Презентація : Починаємо вивчати фізику .

Про матеріал
Презентація : Починаємо вивчати фізику .Фізичні тіла .Фізичні явища .Маса тіла. Етелон маси.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Починаємо вивчатифізику Вчитель фізики. Н. М. Шевченко

Номер слайду 2

Фізичні явища - Механічні – це явища , які пов’язані з рухом тіл . Наприклад : політ ракети , рух автобуса , падіння м’яча , рух Землі навколо Сонця . Демонстрація : рух іграшки по столу , математичний маятник . Н. М. Шевченко

Номер слайду 3

Н. М. Шевченко

Номер слайду 4

- Теплові – це явища пов’язані із зміною температури тіла . Наприклад : танення снігу , згоряння палива в двигуні автомобі ля , кипіння води . Демонстрація : кипіння води в пробірці . Н. М. Шевченко

Номер слайду 5

Н. М. Шевченко

Номер слайду 6

- Електричні – це явища пов’язані із перерозподілом заряджених частинок (позитивних і негативних ) Наприклад : розряд молнії , електризація волосся . Демонстрація : електрофорна машина . Н. М. Шевченко

Номер слайду 7

Н. М. Шевченко

Номер слайду 8

- Магнітні – це явища пов’язані із існуванням особливого виду матерії навколо рухомих заряджених частинок . Наприклад : обертання магнітної стрілки , магнітні полюси Землі . Демонстрація : дослід Фарадея , притягання постійним магнітом невеликих металевих тіл . Н. М. Шевченко

Номер слайду 9

Н. М. Шевченко

Номер слайду 10

- Світлові – це явища пов’язані із здатністю людського ока сприймати світло . Наприклад : сонячне світло , світіння електричної лампочки . Демонстрація : електрична лампочка , ліхтар . Н. М. Шевченко

Номер слайду 11

Н. М. Шевченко

Номер слайду 12

- Звукові – це явища пов’язані із здатністю живих істот сприймати коливання частинок навколишнього середовища . Наприклад : пташиний спів , голос людини , грохот грому . Демонстрація : камертон .  Н. М. Шевченко

Номер слайду 13

Н. М. Шевченко

Номер слайду 14

Фізичні тіла . Речовини. Пригадаймо, що будь-які предмети навколо нас називають фізичними тілами, а матеріал, із якого вони складаються,— речовиною. Н. М. Шевченко

Номер слайду 15

Наприклад, ложки, виделки — фізичні тіла, виготовлені здебільшого зі сталі. Столові прибори можуть бути також зроблені з порцеляни або срібла. Ніж, як правило, роблять не з однієї речовини, а з двох: лезо — зі сталі, руків'я — з дерева. А от для виробництва такого фізичного тіла, як мобільний телефон, використовують десятки різних речовин. Н. М. Шевченко

Номер слайду 16

Давня людина виготовляла знаряддя праці та полювання з речовин, котрі вона знаходила в навколишній природіДля виготовлення окулярів людина використовує різні види пластиків (штучно створених речовин)Н. М. Шевченко

Номер слайду 17

Кожній індивідуальній речовині притаманні певні фізичні та хімічні властивості. До найважливіших фізичних властивостей належать запах, колір, смак, твердість, температури кипіння та плавлення, густина, розчинність у воді, ковкість, пластичність, здатність проводити тепло та електричний струм. При вимірюванні чи спостереженні фізичних властивостей речовин не відбувається зміни хімічного складу речовин. При описанні речовин зазначають умови, за яких було виміряно їхні фізичні властивості. Агрегатний стан речовини не є її фізичною властивістю. Агрегатний стан речовини – це якісно відмінні стани даної речовини. Відмінність зумовлюється будовою речовини. Розрізняють три основні агрегатні стани речовини: твердий, рідкий і газоподібний. Н. М. Шевченко

Номер слайду 18

ЛІДПАРВОДАН. М. Шевченко

Номер слайду 19

Знайомимося з масою тіла. Усі фізичні тіла довкола нас, хоч кам'яна сокира, хоч пристрій, для виготовлення якого було використано високі технології, мають деякі спільні властивості. Однією з таких властивостей є здатність тіл притягатися до інших тіл завдяки гравітаційній взаємодії. Мірою цієї властивості тіл слугує фізична величина, що називається масою тіл. Фізики кажуть, що маса тіл — це міра гравітації. Маса позначається символом m. Поняття маси — одне з найскладніших у фізиці. У міру вивчення цієї науки ви будете дедалі більш докладно знайомитися з цією фізичною величиною. Поки що ж ми повинні запам'ятати, що кожне фізичне тіло: Сонце, людина, краплина роси, мікрочастинка будь-якої речовини — має масу. Н. М. Шевченко

Номер слайду 20

Виміри міжнародного еталона кілограма Оскільки маса — фізична величина, її можна вимірювати. Щоб виміряти масу якогось тіла, його потрібно порівняти з тілом, масу якого взято за одиницю. За одиницю маси в Міжнародній системі одиниць (СІ) узято кілограм (1 кг). Це одна з основних одиниць СІ, тому для нього існує еталон. Сучасний еталонний кілограм являє собою циліндр, виготовлений із сплаву платини й іридію . Міжнародний еталон кілограма (рис. 2.5) зберігається у Франції, неподалік від Парижа. Із цього еталона знято точні копії, що є в багатьох країнах, зокрема в Україні. Н. М. Шевченко

Номер слайду 21

Міжнародний еталон кілограма Н. М. Шевченко

Номер слайду 22

Крім кілограма, допускається використання, якщо це необхідно, інших одиниць маси, наприклад тонни (т), грама (г), міліграма (мг). Одним зі способів вимірювання маси тіл є зважування саме ним і користуються в повсякденному житті. Н. М. Шевченко

Номер слайду 23

ТЕРЕЗИН. М. Шевченко

Номер слайду 24

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИБудь-які предмети навколо нас називають фізичними тілами, а матеріал, із якого вони складаються,— речовиною. Фізичне тіло може складатися з однієї чи кількох речовин. Усі штучно створені речовини розроблені людиною з конкретною метою — для виготовлення фізичних тіл того чи іншого призначення. Маса тіла (m) — це фізична величина, яка характеризує здатність тіл притягатися до інших тіл завдяки гравітаційній взаємодії. Одиницею виміру маси в СІ є кілограм (1 кг). Масу тіла можна визначити за допомогою зважування. Н. М. Шевченко

Номер слайду 25

Контрольні запитання1. Наведіть приклади різних фізичних тіл. Із яких речовин вони виготовлені? 2. Наведіть приклади штучно створених речовин. Із якою метою створено ці речовини? 3. Яку властивість тіл характеризує маса тіла? 4. У яких одиницях вимірюється маса тіла? 5. Що взято за еталон маси в СІ? 6. Як можна виміряти масу тіла? Вправи. Н. М. Шевченко

Номер слайду 26

Вправи1. Подайте в кілограмах такі маси тіл: 5,3 т; 0,25 т; 4700 г; 150 г. 2. Подайте в грамах і кілограмах такі маси тіл: 5 кг 230 г; 270 г 840 мг; 56 г 910 мг; 764 г 20 мг. 3. На лівій шальці зрівноважених терезів лежить тіло, масу якого не-обхідно виміряти, а на правій — такі гирі: одна 100 г, дві по 20 г, одна 5 г і по одній 200, 20 і 10 мг. Визначте масу зважуваного тіла й подайте її в грамах і кілограмах. 4. Маса склянки з соком складає 340 г 270 мг. Обчисліть масу налитого в склянку соку, якщо відомо, що маса склянки дорівнює 150 г 530 мг. Н. М. Шевченко

pptx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
6 травня 2019
Переглядів
1458
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку