Презентація до уроку фізики 8-го класу на тему "Агрегатні стани речовини"

Про матеріал

Презентація уроку фізики, яка містить відеоматеріали для пояснення агрегатних станів речовини. Для закріплення матеріалу використаний прийом "діаграма Вена". кожен слайд наповнений яскравими картинками, що доповнює розповідь вчителя.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Фізика - це наука розуміти природу. Е. Роджерс

Номер слайду 2

Тема: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах . Кристалічні та аморфні тіла.

Номер слайду 3

Стани речовини. Речовина може бути у трьох агрегатних станах. Твердому Рідкому Газоподібному

Номер слайду 4

У речовини в газоподібному стані міжмолекулярні проміжки в багато разів більші за розміри молекул, тому сили притягання між молекулами майже відсутніГ а з и Якщо помістити газ у закриту посудину він займе весь її об'єм. Гази є леткими, вони легко змінюють форму і об'єм.

Номер слайду 5

Молекули розташовані хаотично, проміжки між ними дуже малі, проте сумірні з розмірами самих молекул. На таких відстанях діють як сили притягання, так і сили відштовхування. Р і д и н и Рідини зберігають об'єм і не мають своєї форми, набуваючи форму посудини. Молекули зміщуються одна відносно одної, тому рідини текучіВерхній шар рідини утворює горизонтальну поверхню.

Номер слайду 6

Складаються з кристалів правильної форми, які у своїй основі можуть мати молекули або атоми. Кожен кристал має властиву тільки йому форму. Між частинками існує сильне взаємне притягання. Т в е р д і т і л а Атоми і молекули твердого тіла перебувають у коливальному русі. Відстані між молекулами менші за розміри самих молекул, тому тіла у твердому стані зберігають форму і об'єм.

Номер слайду 7

Властивості твердих тіл Пружність – властивість тіла відновлювати форму після дії на нього сили. Пластичність – властивість тіла змінювати свою форму під дією сили. Крихкість – властивість тіла руйнуватися під дією сили. Міцність – властивість тіла не руйнуватися при дії сили.

Номер слайду 8

Твердість – властивість тіла протидіяти проникненню в нього інших тіл. М'якість – властивість тіла, що не протидіє проникненню в нього інших тіл. Скло Мідна пластина

Номер слайду 9

Слово “ кристал” походить від грецького “кристалос”, що означає “прозорий лід”Кристали “Майже увесь світ кристалічний. У світі панує кристал і його тверді прямолінійні закони”(академік А.Є. Ферсман )Кристал – це система впорядковано розміщених частинок, розташування яких повторюється у просторі сотні і тисячі разів.

Номер слайду 10

Застосування кристалів

Номер слайду 11

Застосування кристалів

Номер слайду 12

Аморфна речовина при нагріванні поступово розм'якшується, починає розтікатися, доки не стане по-справжньому рідкою. З часом округляються гострі кути. Поступово розпливається Аморфні речовини не мають точки плавлення .

Номер слайду 13

Аморфними називають тверді речовини, молекули яких з часом змінюють своє положення (тобто речовина проявляє текучість)А м о р ф н і т і л а. Скло Віск Природні смоли. Бурштин Смола

Номер слайду 14

Застосування аморфних речовинppt_xppt_x

Номер слайду 15

Агрегатний стан речовини може змінюватися. При цьому змінюються і її властивості. Перехід речовини з твердого стану в рідкий називають плавленням. Нагріваючи, можна перетворити тіло із твердого стану в рідкий. Агрегатні стани речовини

Номер слайду 16

температура, при якій речовина плавиться. Кристалічні речовини мають різну температуру плавлення. Лід 0ССвинець 327СВольфрам 3387 СТ е м п е р а т у р а п л а в л е н н я -

Номер слайду 17

Кристалізація -перехід рідини у твердий стан Кристалічні речовини тверднуть при тій самій температурі, при якій плавляться. Під час процесу плавлення чи твердження температура тіла не змінюється. Температуру, при якій речовина твердне, називають температурою тверднення.

Номер слайду 18

Випаровування – процес перетворення рідини у пару. Конденсація – процес перетворення пари в рідину. В и п а р о в у в а н н я. Процес випаровування твердих тіл називають сублімацією.

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Узагальнення

Номер слайду 21

Ще в давнину вважали, що світ складається з чотирьох елементів або стихій: землі, води, повітря і вогню. Вогню – плазма. П л а з м а Повітрю – газоподібний стан. Воді – рідина. Землі відповідає тверде тіло

Номер слайду 22

Будь-яка речовина, нагріта до досить високої температури, переходить у стан плазми.ppt_xppt_xppt_xppt_xppt_x

Номер слайду 23

Розум людський відкрив багато дивовижного в природі й відкриває ще більше, збільшуючи тим самим владу над нею. Стійкість проти корозіїНа основі пізнання будови речовини люди навчилися створювати нові матеріали із заданими властивостями: Легкість. Міцність. Пружністьppt_x

Номер слайду 24

Домашнє завдання. Опрацювати конспект дати відповіді на запитання в кінці параграфів

pptx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали
Додано
21 січня 2018
Переглядів
3532
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку