10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація "Впровадження інтерактивних методів виховання у практику роботи класного керівника

Про матеріал

У роботі подані основні завдання виховної роботи,орієнтири виховання, основні групи інноваційних педагогічних технологій, інноваційні прийоми,розділи діяльності класного керівника та координація виховної діяльності учителів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Впровадження інтерактивних методів виховання у практику роботи класного керівника Підготувала заступник директора з виховної роботи Криворучко С.А.

Номер слайду 2

Вибір як навчальної, так і виховної технології починається з усвідомлення мети та основних завдань виховної роботи закладу, які спрямовані на: 1.     Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині. 2.    Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України. 3.    Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність. 4.    Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості. 5.    Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств. 6.    Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм. 7.    Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток здатності до самостійного життєвого вибору. 8.    Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

Номер слайду 3

Зміст виховної діяльності розкривається через виховні орієнтири: 1. Ціннісне ставлення до себе. 2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 3. Ціннісне ставлення до праці. 4. Ціннісне ставлення до природи. 5. Ціннісне ставлення до мистецтва. 6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Номер слайду 4

Основні групи інноваційних педагогічних технологій 1. Традиційна 2. На основі особистісно орієнтованого педпроцесу 3. На основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів 4. На основі дидактичного вдосконалення та реконструювання матеріалу 5. Альтернативні педагогічні технології

Номер слайду 5

Інноваційні прийоми  Діяльність, що ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різних форм мислення, творчих здібностей, соціально-адаптаційних можливостях особистості, орієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі, цілеспрямовано організовані ситуації розвитку особистості. Передбачають створення умов для реалізації права особистості на індивідуальний творчий внесок, умови співробітництва та співтворчості (технологія індивідуалізації; комп'ютерні технології; проблемне навчання; технологія програмового навчання; ігрові технології тощо).

Номер слайду 6

Основними формами виховної роботи  є: 1. Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, інтелектуальні ігри, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, конкурси малюнків). 2. Діяльнісно-практичні групові (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, ярмарки, ігрові програми, огляди-конкурси, предметні тиждні ). 3. Інтегративні (шкільні гуртки, конкурси, фестивалі.). 4. Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування). 5. Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо). 6. Наочні ( музеї, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, стінгазети, тематичні стенди тощо).

Номер слайду 7

Основні розділи діяльності класного керівника Виховна діяльність класного керівника складна й багатогранна. Він проводить різноманітну виховну роботу з колективом учнів, з учителями свого класу, з батьками та громадськістю. Завдання виховної діяльності визначаються загальними завданнями  виховання та конкретними умовами життя класу. Класний керівник дбає про всебічний розвиток учнів, про виховання у них  переконань, працьовитості, колективізму, про підвищення успішності та зміцнення дисципліни, про підготовку до праці. На різних етапах розвитку колективу висуваються конкретні завдання виховання і, спираючись на учнівський колектив, впроваджується різноманітна виховна робота з класом та з окремими учнями. При цьому враховуються вікові особливості учнів, рівень їхніх знань та стан успішності, дисципліни в класі, наявність таких якостей : працьовитість, колективізм, усвідомлення громадського обов'язку, здатність до соціалізації.

Номер слайду 8

Координація виховної діяльності учителів. Класний керівник покликаний координувати й спрямовувати виховну роботу вчителів свого класу. А. С. Макаренко справедливо зазначав, що жоден вихователь не має права працювати один. У класі повинен діяти колектив педагогів з єдиними вимогами до учнів, з індивідуальним підходом до них. Класні керівники систематично співпрацюють з учителями свого класу, обговорюютт виконання єдиних вимог, якість знань і стан дисципліни. Великого поширення в досвіді роботи набули предметні тиждні, які організовують вчителі-предметники. Це допомагає встановити тісний контакт із школярами. На уроці, біля класної дошки такий контакт не завжди можливий. Набагато легше він встановлюється в позанавчальний час. Але прдуктивніший результат виховної роботи залежить від прийомів та методів, які долучає до роботи класний керівник.

Номер слайду 9

Предмет технологій виховної роботи – це конструювання системи виховного процесу, виходячи із заданих виховних установок (виховні орієнтири, цілі і зміст виховання). Система виховної роботи базуєтся на ідеях гуманізму, демократичності і передбачає ряд основних аспектів: - вплив на вихованців у трьох напрямках: на свідомість, на почуття, на поведінку; - позитивний результат досягається при органічному з’єднанні виховання (зовнішнього педагогічного впливу) і самовиховання особистості; - координація зусиль школи, сім’ї, соціального середовища; - позитивні якості особистості формуються через систему конкретних виховних заходів, справ, ігор, тренінгів, самоврядної діяльності

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Таким чином, діяльність класного керівника дуже цікава, багатогранна, трудомістка, пов’язана з непередбаченими труднощами, невдачами. Але разом з тим, класний керівник бачить як виростає Людина, як збагачується її духовний світ, як дитина починає усвідомлювати своє місце в житті, а у вирішенні проблем шукає підтримки в класного керівника і вдячна йому за це.

ppt
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
556
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку