Презентація гри з фізики"Найрозумніший " для учнів 7 класу

Про матеріал
Презентація гри з фізики для учнів 7 класу має додані файли "Сценарій гри"та "Завдання для глядачів" у формі презентації. В ході гри учасники демонструють не лише знання з фізики, але і свою обізнаність з матемаики та інших дисциплін. Матеріал може використовуватись для проведення гри у іншому форматі. Наприклад, переможців може бути 3, гру відповідно називаємо "Розумники"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

«Ну, розпочинаємо! Дійшовши до завершення нашої історії, ми будемо знати більше, ніж зараз» (Г.Х.Андерсен «Снігова королева»)

Номер слайду 3

І тур

Номер слайду 4

1. Найбільша одиниця вимірювання часу: а) століття; б) рік; в) хвилина; г) година.

Номер слайду 5

2. Яке з указаних слів не позначає явища: а) дифузія; б) дощ; в) крапля води; г) інерція?

Номер слайду 6

3. Яка з наведених одиниць маси є найбільшою: а) кілограм; б) тонна; в) центнер; г) грам?

Номер слайду 7

4. Яке з наведених понять є фізичною величиною: а) взаємодія; б) блискавка; в) маса; г) лінійка?

Номер слайду 8

5. У яких одиницях вимірюється об’єм: а) метр; б) кілограм; в) літр; г) година?

Номер слайду 9

6. Орбіта якої планети розташована найближче до Землі: а) Меркурія; б) Плутона; в) Урана; г) Венери?

Номер слайду 10

7. Який з хімічних елементів за нормальних умов світиться у темряві; а) Магній; б) Фосфор; в) Силіціум; г) Сірка?

Номер слайду 11

8. Співає півень – це: а) механічний рух; б) звукове явище; в) світлове явище; г) магнітне явище?

Номер слайду 12

9. Матерія – це: а) будь-який предмет природи; б) усе, що є у Всесвіті; в) зміни, що відбуваються у природі; г) речовини, з яких складаються тіла?

Номер слайду 13

10. Фізичними явищами називають; а) зміни, що відбуваються в природі; б) найдрібніші частинки речовини; в) усе, що існує в навколишньому світі; г) будь-який предмет природи.

Номер слайду 14

ІІ тур

Номер слайду 15

1 3 5 6 4 2

Номер слайду 16

Фізичні величини 1. Основна одиниця часу в системі СІ. 2. Основна одиниця маси в системі СІ. 3. Прилад для вимірювання невеликого об’єму рідини. 4. Яка відстань більша: 1000 м чи 1 км? 5. Фізичні величини, які необхідно знати для визначення густини. 6. Скільки см2 в 1 м2? 7. Перетворити 7 г/см3 в кг/м3. 8. Скільки літрів води в 2 м3 ? 9. Чому дорівнює густина води? 10. З яких металів виготовлений еталон маси 1кг?

Номер слайду 17

Атоми та молекули 1. Частина атома, що знаходиться в його центрі. 2. Вчений, який вперше ввів у науку поняття «атом». 3. Частинки, що входять до складу ядра атома. 4. Частинка, що входить до складу атома і має від’ємний заряд. 5. Атоми, що входять до складу молекули води. 6. Частинка, що входить до складу атома і має позитивний заряд. 7. «Атом» в перекладі з грецької означає… 8. Частинка, що входить до складу атома і не має електричного заряду. 9. Найменшу масу має атом… 10. Кількість видів атомів, що відомі сьогодні.

Номер слайду 18

Рух і взаємодія молекул 1. Явище самовільного змішування речовин, зумовлене неперервним рухом їх молекул. 2. Як змінюється з підвищенням температури швидкість руху молекул? 3. Чи відрізняються за будовою молекули холодної і гарячої води? 4. В рідині чи газі дифузія відбувається швидше за однакових інших умов? 5. Яка різниця між станом молекул води за температури 20 оС і 60 оС ? 6. Молекули рухаються з більшою швидкістю в рідині чи твердому тілі? 7. Стан речовини, в якому взаємодія між атомами і молекулами найсильніша. 8. Стан речовини, в якому молекули рухаються хаотично і дуже слабо взаємодіють між собою. 9. Як змінюється швидкість руху молекул при зниженні температури? 10. В якому стані речовини – твердому чи рідкому – притягання між молекулами більше?

Номер слайду 19

Три стани речовини 1. Агрегатний стан, в якому за звичайних умов перебуває кисень. 2. Стан, в якому перебуває речовина, якщо вона зберігає об’єм і легко змінює свою форму. 3. Стан речовини, якщо вона зберігає форму та об’єм. 4. Назва твердого стану води. 5. Стан речовини, відстань між молекулами якої значно перевищує їх розміри. 6. Чи можна наповнити газом половину посудини? 7. Стан, в якому знаходиться речовина, якщо її молекули здійснюють коливання на одному місці. 8. Лід чи смола є аморфним тілом? 9. Чи відрізняються атоми алмазу і графіту? 10. Речовина, яка найчастіше зустрічається в трьох станах.

Номер слайду 20

Секрет (математика) 1. Чому дорівнює третя частина від числа 69? 2. Скільки граней у паралелепіпеда? 3. Скільки рівних кутів у рівнобедреного трикутника? 4. Сторони якого трикутника називаються катетами? 5. Скільки сантиметрів у 7 дециметрах? 6. Чому дорівнює сума суміжних кутів? 7. Яке число складає 10% від 150? 8. Чому дорівнює 23 ? 9. Які корені має рівняння х (х-3)=0 ? 10. Чи є суміжними кути 110о і 90о?

Номер слайду 21

Загальні знання 1. Найпоширеніша рідина. 2. Легкоплавка речовина, що використовується для виготовлення свічок. 3. Явище , що відбувається в зеленому листі рослин за наявності світла. 4. Скільки градусів складає половина прямого кута? 5. Частинка, що входить до складу ядра атома і має позитивний заряд. 6. Об’єм куба, що має ребро 2 см. 7. Основна одиниця вимірювання маси в системі СІ. 8. Вимерлі рослини, що дали початок вищим споровим рослинам. 9. Чому дорівнює 52 ? 10. Назва тіла водорості.

ppt
Додано
30 серпня
Переглядів
114
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку