізноманіття

Номер слайду 3

Біорізноманіття — це тканина життя, складовою частиною якої є ми і від якої ми повністю залежимо.

Номер слайду 4

Розрізняють три види біорізноманіття. ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯРІЗНОМАНІТТЯ СПІВТОВАРИСТВ ТА ЕКОСИСТЕМ.

Номер слайду 5

Видове різноманіття. На даний момент описано 1,75 млн видів, але вчені вважають, що їх існує набагато більше. Нині досить добре вивчені види птахів і ссавців, чого не можна сказати про такі дрібні організми, як комахи, гриби, кліщі, нематоди, бактерії і віруси. Оцінки загальної кількості видів коливаються від 3 до 100 млн видів. Зазвичай вважається, що на Землі існує 13-14 млн видів.

Номер слайду 6

Генетичне різноманіття— це різноманіття генів в межах виду; генетична мінливість між індивідами та популяціями одного й того ж виду. Прикладом генетичного різноманіття може слугувати різноманіття сортів сільськогосподарських культур (наприклад, зараз у світі існує більше 2000 різних сортів яблук) та порід свійських тварин. Кожна особина виду має велику кількість генів, які є джерелом її характерних рис. Генетичне різноманіття дозволяє виду адаптуватися до зміни екологічних умов. Впродовж 12 тис. років люди спостерігали за особливостями живих істот і використовували штучний добір для одомашнення визначених видів диких тварин. Тепер за допомогою генної інженерії можна модифікувати види залежно від вимог, створюючи нові сорти і породи трансгенних рослин і тварин.

Номер слайду 7

РІЗНОМАНІТТЯ СПІВТОВАРИСТВ ТА ЕКОСИСТЕМ. Біологічне співтовариство — це сукупність особин різних видів, що живуть на одній території і взаємодіють між собою. Приклади співтовариств — сукупності живих істот хвойних лісів, степів, вологих тропічних лісів, коралових рифів, пустель. Біологічне співтовариство разом з середовищем свого існування називається екосистемою. В кожній екосистемі живі істоти, в тому числі і люди, утворюють співтовариство шляхом взаємодії одна з одною, а також з повітрям, водою та грунтами навколо себе.

Номер слайду 8

Еволюційний процес абсолютно будь-якого живого виду на нашій планеті проходив як стадії розквіту і підвищення чисельності його популяцій, так і скорочення кількості примірників до кількох тисяч, сотень і менше. В останньому випадку прийнято говорити про ефект пляшкового горлечка. Розглянемо докладніше, що це означає.

Номер слайду 9

Уявімо собі, що існує певний вид живої істоти, який представлений сотнею тисячею або навіть кількома мільйонами примірників. В такій величезній популяції можна знайти найрізноманітніші ознаки серед індивідуумів цього виду. Наприклад, будуть особини з білої, чорної, коричневої, плямистої забарвленням; великі, маленькі і середніх розмірів індивідууми; одні будуть швидкими, інші — повільні, в одних будуть довгі кінцівки, інші ж будуть відрізнятися великим розміром очей. Цей перелік якостей і ознак можна довго продовжувати. Висновок напрошується один: у популяції з великим числом особин велике розмаїття генетичної інформації, тобто генофонд є багатим. Тепер уявімо, що стався деякий катаклізм, який призвів до різкого вимирання цього виду. В результаті з мільйона особин залишилося лише кілька десятків або сотень. Природно, що генетична різноманітність буде втрачено. Вижили особини є носієм лише декількох різних алелей, з яких і будуть формуватися наступні покоління. Таке скорочення генофонду — ефект пляшкового горлечка. Ситуація буквально схожа на те, що ніби з великої різноманітності кольорових кульок, присутніх в пляшці, висипали через вузьке горлечко лише деякі з них.

Номер слайду 10

Ефект засновника. Число особин, що вижили, пройшовши через етап «пляшкового горлечка», дає початок новим поколінням. По відношенню до них це редуцированное число індивідуумів є засновником, або батьківського популяцією. Якщо число особин виду скоротилася до 10 і менше, тоді говорять про екстремальний ефект засновника. У цьому випадку в генофонді наступних поколінь практично не буде ніякого різноманіття алелів, і однакові морфологічні ознаки будуть зустрічатися досить часто.

Номер слайду 11

Ефект пляшкового горлечка на прикладі гепарда. Яскравим прикладом ефекту пляшкового горлечка, який викликаний еволюційним відбором, є сучасний гепард. До того як відбулося глобальне обмерзання нашої планети (Четвертинний період), на території Африки, Євразії і Північної Америки існувало кілька видів гепардів, які сильно відрізнялися від сучасного як розмірами, так і швидкісними здібностями. За деякими оцінками, загальна чисельність гепардів на планеті могла досягати сотень тисяч особин. Під час Четвертинного періоду, коли їжа стала менш доступною, виживали лише найшвидші і які мали невеликі розміри екземпляри, тобто стався ефект пляшкового горлечка для гепардів. В даний час гепард — це ссавець з надзвичайно низьким генетичним розмаїттям. Ці звірі слабо стійкі до різного роду хвороб, а всякі спроби імплантації їм органів закінчуються провалом. Організм гепарда практично не здатний адаптуватися до змін у навколишньому середовищі.

Номер слайду 12

Ефект пляшкового горлечка на прикладі людини. Різні катаклізми відомої нам історії постійно несли десятки і сотні тисяч людських життів, що створювало ефект пляшкового горлечка для Homo Sapiens та інших видів людини. У Середні століття близько 1/3 населення Європи померло в результаті чорної чуми. Під час колонізації європейцями Нового Світу наприкінці XV — першої половини XVI століттях було знищено близько 90% корінного населення.

Номер слайду 13

Основні напрямки еволюціїБіологічний регрес. Біологічна стабілізація. Біологічний прогрес

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Ароморфоз – це шлях еволюції, який супроводжується підвищенням рівня організації. Водорості → Червоні і Зелені водорості → Папороті (хвощі і плавуни) → Голонасінні → Покритонасінні Мохоподібні вважаються сліпою гілкою еволюції, пригадайте чому?

Номер слайду 16

Основні риси еволюції царства рослин:1. При переході від гаплоїдності до диплоїдизації змінюється ефект проявлення негативних мутацій, підсилюються морфологічні потенції організмів. 2. Втрата зв'язку процесу статевого розмноження з наявністю капельнорідкої води, втрата руху чоловічих гамет, редукція гаметофіту і сильний розвиток спорофіту, перехід від зовнішнього до внутрішнього запліднення, виникнення подвійного запліднення. 3. Диференціація тіла з переходом до наземних умов. Ділення на корінь, стебло і листок, розвиток сітки провідної системи, удосконалення покривних, механічних та інших тканин. 4. Спеціалізація запилення і поширення насіння, плодів тваринами. Посилення захисту від несприятливих умов, забезпечення їжею, утворення покривів.

Номер слайду 17

Приклади ароморфозів при переході від водоростей до наземних рослин. Поява провідних таканин і частин тіла. Перехід від ризоїдів до коренів. Розмноження в безводному середовищі

Номер слайду 18

Сучасна різноманітність рослин

Номер слайду 19

Напрямки розвитку адаптацій в еволюції тварин. Виникнення багатоклітинності й усе більша диференціація усіх систем органів. Виникнення твердого скелету (учленистоногих – зовнішнього, внутрішнього- у хребетних). Розвиток центральної нервової системи. У хребетних - розвиток головного мозку, основного на навчанні й умовних рефлексах, зростанні цінності окремих особин; у комах - розвиток нервової системи, пов'язаної зі спадковим закріпленням реакцій типу інстинктів. Розвиток соціальності в ряді гілок дерева тварин.

Номер слайду 20

Шлях еволюції – ідіоадаптації, які формуються завдяки пристосуванням організмів до певних умов існування

Номер слайду 21

Якщо еволюція організмів певної систематичної групи супроводжується спрощенням їхнього рівня організації, - це загальна дегенерація.

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Еволюція в цілому виступає як результат боротьби протилежностей, вирішення протиріччя між важливістю збереження існуючого і необхідністю його зміни під дією нових умов. Сучасне біорізноманіття це наслідок еволюції живих організмів.

pptx
Додано
3 листопада 2020
Переглядів
573
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку