25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Проект «ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДІЛТКІВ»

Про матеріал
Актуальність теми. На сьогоднішній день надзвичайно гостро постає проблема агресивних проявів у міжособистісних стосунках підлітків. Особливого розповсюдження набувають прояви систематичної, довготривалої агресії одних підлітків по відношенню до інших учнів, коли в ситуацію прояву агресії поступово «включається» весь учнівський клас. Актуальність вивчення цього явища у наш час обумовлюється тим, що по-перше, збільшується кількість фіксованих випадків даного явища. Ситуація булінгу призводить до низки педагогічних (шкільна дезадаптація, академічна неуспішність), психологічних (психологічні розлади, закріплення в свідомості негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, порушення соціалізації, соціальна дезадаптація), медичних (травматизація) наслідків. Проблема досліджувалась переважно західними науковцями. В Україні не проводяться систематичні загальнонаціональні дослідження цього явища (лише поодинокі), і тому ще недостатньо запропонованих форм і методів профілактики та корекції цього явища.
Перегляд файлу

Проект «ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДІЛТКІВ»

Виконав вчитель фізичної культури Дикун В.П.

Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Гуляйпільської міської ради

 

 

 Актуальність теми. На сьогоднішній день надзвичайно гостро постає проблема агресивних проявів у міжособистісних стосунках підлітків. Особливого розповсюдження набувають прояви систематичної, довготривалої агресії одних підлітків по відношенню до інших учнів, коли в ситуацію прояву агресії поступово «включається» весь учнівський клас.

Актуальність вивчення цього явища у наш час обумовлюється тим, що по-перше, збільшується кількість фіксованих випадків даного явища. Ситуація булінгу призводить до низки педагогічних (шкільна дезадаптація, академічна неуспішність), психологічних (психологічні розлади, закріплення в свідомості негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, порушення соціалізації, соціальна дезадаптація), медичних (травматизація) наслідків. Проблема досліджувалась переважно західними науковцями. В Україні не проводяться систематичні загальнонаціональні дослідження цього явища (лише поодинокі), і тому ще недостатньо запропонованих форм і методів профілактики та корекції цього явища.

Булінг у шкільному середовищі впливає на підлітка таким чином, що він не засвоює поняття моралі як суспільного явища, тому в процесі діяльності, організованої взаємодії між школярами не відбувається усвідомлення відповідальності один перед одним, перед колективом. Булінг також може виникати як компенсація за невдачі у навчанні, суспільному житті, а також від тиску та жорстокого поводження батьків чи інших дорослих, при недостатній увазі з боку дорослих тощо; як крайня міра, коли учень вичерпав всі інші можливості для задоволення своїх потреб, і у випадках, коли учні протестують проти певних правил, виражаючи невдоволення, прагнучи зруйнувати дещо в своєму оточенні. Шкільний булінг за своєю природою є складним соціально-психологічним явищем. Шкільна політика, толерантне або нейтральне ставлення адміністрації школи, вчителів до прояву агресивних, насильницьких, ворожих дій з боку учнів та поведінка самих вчителів формує загальну атмосферу не тільки учнівського класу, але й усієї школи, визначає внутрішнє життя, тобто соціально-психологічний клімат. Булінг у шкільному середовищі розвивається в ситуації ворожості, конфліктності, страху. Серед підлітків булінг може проявлятися у двох формах: фізичній та психологічній. Саме у середній школі відбувається збільшення кількості випадків виникнення та прояву булінгу, але кількість жертв стає меншою. Жертвою в ситуації булінгу може стати учень, який відрізняється від інших за будь-яким критерієм на думку членів колективу. Проявляється булінг, як правило, в позаурочний час та в неконтрольованих дорослими місцях. Булінг у шкільному середовищі може виникати і тоді, коли відбувається боротьба між учнями за вищий статус у груповій ієрархії, задоволення своїх соціальних потреб та як інструмент маніпулювання та контролю учнем свого мікросоціуму. Оскільки булінг є внутрішньогруповим процесом та передбачає специфічну групову динаміку, то для більш глибокого розуміння механізмів виникнення даного явища необхідно більш детально досліджувати саме соціально-психологічні фактори.

Соціальний проект зорієнтований на реалізацію системи організаційних, психолого-педагогічних та практичних заходів, спрямованих на удосконалення системи профілактики агресивної поведінки серед підлітків.

Мета соціального проекту полягає у створенні ефективної системи профілактики негативних тенденцій серед підлітків та формуванні позитивного досвіду проведення вільного часу.

Завдання проекту:

 • превенція негативних явищ серед підлітків;
 • пропагування здорового способу життя серед підлітків;
 • попередження ускладнення уже наявних проблем;
 • створення сприятливих соціально-педагогічних умов, за яких підлітки можуть усвідомити важливість збереження позитивного мікроклімату у школі.

 

Очікувані результати :

 • збільшення кількості підлітків, охоплених програмою профілактики булінгу;
 • розробка та впровадження ефективних форм та методів роботи з підлітками у сфері превенції негативних явищ;
 • збільшення кількості підлітків, які ведуть здоровий та активний спосіб життя.

Ресурси: людські (соціальні педагоги, практичні психологи, вчителі), інституційні (соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді) та інформаційні (закони, постанови, інформаційні буклети, ЗМІ).

Тривалість проекту:  4 місяці.

Віковий склад цільової аудиторії: учні підліткового  віку.

Структура проекту:

 1. Підготовчий.
 2. Організаційний.
 3. Реалізаційний.
 4. Оцінювальний.

 

Підготовчий етап

 • Постановка проблеми.
 • Ознайомлення з метою, завданнями та можливими соціально-педагогічними аспектами діяльності програми профілактики булінгу серед підлітків.
 • Визначення суб’єктів та об’єктів реалізації соціального проекту.
 • Аналіз реального стану профілактики агресивної поведінки серед підлітків.
 • Побудова плану дій.
 • Виявлення рівня поширення асоціальних явищ серед учнів підліткового віку.

 

Збір необхідної інформації

 • Збір інформації про стан насильства серед підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі.
 • Накопичення матеріалів, що підтверджують актуальність проблеми.
 • Вивчення проблеми за матеріалами статистики, попереднього досвіду соціально-педагогічної роботи.

 

Алгоритм реалізації:

 • Ознайомлення громадськості району з особливостями поширення масових негативних явищ серед учнів загальноосвітніх шкіл (висвітлення матеріалів у ЗМІ).
 • Розробка анкет для підлітків із метою виявлення рівня їхньої обізнаності про шкоду наркоманії, алкоголю, гемблінгу тощо.
 • Розробка памятки «Скажімо насильству НІ».
 • Проведення бесід з підлітками, метою яких є профілактику булінгу.
 • Проведення конкурсів соціальної реклами та інформаційних буклетів з проблем профілактики негативних тенденцій у молодіжному середовищі; соціально-педагогічних тренінгів, лекцій, відеолекторіїв.
 • Визначення переліку організацій, установ, що займаються розв’язанням даної проблеми.

Організаційний етап

Зміст:

 • Узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації.
 • Розробка програми роботи щодо профілактики булінгу серед підлітків.
 • Визначення найефективніших шляхів розв’язання проблеми профілактики агресивної поведінки.
 • Планування узгодженої діяльності суб’єктів соціально-педагогічної діяльності (соціальних педагогів/ соціальних працівників, практичних психологів, волонтерів).
 • Визначення ефективних шляхів взаємодії із ЗМІ, позашкільними установами, недержавними організаціями, підтримка відділом освіти, міською радою.
 • Затвердження плану діяльності програми «Профілактика булінгу серед підлітків» у структурі діяльності соціально-психологічної служби школи.

 

Алгоритм діяльності:

 • Організація презентації зібраних матеріалів.
 • Узагальнення результатів попереднього етапу.
 • Визначення переліку можливих дій, спрямованих на профілактику агресивної поведінки учнів.
 • Вибір найефективніших і реальних способів досягнення мети.
 • Розробка семінарів, тренінгів, заходів, складання алгоритму бесід із учнями щодо переваги здорового мікроклімату над проявами насильства.
 • Визначення плану конкретних заходів щодо удосконалення змістової наповнюваності заходів, передбачених соціальним проектом.

 

Реалізаційний етап

 

Здійснення заходів, визначених на попередньому етапі.

 1. Затвердження плану діяльності програми профілактики булінгу серед підлітків: вибір основних напрямів профілактичної діяльності; форм і методів роботи; визначення професійних обов’язків суб’єктів соціально-педагогічної роботи.
 2.  Робота з волонтерами:

- анкетування волонтерів із числа студентської молоді на виявлення рівня їхньої готовності щодо організації профілактичної роботи з підлітками;

- організація зустрічей з представниками соціально-психологічної служби школи; ознайомлення волонтерів з ефективними формами та методами превентивної роботи.

3. Налагодження співпраці з центром соціальних служб сімї, дітей та молоді, представниками ВНЗ, ЗМІ.

4. Заслуховування виступів провідних спеціалістів стосовно системи профілактичної роботи щодо подолання різноманітних форм агресивної поведінки серед підлітків.

 

Пропоновані  заходи:

 

 • Круглий стіл із групою педагогів села на тему: «Життя молоді без наркотиків, алкоголю, тютюну та різних форм прояву нехімічної адикції».
 • Командна робота на тему: «Ми проти насильства у школі», «Наше життя в позаурочний час».
 • Семінар – тренінг «Профілактика гемблінгу серед підлітків».
 • Бесіди з учнями на тему: «Я – повноцінна особистість держави»,  «Життя без агресії», «Формування відповідальності у статевих взаєминах та підготовка до майбутнього відповідального шлюбу».
 • Бесіди з батьками учнів.
 • Виготовлення та розповсюдження учнями профілактичних, пропагандистських буклетів «Явище булінгу – руйнація суспільства ».
 • Проведення занять з фізичного виховання, комп’ютерних технологій.

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний план роботи «Школи толерантної поведінки»

 

з/п

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

 

 

 

 

 

 

1.

 

Виявлення рівня готовності волонтерів до організації профілактичної роботи серед підлітків (профілактика наркоманії, залежності від алкоголю, проституції, гемблінгу та комп’ютерної залежності)

 

 

 

Соціальні педагоги,

практичні психологи

 

 

 

 

 

1-й тиждень місяця

 

 

 

Розробка пам’ятки школяру «Дізнайся про свої права та обов’язки вже сьогодні»

 

2.

1. Організаційне заняття об’єднання Профілактики булінгу серед підлітків

Вечір знайомств.

2. Проведення першої сесії тренінгу «Профілактика булінгу серед підлітків»

3. Проведення другої сесії тренінгу «Профілактика булінгу серед підлітків»

 

Керівник соціального проекту,

практичні психологи,

соціальні педагоги,

волонтери

 

 

 

 

2-й тиждень місяця

3.

1.Проведення третьої сесії тренінгу «Профілактика булінгу серед підлітків»

2.Проведення четвертої сесії тренінгу «Профілактика булінгу серед підлітків»

 

 

Волонтери

 

 

3-й  тиждень місяця

4.

Проведення заняття з фізичного виховання. Пропаганда здорового способу життя

 

Волонтери

 

Кожного тижня

5.

Проведення пятої сесії тренінгу «Профілактика булінгу серед підлітків»

 

Волонтери

 

1-й тиждень місяця

6.

Проведення тренінгу «Як я умію стримувати негативні емоції» (профілактика проявів агресії). Сесія 1

 

Волонтери

 

2-й тиждень місяця

7.

1. Бесіда: «Життя без насильства»

2. Проведення тренінгу «Долаємо агресію». Сесія 2

 

 

Соціальний педагог, нарколог, дирекція шкіл, волонтери

 

3-й тиждень місяця

8.

1.Відеолекторій на тему: «Наслідки прояву явища булінгу».

2. Проведення тренінгу «Стримуємо свої емоції» (профілактика проявів агресії). Сесія 3

 

Волонтери

Соціальний педагог нарколог

 

4-й тиждень місяця

9.

Проведення тренінгу «Формування навичок комунікації». Сесія 4

 

Волонтери

 

1-й тиждень 2-го місяця

10.

Організація зустрічі неповнолітніх із працівником правоохоронних органів

Волонтери

Соціальний педагог

1-й тиждень 2-го місяця

11.

Бесіда з неповнолітніми : «Формування відповідальності щодо власної поведінки»

 

Волонтери

 

2-й тиждень 2-го місяця

12.

Відеолекторій: «Вся правда про суб’єктів насильства,методи протистояння булінгу»

Соціальний педагог,

Волонтери

2-й тиждень 2-го місяця

13.

Бесіда з батьками підлітків

Керівник соціального проекту

3-й тиждень 2-го місяця

14.

Зустріч підлітків із представниками центру зайнятості

Волонтери

Соціальний педагог

4-й тиждень 2-го місяця

15.

Заняття: «Я і суспільство»

Волонтери

1-й тиждень 3-го місяця

16.

Командна робота підлітків: «Ми за життя без насилля»

Конкурс соціальної реклами та інформаційних буклетів

Соціальні педагоги

Волонтери

1-й тиждень 3-го місяця

17.

Бесіда з підлітками: «Я – повноцінна особистість держави»

Волонтери

Вчителі фізичного виховання, лікарі

2-й тиждень 3-го місяця

18.

Допомога підлітків ЦСССДМ у розповсюдженні  профілактичних, пропагандистських буклетів «Майбутнє у руках свідомої особистості»

Волонтери

3-й тиждень 3-го місяця

19.

 Проведення з підлітками методу «Мозковий штурм»

Соціальний педагог,

практичний психолог

волонтери

3-й тиждень 3-го місяця

20.

Проведення круглого столу: «Ми проти агресії» (застосування методу «рівний-рівному»)

Учасники об’єднання

4-й тиждень 3-го місяця

21.

Зустріч підлітків з спеціалістами кримінальної сфери

Дирекція загальноосвітнього закладу,

соціальний педагог,

волонтери

1-й тиждень 4-го місяця

22.

Командна робота на тему: «Наше життя в позаурочний час»

Волонтери

 

1-й тиждень 4-го місяця

23.

Тематичний вечір: «За крок до повноліття»

Волонтери,

вчителі, соціальні педагоги, практичні психологи

2-й тиждень  4-го місяця

 

 

 

4. Оцінювальний етап

 

Критеріями ефективності соціального проекту можна вважати:

 • прагнення підлітків до ведення здорового способу життя; обізнаність у негативізмі булінгу та його наслідків;
 • узгоджена діяльність членів щодо профілактики булінгу серед підлітків, наявність позитивної спрямованості у професійній діяльності щодо попередження насильницької поведінки учнів;
 •  сформована громадянська відповідальність за наслідки асоціального способу життя;
 • збільшення кількості підлітків, охоплених програмою профілактичної роботи;
 • розробка та впровадження ефективних форм та методів роботи, спрямованих на зменшення кількості підлітків, схильних до різного роду проявів агресії;
 • збільшення кількості підлітків, які ведуть здоровий та активний спосіб життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1.               Бурмака Н. П. Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків і юнатства : [монографія] / Бурмака Надія Петрівна. – Х., 2003. – 207 с.
 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 / Інформ. зб. МОН України. – 2004. – № 1/2. – С. 5 – 60.
 3. Дроздов О. Феномен третирування в школі: шляхи вирішення проблеми / О. Дроздов //Соціальна психологія. – 2007. – № 6. – С. 124 – 132.
 4. Закон України. «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (із змінами і доповненнями) від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР.
 5. Закон України «Про загальну середню освіту» // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1999. – № 15. – С. 6 – 31.
 6. Капська А. Й. Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посіб. [А. Й. Капська, М. М. Барахтян, О. В. Безпалько та ін.] / за ред. А. Й.  Капскої; нац. пед. ун-т України ім. М. П. Драгоманова. – К. : – 2000. – 371 с.
 7. Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться? / И.С. Кон // Семья и школа. – 2006. – № 11. – С. 15 – 17.
 8.               Стельмах С. Булінг у школі та його наслідки / С. Стельмах // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Вип LVІ. – Слов’янськ:  СДПУ, 2011. – С. 431-440.
 9. Федорченко Т. Є. Кроки до здоров’я (профілактика вживання неповнолітніми наркотичних речовин) / Т. Є. Федорченко. – К. : ПП «Медіана», 2003. – 160 с.
 10. Федорченко Т. Є. Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей / Т. Є. Федорченко. – К. : ТОВ «ХІК», 2003. – 128 с.

 

Додаток А

Анкета для волонтерів

(для виявлення готовності до здійснення профілактичної роботи серед підлітків)

Шановний респонденте!

 

Так

Ні

Не знаю

1.Чи є насилля з боку школярів у вашій школі?

 

 

 

2.Як ви вважаєте,чи потрібно реагувати на насильство(якщо воно скоєне у вашу адресу)?

 

 

 

3.Як ви думаєте,чи можна уникнути насильства у школі?

 

 

 

4.На вашу думку, психологічне насильство переважає над фізичним?

 

 

 

5.Чи завжди суб’єкти насильства є покарані?

 

 

 

6.Ви ставитись до проявів агресії негативно?

 

 

 

7.Таке негативне явище,як булінг, потрібно ігнорувати?

 

 

 

8.Булінг, на мою думку, один із найбільш негативних проявів не схвалюваної з боку суспільства поведінки.

 

 

 

9.Негативні звички(куріння,алкоголь,наркотики) – є  основним джерелом виникнення булінгу.

 

 

 

10.Учні, схильні до різноманітних проявів агресивної поведінки, повинні навчатися в окремому навчальному закладі?

 

 

 

11.Я ознайомлений/на з віковими особливостями психофізичного розвитку підлітків

 

 

 

12.Відчуваю, що готовий/ва до профілактичної роботи з неповнолітніми

 

 

 

13.Чи достатньо для волонтера лише теоретичних знань щодо організації профілактичної роботи з підлітками?

 

 

 

14.Чи є важливою емпатія у роботі з агресивними учнями?

 

 

 

15. Я маю досвід громадської профілактичної роботи з підлітками

 

 

 

 

Дякуємо за участь у опитуванні

Додаток Б

П А М ' Я Т К А Ш К О Л Я Р У

Привіт, Друже!

Чи знаєш ти, як захистити себе і своїх друзів?

Чого ти можеш вимагати від директора школи, вчителів і батьків?

За що несеш відповідальність перед Законом?

Ознайомся з цією пам’яткою,

Дізнайся про свої права і обов’язки вже сьогодні!

Від самого народження ти маєш право:

на життя:

ніхто не може позбавити тебе життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань;

на охорону здоров’я:

ти можеш звернутися за безплатною кваліфікованою правовою медичною допомогою до закладів охорони здоров’я;

на свободу та особисту недоторканість:

тебе ніхто не може заарештувати або тримати під вартою інакше як за рішенням суду. Однак, якщо тобі вже виповнилося 14 років і має місце тяжкий злочин, відносно тебе може застосовуватися тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід. Якщо протягом 3 діб з моменту затримання тобі не вручено рішення суду про тримання під вартою, тебе повинні негайно звільнити;

на освіту:

ти маєш право безкоштовно отримувати освіту у дошкільному, загальноосвітньому, професійно-технічному, вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності, а також на отримання державної стипендії;

на майно:

майно, яке тобі придбали батьки для навчання, виховання (одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є твоєю власністю. Якщо тобі від 10 до 14 років, належним тобі майном управляють батьки. Якщо тобі від 14 до 18 років, ти маєш право вчиняти будь-які угоди, навіть купівлі-продажу транспортного засобу і нерухомого майна, але за письмовою нотаріально посвідченою згодою батьків або з дозволу органу опіки і піклування;

на працю:

якщо тобі вже виповнилось 14 років, ти за згодою одного з батьків можеш працювати у вільний від навчання час (наприклад на канікулах), але лише після попереднього медичного огляду. Якщо тобі вже виповнилось 15 років та коли ти маєш згоду одного із батьків, тебе також можуть прийняти на роботу. Самостійно ти можеш влаштуватись на роботу, якщо тобі уже виповнилось 16 років. Ти маєш право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом;

на відпочинок:

ти маєш можливість у вільний від навчання або роботи (якщо ти вже працюєш) час відпочивати, тобто займатись своїми улюбленими справами (грати в футбол, ходити в кіно). Якщо ти вже працюєш, тобі повинна бути надана щорічна відпустка в літній час або за твоїм бажанням у будь-яку іншу пору року;

на повагу до своєї гідності та захист від усіх форм насильства

будь-яка людина, ким би вона не була (одним із твоїх батьків, однолітків, вчителів, сусідів) не має права поводитись з тобою жорстоко, принижувати твою гідність, експлуатувати, включаючи сексуальні зловживання, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин; використання для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

Захист прав дитини – це, перш за все, завдання держави!

Будь-яка людина, ким би вона не була (одним із твоїх батьків, однолітків, вчителів, сусідів), не має права поводитись з тобою брутально, принижувати твою гідність. В разі, якщо з тобою таке трапилось, ти маєш право звернутись до державних органів за допомогою! (Стаття 16 Конвенції ООН про права дитини визначає, що жодна дитина не може бути об'єктам незаконного посягання на її честь і гідність. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання).

Ти – людина!

Ніхто і нічим не може виправдати жорстоке поводження з тобою, наприклад, побиття, знущання. Навіть якщо таким чином тебе виховують батьки, вчителі чи старші діти. Жорстоке, нелюдське, таке, що принижує твою гідність, поводження чи покарання – це порушення твоїх прав. (Статтями 28, 52 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню).

Ти маєш право на свободу, особисту недоторканність

Ти можеш вільно виражати свої думки та погляди, не боячись бути покараним за це. Разом з тим, ти маєш пам'ятати, що твої відносини з батьками, вчителями, однолітками мають ґрунтуватися на взаємоповазі і справедливості, виключаючи приниження честі та гідності. (Стаття 10 Закону України «Про охорону дитинства» гарантує кожній дитині право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини).

Держава зобов'язана захищати твої права:

Якщо хтось (учні, вчителі або навіть батьки) вчиняє над тобою будь-яке насильство, принижує тебе чи ображає, ти повинен звернутися зі скаргою про порушення твоїх прав до органу опіки і піклування; служби у справах дітей; центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; закладів охорони здоров'я; органів та установ освіти; відділів міліції, а також через представників – до суду. (Статтею 10 Закону України «Про охорону дитинства» встановлено, що діти мають право особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів та зі скаргами про їх порушення).

За твою безпеку в школі відповідає директор:

Якщо директор школи не забезпечить безпечні та нешкідливі умови для навчання, праці та виховання учнів у навчальному закладі, то він нестиме за це відповідальність відповідно до чинного законодавства. (Статтею 26 Закону України «Про освіту» встановлено, що забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу).

Вчителі зобов'язані поважати і захищати тебе:

Вчителі та інші працівники школи повинні з повагою ставитись до тебе і не повинні вдаватись до покарань, що принижують твою гідність, зокрема таких, як словесні приниження, ставлення учня в куток, побиття тощо. Також вони повинні захищати тебе від погроз та фізичного насильства з боку інших осіб, в тому числі твоїх однолітків і батьків, і запобігати вживанню дітьми алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам. (Стаття 56 Закону України «Про освіту» зобов'язує педагогічних та науково-педагогічних працівників додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента; захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам).

За ненадання тобі допомоги вчитель відповідатиме перед законом

Вчителі та керівництво школи несуть відповідальність перед законом, якщо вони порушують твої права. Якщо ти звернувся до вчителя для того, щоб захиститись від фізичного та психічного насильства, а він залишив це без уваги – за це його може бути притягнено до відповідальності. (Статтею 47 Закону Укриши «Про загальну середині освіту» встановлено, що посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність і порядку, встановленому законами України).

Пам'ятай про свою відповідальність перед законом!

До 14 років ти не несеш відповідальності за заподіяну матеріальну шкоду – її несуть твої батьки або інші особи, під наглядом яких ти знаходишся. Саме вони мають відшкодувати шкоду, яку ти завдав майну іншої людини. Якщо ти завдав шкоди спільно з однолітком, її відшкодування покладається на ваших батьків у відповідних частках.

З 14 років ти відповідаєш за завдану шкоду самостійно у повному обсязі!

Якщо тобі 16 років, тебе можуть притягнути до адміністративної відповідальності!

З 14 років ти несеш кримінальну відповідальність за тяжкі злочини, за інші – починаючи з 16 років.

За вчинені злочини до тебе можуть застосувати:

• штраф – якщо у неповнолітнього є самостійний доход, власні кошти або майно;

• громадські роботи – призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років і полягають у виконанні робіт у вільний від навчання чи основної роботи час;

• виправні роботи – призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років за місцем роботи;

• арешт – полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції у спеціально пристосованих установах;

• позбавлення волі на певний строк – відбування покарання у спеціальних виховних установах.

 

 

 

 

 

Додаток В

Семінар-тренінг з профілактики проявів агресії

Вправи для оволодіння собою:

 

Підготовка до провокування кимось у тебе гніву

 • Це може розсердити мене, але я знаю, як з цим упоратись.
 • Що ж мені потрібно робити?
 • Я можу поступово владнати це.
 • Я можу оволодіти ситуацією. Я знаю, як вгамувати свій гнів. У суперечці немає жодної потреби.

Не буду сприймати все це надто серйозно.

Ситуація може бути запальною, але я вірю в себе.

Час зробити кілька глибоких вдихів. Мені затишно, я розслаблений, почуваю себе легко.

Поставлюся до цього з гумором.

Сутички і конфронтація

Залишаюся спокійним. Продовжую тільки розслаблюватися.

Я володію собою

Стисну кулаки і не викажу свою роздратованість.

Слід поміркувати, як вийти з цього становища.

У мене немає потреби доводити своє «Я».

Немає причини сердитися.

Не варто робити із мухи слона.

Його слова та дії не можуть допекти мене.

Не треба думати про найгірше і робити поквапливі висновки.

І було б через кого так дратуватися! Він, напевно, дуже нещасний.

Не варто брати близько до серця.

Якщо почну сердитись, я битимусь головою об стіну.

Отже, мені треба просто розслабитися.

Немає сенсу сумніватись у собі. Те, що він сказав, не варте уваги.

В цій ситуації я «на коні», і повністю володію нею.

«Вгамування» свого збудження

Мої мязи починають напружуватися. Час розслабитися і зменшити своє завзяття.

Так гніватися не варто.

Нехай сам пошиється в дурні.

Я маю право сердитися, але краще стримати свій гнів.

Час зробити глибокий вдих.

З'ясуймо крок за кроком наше спірне питання.

Мій гнів – це сигнал до того, що треба щось робити. Час давати собі вказівки.

Я не хочу допускати, щоб мене ані змушували, ані збивали з пантелику.

Спробуймо підійти до цього з позиції кооперування. Можливо, ми обоє маємо рацію?

Зло породжує зло. Отже, працюємо конструктивно.

Здається, він хотів справді мене розлютити. Ну що ж, доведеться на цей раз його розчарувати.

Не можна ніколи розраховувати на те, що люди поводитимуться самі так, як мені хочеться.

Роздуми над провокуванням коли конфлікт не вирішено:

Необхідно забути про прикрість. Коли думати про це, можна втратити душевну рівновагу.

Це складні речі, і потрібен час відверто їх обговорити. Постараюся забути це. Не допущу, щоб воно стало на заваді моїй роботі.

Коли матиму більший досвід, я краще з цим упораюсь. Слід памятати про розслаблення. Це набагато краще, ніж гнів. Варто посміятися з усього того. Можливо, насправді це не так вже і серйозно.

Не сприйматиму все на свою адресу. Час зробити глибокий вдих.

Коли конфлікт погашено, чи успішні Ваші спроби його владнання? Я чудово владнав усе! Спрацювало! Було не так вже й важко, як я думав. А могло бути набагато гірше.

Я міг розхвилюватися більше, ніж це варто було б. Я пережив усе це, анітрохи не розсердившись.

Через свою гордість я, мабуть, постраждав колись, але я не сприймаю речі занадто серйозно, тому і перебуваю в кращому становищі. Вважаю, що я був розтривожений тривалий час, хоча в тому не було потреби. Завжди в мене це виходить краще.

У стані гніву треба завжди подумати про те, що буде після розвитку подій найгіршим варіантом. Тільки постійне вправляння в промовлянні такої думки створять умови, для її появи у моменти, коли дитина перебуває у стані гніву.

Висновок: створення навичок сам інструктивної роботи, забезпечують умови для контролю гніву та агресивних проявів.

Просвітницький відступ (практикум):

У процесі обговорення конфліктів можуть виникати певні ситуації, що змушують інших людей гніватися. Нижче наводяться висловлювання, кожне з яких репрезентує один вид збудника гніву. Працюючи з партнером, доберіть до кожного висловлювання відповідний збудник гніву.

Сарказм – це різка форма приниження або глуму. В конфлікті сарказм майже завжди змушує іншу людину гніватися.

Негативне судження – це точка зору, що інша людина є несправедливою або поганою.

Ігнорування – заняття сторонніми справами тоді, коли хто-небудь звертається до тебе, або неувага до того, що говорить інша людина.

Узагальнення – безпідставні звинувачення типу: «Ти завжди це робиш!» або «Ти ніколи цього не робиш!»

Звинувачення – твердження про проблему як чий-небудь промах І вимога покарати цю людину.

Скривджених – наклеювання людині негативного ярлика як невід'ємної частини нападок на особистість.

Формулювання думки як факту – висловлювання своєї думки, як ніби вона є абсолютною істиною, не залишаючи місця дискусії.

У роботі з учнями, слід розглянути своєрідні листки  досвіду. Вони дають можливість озброїтися школярам техніками емоційно-когнітивної поведінки у конфліктних ситуаціях що у них виникають з однолітками, учителями, батьками.

Листок досвіду «Стратегії розвязання конфлікту»

Чи ти коли-небудь опинявся в конфліктній ситуації? Звичайно! Хоч намагався уникнути їх, але конфлікти виникали. Вони є складовою життя. Деколи ми не знаємо, як упоратися з ними, що може погіршити ситуацію. Тому вивчи ці стратегії, і наступного разу при виникненні конфлікту спробуй одну з них:

 1.                    Поділ: незважаючи на те, чого стосується конфлікт, бери деяку частину його на себе, іншу – нехай бере на себе інша людина.
 2.                    Черговість: спочатку говориш ти протягом короткого відтинку часу, потім – інша людина.
 3.                    Активне  слухання: дозволь іншій людині говорити. Намагайся дійсно зрозуміти почуття та ідеї людини.
 4.                    Відстрочення: якщо ти чи інша людина дуже розгнівані або втомлені, відклали розв’язання конфлікту до іншого разу.
 5.                    Застосування гумору: побач у ситуації комічне. Не сприймай її дуже серйозно.
 6.                    Компроміс: запропонуй поступитись якоюсь частиною своїх домагань І попроси іншу людину зробити те ж саме.
 7.                    Висловлювання жалю: скажи, що ти дуже шкодуєш, що так сталося, і не бери провини на себе.
 8.                    Розв’язання проблеми: обговори проблему і намагайся знайти рішення, яке було би прийнятним і для тебе, і для іншої особи.

 

Листок досвіду «Мої права»

Я маю право:

1)   поводити себе так, аби це «працювало» на мою гідність і самоповагу, без порушення прав інших;

2)   на те, щоб до мене ставилися з повагою;

3)   казати «ні» і не почувати себе винуватим;

4)   переживати і виражати свої почуття;

5)   взяти тайм-аут і подумати;

6)   змінити свою думку, передумати;

7)   просити те, чого я хочу;

8)   відмовити в допомозі і підтримці;

9)   звертатися і отримувати інформацію;

10)    припускатися помилок;

11)    почуватися добре стосовно себе;

12)    робити менше, ніж я здатний робити.

Практикум. Яке «право» проголошується в кожній із наведених нижче ситуацій? Поставте перед кожним судженням відповідний номер (1 – 12) «права»

 • Просити свого вчителя зрозуміліше пояснити домашні завдання.
 • Говорити своєму другові/подрузі, що тобі надокучило його/її товариство.
 • Просити своїх батьків брати до уваги більше фактів, які можуть змінити їхню думку чи судження.
 • Просити кого-небудь провести разом із вами час.
 • Казати, що ти не братимеш участі у тій чи іншій діяльності зі своїми друзями.
 • Казати тому, хто чинить на тебе тиск, що ти не готовий прийняти рішення.
 • Забороняти кому-небудь присвоювати тобі ярлики чи стереотипи на підставі твоєї статі, раси, нації чи групи інвалідності.
 • Ніхто не змусить тебе не лягати спати до другої години ночі, щоб отримати пятірку з контрольної роботи.
 • Казати, що ти не хочеш входити у гру після всього, ще відбулося.
 • Доносити про інцидент, коли тебе сексуально домагались.
 • Відмовлятися приймати рішення доти, доки не буде зібрано більше
 • Визнавати те, що ти зіпсував справу і не почував себе
 • 3 ентузіазмом описувати кому-небудь свої досягнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
11 квітня 2019
Переглядів
1450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку