Презентація "Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів"

Про матеріал
Презентація до розділу "Транспортне страхування" дисципліни "Страхові послуги". Лекція 2: "Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів."
Перегляд файлу

image

imageАвтотранспортне страхування

1.   Добровільне страхування автомобільних транспортнихзасобів. Об'єкти  та ризики страхування авто-каско.

2.   Обов'язкове страхування цивільної відповідальностівласників автотранспортних засобів.

Що таке ОСЦПВ чи автоцивлка?

image

ОСАГО обов'язкове страхування автоцив льної в дпов дальност власник в наземних транспортних засоб в, призначене для вдшкодування збиткв не власнику або водєв застрахованого авто, а ншим потерплим у ДТП. Застрахованим є водй, страхує власник (користувач) автомобля, збитки вдшкодовуються третм особам, як постраждали в ДТП.


 

Чим вдрзняється ОСЦПВ вд нших видв автострахування?

image

   Компенсаця  збиткв  ншим постраждалим – в дм нна риса ОСЦПВ, поряд з ще одним важливим моментом – це обов'язкове страхування. Тому оформити ОСЦПВ "вмовляти" вже н кого не потр бно. Практично кожен автомоб л ст має автоцив лку, тому що такий документ має бути у кожного вод я, поряд з правами та техпаспортом.

     Оформити пол с автоцив лки можна на строк в д 15 дн в до 1 року, догов р обов'язково поновлюється п сля зак нчення терм ну його д ї.

 


ОСЦПВ  (Автоцивілка)

imageЕксплуатаця будь-якого транспортного засобу без страховки ОСЦПВ – як мнмум адмн штраф при виявленн такого порушення. У раз потрапляння в ДТП – це серйозн юридичн та фнансов проблеми, пов'язан з порушенням законодавства,  з компенсацєю збиткв. Без договору ОСЦПВ весь тягар вдповдальност за збитки, завдан постраждалим (третм особам), лягає на винуватця ДТП.

Страховка ОСЦПВ корисна для всх учасникв дорожнього руху.

Це швидке виршення складних питань простим та цивлзованим способом.

ОСЦПВ – не нав'язане зобов'язання, а допомога всм учасникам ДТП

Такий догов р опосередковано

 Саме обов'язков сть захищає майнов нтереси та автоцив лки у вод я гарантує власника (вод я) авто, винного законне та швидке у ДТП.

в дшкодування збитк в Страховка ОСЦПВ не компенсує потерп лому в авар ї,       збитк в по застрахованому

                      незалежно в д вол та                    авто, але позбавить чималих

ф нансових можливостей ф нансових витрат, необх дних винуватця ДТП. Це захист для компенсац ї збитк в, нтерес в трет х ос б. запод яних ншим.

Як збитки  кому вдшкодовує автоцивлка?

       

        По ОСЦПВ грошова компенсаця виплачується будь-якому потерплому у ДТП, кр м власника та застрахованого (вод я). Сюди входить:

компенсац я шкоди, запод яної майну трет х ос б; в дшкодування шкоди, запод яної здоров'ю та життю постраждалих, яку вони отримали з вини застрахованої особи.


На що звернути увагу при вибор автоцивлки?

    Яксний захист ОСЦПВ – це не стльки пдбр умов договору, скльки правильний вибр страховика.

image    Ризики, що покриваються, умови  навть цна для рзних договорв не вдрзнятимуться сильно.       Це обов'язкове страхування та його параметри, включаючи страхов виплати, закрплен Законом.

Якщо в ДТП постраждали Ви, то ваш витрати на вдновлення транспортного засобу  здоров'я повинна сплатити страхова компаня винуватця ДТП.

Лмти вдповдальност Страховика:

за шкоду, запод яну життю та здоров’ю потерп лих – 320 000 грн на кожного потерп лого;

за шкоду, запод яну майну потерп лих, – 160 000 грн на одного потерп лого (максимальна к льк сть л м т в при 1

ДТП – 5);

imageпередбачене також в дшкодування моральної шкоди потерп лому у розм р до 5% в д страхової виплати за шкоду запод яну здоров'ю.

Лмти вдповдальност Страховика:

image     Але загальна сума виплатне б льше н ж 500 тис. грн., що не завжди покриває всю шкоду. Вир шити проблему можна, якщо оформити ДЦВ – додатковий догов р цив льної в дпов дальност (зб льшення л м ту в дпов дальност за шкоду, запод яну майну потерп лого, з 160 000 грн до 1 000 000 грн).     Оск льки ОСЦПВ є загальнообов'язковим, то тарифи для вс х однаков та встановлюються Моторним (Транспортним) Страховим бюро України (МТСБУ).

    Розм р франшизи (суми, яка не виплачується при настанн страхового випадку) – на виб р кл єнта та може становити 0, 1600 2500 та 3200 гривень. Але є й нюанси.

imageСкльки коштує ОСЦПВ на автомобль   вд чого залежить цна полсу

У пор внянн з ншими видами автострахування пол с ОСЦПВ коштує в дносно дешево. Його цна розраховується шляхом множення базового рчного платежу на коригувальн коефцєнти, так як:

м сце реєстрац ї власника авто (має значення розм р населеного пункту в план нтенсивност руху);

тип транспортного засобу (легковий, вантажний, автобус, прич п, мотоцикли та моторолери) та його характеристики (об'єм двигуна);

терм н д ї пол су. Зазвичай оформляють на р к, але можна  в д 15 дн в (наприклад, для ран ше не реєстрованих та транзитних авто або "Зелена картка" для виїзду за кордон);

сфера використання автомоб ля (наприклад, для такс коеф ц єнт буде вищим, а страховка дорожчою);

державн п льги (пенс онерам, нвал дам, учасникам АТО та н.), як знижують варт сть страховки (до 50% базової ц ни). Але в цьому випадку також застосовують  обмеження за потужн стю авто та сферою його використання; розм р обраної франшизи (б льша сума – нижча варт сть пол са).

Обов'язковому техн чному контролю п длягають наступнкатегор ї транспортних засоб в:

imageлегков автомоб л , що використовуються для перевезення пасажир в або вантаж в з метою отримання прибутку, вантажн автомоб л вантажоп дйомн стю до 3,5 тонни та причепи до них, з строком експлуатац ї б льше двох рок в – раз в два роки; такс , вантажн автомоб л вантажоп дйомн стю б льше 3,5 тонни та причепи до них, незалежно в д строку експлуатац ї – раз на р к; автобуси та спец ал зован транспортн засоби, що перевозять небезпечн вантаж , – дв ч на р к.

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

СТРАХУВАННЯ ОСЦПВ

Як документи потр бн , щоб оформити автоцив лку?

паспорт або посв дчення вод я та ІПН страхувальника

(власника, вод я авто); техпаспорт авто, яке страхується;

imageдокументи, що дозволяють особливе використання автомоб ля (наприклад, л ценз я для таксист в); документи, що дають право на п льгове страхування (пенс йне, посв дчення учасника АТО та н.).

        Насправд , н власник авто, н страховик не можуть впливати на ц ну пол са, яку можна розрахувати  самому на онлайн калькулятор . Тариф встановлений законом, а розм р коригувальних коеф ц єнт в залежить в д момент в, як в дображен в документах, їх неможливо приховати чи зм нити.

Звльняються вд придбання полсв ОСЦПВВНТЗ

(виплату страхового вдшкодування проводить МТСБУ):

учасники бойових д й (як самост йно керують ТЗ); постраждал учасники Революц ї Г дност (як самост йно керують ТЗ);

imageособи з нвал дн стю внасл док в йни (як самост йно керують ТЗ); особи з нвал дн стю І групи (як самост йно керують ТЗ); особи, як керують ТЗ, що належить особ з нвал дн стю І групи, у її присутност .

 

Отримують знижку 50%:

image(т льки громадяни України, що особисто керують забезпеченим транспортним засобом з робочим об'ємом двигуна до 2500 сантиметр в куб чних включно, за умови, що такий ТЗ належить громадянину на прав власност ):

 учасники в йни;  особи з нвал дн стю ІІ групи;

 особи, як постраждали внасл док Чорнобильської катастрофи, в днесен до I або II категор ї;  пенс онери.

ЗЕЛЕНА КАРТА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

image   Зелена картка" - це м жнародний страховий пол с автоцив льної в дпов дальност . За наявност цього пол са при ДТП в дшкодовується збиток сторон , що потерп ла. Принцип д ї такий самий, як у "Автоцив лц " - пол с дозволяє уникнути штраф в та значних ф нансових витрат у раз ДТП у чуж й країн .

     Свою назву пол с отримав через кол р паперу, на якому в н був надрукований. Зараз, звичайно, пол с друкується на звичайному папер , проте назва прижилася. Дуже часто можна почути також назву Гр н карта (в д англ йської Green card), green – зелений.

     Їздити за кордоном машиною без «Зеленої каркти» не можна — сплатите значн штрафи, плюс ремонт машини власним коштом, а за кордоном це дуже дорого.


Зелена карта

Що таке Зелена карта?

Це обов'язкове страхування правової в дпов дальност користувач в авто у раз участ в ДТП на територ ї держав, як перебувають у систем «Зелена карта». За фактом це автоцив лка, яка д є за межами України. Оформляється винятково для виїзду за кордон.

Зелена карта п дходить  для в'їзду в Україну ноземних машин.

 Якщо такої страховки немає, потр бно придбати українську автоцив лку.

Зелену карту можна оформити: м н мально  – на 15 дн в; максимально  – на р к.

 

Придбати Зелену карту може

imageДе дє зелена карта? нав ть онлайн будь-яка особа,  Страховка д є на територ ї       правильно вказавши необх дн держав, як перебувають у    дан в заявц . Застрахованим є систем «Зелена карта». Це    вод й машини, яка виїжджає за вс європейськ країни, а       кордон, але за фактом – також Азербайджан, автомоб ль. Тому страховий Туреччина, Іран, Ізраїль,  захист поширюється на будь-

Марокко та Тун с.                                 кого, хто перебуває за кермом

на законних п дставах.

 

 Але є обмеження.

   У зв'язку з в йськовою агрес єю Рос ї та Б лорус проти України двосторонн угоди з Нац ональними Бюро цих держав про взаємне визнання сертиф кат в Зеленої карти з 5.04.22 роз рван .

   Для поїздки на авто до цих країн доведеться скористатися м сцевими сертиф катами автоцив лки.


Навщо потрбна та вд чого захищає Зелена карта?

     Україна нтенсивно нтегрується в європейський прост р, тому наш контакти з ншими країнами стають дедал активн шими, а поїздки за кордон част шими. Але будьякий виїзд за кордон – не лише приємна подорож чи частина б знесу, а й стрес в д перебування у чуж й країн .

image     Зелена карта на авто позбавить вас в д ф нансових витрат по в дшкодуванню збитк в потерп лим у ДТП з вашим автомоб лем – в рамках законодавства країни перебування, це зробить страхова компан я, досить просто пред'явити страховий сертиф кат пол ц ї у раз авар ї. Але, як  внутр шн й догов р ОСАЦВ, Зелена карта не покриє шкоди вашому авто. Для цього сл д оформити КАСКО, який д є за межами України. Якщо у ДТП винна нша сторона – шкоду в дшкодують Вам.

Навщо потрбна та вд чого захищає Зелена карта?

imageВодночас, вдсутнсть такого страхового договору може спричинити: г гантськ (за українськими м рками) штрафи 

 (до 1000 євро у країнах ЄС);

депортац ю порушника та тимчасову заборону на в'їзд до країни; вилучення або арешт авто.

В дсутн сть страховки може стати причиною в дмови виїзду за кордон або для в'їзду в Україну.

Але дехто вважає, що Зелену карту на авто купувати не обов'язково, тим бльше заздалегдь. Це помилка.

                                                                                                                           Очкування             Реальнсть

Застрахувати цив льну в дпов дальн сть

imageМожна придбати пол с заале кордоном це не є економним таким чином  доц льно д йсно можна лише , автоцив лки в країн для поїздки до держав, що не входять до

перебування  зробити це доведетьсяасоц ац ї . уКупувати кожн й країн нову ( страховкунав ть якщо в будь-який день. їхати транзитом). У той же час одна

Зелена карта д ятиме на територ ї вс х держав-учасниць.

Будь-який пол с автоцив лки, у тому числ для виїзду за кордон, набирає чинност не ран ше початку доби, яка де за днем оформлення. Тому оформити догов р день у день не вийде.

imageЯк працює страховка та що потрбно робити у раз ДТП?

Якщо ДТП за кордоном все-таки сталося, то треба пам’ятати про такий корисний нструмент, як Європротокол, та д яти за таким алгоритмом: заф ксувати м сце дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за допомогою фото- або в деозйомки; викликати пол ц ю або скласти з другим учасником ДТП Європротокол;

отримати дов дку пол ц ї про обставини ДТП;

при наявност вини страхувальника, зазначеного в картц м жнародного автомоб льного страхування, передати ншому учаснику ДТП (потерп лому) фотокоп ю або коп ю ц єї картки; пов домити протягом 15 (п’ятнадцяти) дн в свою страхову компан ю про настання ДТП будь-яким способом зв’язку, зазначеному в картц .

У раз в дсутност в ноземного вод я-винуватця страхового покриття на дату ДТП, або ж якщо ДТП сталося за участю вод їв з р зних країн на територ ї третьої країни, сл д звернутися безпосередньо до нац онального Бюро країни ДТП.

Особливост оформлення Європротоколу:

      Європротокол – це спец альний бланк пов домлення про настання дорожньотранспортної пригоди, який заповнюється вод ями-учасниками ДТП на м сц авар ї, пот м надається страховику для п дтвердження ДТП.

Для чого потрбен європротокол?

imageЄвропротокол дозволяє оформити ДТП без виклику пол ц ї та забезпечує можлив сть отримання в дшкодування в д страхової компан ї потерп лою особою. П сля оформлення європротоколу вод ї мають право залишити м сце ДТП, також вод ї зв льняються в д адм н стративної в дпов дальност , передбаченої за спричинення ДТП.

За яких умов можна оформити європротокол?

В дсутн травмован (загибл ) люди.

Вод ї-учасники ДТП мають пол си автоцив льної в дпов дальност .

Наявна згода вод їв транспортних засоб в - учасник в ДТП щодо її обставин. У вод їв в дсутн ознаки алкогольного, наркотичного чи ншого сп'ян ння або перебування п д впливом л карських препарат в.

У раз невиконання одн єї з перел чених умов обов’язковим є виклик в дпов дного п дрозд лу Нац ональної пол ц ї для оформлення ДТП.

Як можна заповнити європротокол?

В електронн й форм .

Міфи про європротокол: звідки вони беруться і де тут правда

imageСкльки коштує Зелена карта та вд чого залежить цна полсу?

Тариф з страхування Зелена карта, як  для ОСАЦВ, один для всх. Тому ц на под бних страховок у вс х компан ях буде майже однакова. Вартсть кожного конкретного полса залежить вд:

типу транспортного засобу;

країни в дв дин; терм ну поїздки. Документи, необхідні для оформлення сертифікату: посв дчення вод я або св доцтво про реєстрац ю п дприємства

(для юр. ос б); св доцтво про реєстрац ю транспортного засобу.

     Яку суму збиткв покриває Зелена карта?

Виплати по Зелен й карт зд йснюються зг дно з законодавством країни, в як й сталася ДТП. Тому сума покриття буде р зною та залежить в д л м т в, встановлених нормами страхування у кожн й країн . При цьому ц на страховки н як не впливає на розм р виплат.

Зелена карта онлайн: на що звернути увагу і як перевірити?

Електронний сертиф кат можна оформити онлайн нав ть з-за кордону. Начас воєнних д й, пов'язаних з рос йською агрес єю, обмежень на отримання безбланкової форми пол са немає.

Отримати паперовий вар ант можна поштою до Києва чи ншого населеного пункту країни (або за кордон).

Електронний догов р має повну юридичну д ю. Його достов рн сть легко перев рити онлайн на сайт МТСБУ заномером сертиф ката або в дсканувавши QR-код.

МТСБУ все ж рекомендує роздрукувати електронний сертиф кат для зручност виконання вимог законодавства в країн перебування.

В ддавати ориг нал сертиф катане рекомендується н кому, в н потр бен протягом вс єї поїздки  для повернення в країну. Для передач нформац їншим особам доц льно зробити коп ї.

imageКраще укласти догов р заздалег дь. Пошук страховика посп хом прямо на кордон може призвести до переплати або зустр ч з шахраями. А ось завчасна покупка у Києв чи ншому м ст точно буде вдалою.

Пам'ятайте, що варт сть Зеленої карти ун ф кована. Якщо вам пропонують пол с занадто дешево можливо, в н п дроблений. Така економ я принесе одн неприємност .

pdf
Додано
28 лютого
Переглядів
84
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку