4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Розробка уроку англійської мови у 4 класі "Дозвілля"

Про матеріал
Розробка уроку англійської мови у 4 класі "Дозвілля" . Ознайомлення з дієсловом "to be" у минулому неозначеному часі
Перегляд файлу

ТЕМА. ДОЗВІЛЛЯ

LOOK BACK!

КЛАС 4. УРОК 33.                                                                                       ДАТА:

Підтема:  Ми були на морському узбережжі.

 

Мета: Ознайомити із вживанням дієслова to be у минулому неозначеному часі. Навчати  

            будувати речення, використовуючи конструкції минулого

            неозначеного часу дієслова to be. Тренувати учнів у читанні. Розвивати

            кмітливість учнів. Виховувати в учнів інтерес до життя  людей в інших країнах.

 

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи, малюнки

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Warming up      2. Уведення в іншомовну атмосферу.

 1. Фонетична розминка

Відпрацювання вимови звука [ w ].

When, was, were, wet.

Where was Willy when the weather was wet?

Willy and Wendy were in the flat.

 1. Мовна розминка

Aim 3. Повідомлення теми та мети уроку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting  Grammar     1. Подання нового граматичного матеріалу: минулий неозначений час дієслова to be.

       1) Бесіда з учнями. Минулий неозначений час. Вживання.

У PAST SIMPLE ВЖИВАЮТЬСЯ ТАКІ ОБСТАВИНИ ЧАСУ:

 

    yesterday (учора).

    last week (минулого тижня).

    last year (минулого року),

    the other day (цими днями),

    the day before yesterday (позавчора),

    ago (тому)

 

2)  Повторення особових займенників.

       3)  Минулий неозначений час дієслова to be.

TO BE

WAS                    WERE

 

 I                               You

               He                             We

She                             They

              It

 

 

Practicing  3. Закріплення вживання дієслова to be у минулому неозначеному часі.

        1) Розмістити слова на картках відповідно до вживання із словами was та were.

             I, children, we, a boy, dogs, he, she, it, you, they, people, Ann, a cat, Bill, Lilly and Tom

        2) Скласти речення за малюнками.

        3) Скласти і записати речення із дієсловом to be у минулому неозначеному часі

4. Фізкультхвилинка.

Clap, clap, clap your hands, clap your hands together.

Stamp, stamp, stamp your feet, stamp your feet together.

Nod, nod, nod your head, nod your head together.

Dance, dance, dance and dance,  dance and dance together.

 Reading       2. Читання тексту

Bill: Where were you two last weeks?

Vicky:  I  was  in  Brighton  ['braitn].  It’s  a  lovely place  at the seaside.

Nick: Does your granny live there?

Vicky:  No,  she  doesn’t.  My  mother and  I  were  in  a  small

hotel. There are lots of them in Brighton.  Our room was on the third floor.

Bill: Was it comfortable?

Vicky: Yes, the room was OK.  It was large and comfortable but the  bathroom was small. The hotel was on the  hill and

the view was lovely. There were green trees and beautiful flowers behind the hotel. In front of it there was the sea.

Taras: Was the sea warm?

Vicky: Oh yes! The sea was beautiful. The weather was fine. It was so pleasant to swim and lie in the sun!

Nick: Are there any places of interest in Brighton?

Vicky:  Sure,  there  is  a  museum  and  there  are  some galleries.  The  city  has  got  theatres  and  cinemas,  too. Yesterday we were in Green Hills Park.  It was fantastic!  So our two weeks in Brighton were wonderful.

а) Pre-reading activities. Відповіді на запитання.

б) Reading

в) Post-reading activities

     1)Виконання завдання на картках.

     Вибери й обведи правильний варіант закінчення речення.


1. Vicky was in....

a) London b) Brighton

2. She was with her....

a) mother b) granny

3. They lived in a small....

a) hotel b) house

4. The room was on the....

a) third floor b) second floor

5. There were green trees and beautiful flowers....

a) in front of the hotel  b) behind the hotel

6. There was the sea....

a) in front of the hotel  b) behind the hotel

7. In Brighton there is a museum and there are some....

a) galleries b) cinemas

 


           2) Write out only the true sentences.

   Vicky was at her granny’s last week. 

   The weather was fine.

   It was pleasant to swim in the river.

   Her mother and she were in a hotel. 

   The room was on the 2nd floor .

   The bathroom was small. 

   The hotel was near the river.

   It was cold at the seaside.

   Their two weeks in Brighton were wonderful.    

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework        1. Домашнє завдання.

 Скласти письмово 3 речення із дієсловом to be у минулому неозначеному часі.

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.


 

 

 

У PAST SIMPLE ВЖИВАЮТЬСЯ ТАКІ ОБСТАВИНИ ЧАСУ:

 

    yesterday (учора).

    last week (минулого тижня).

    last year (минулого року),

    the other day (цими днями),

    the day before yesterday (позавчора),

    ago (тому)

 

               TO BE

   WAS                  WERE 

 

                                                                                                                                                                                                                          

        I                               You

       He                              We

      She                             They

       It

                                

The Past Simple Tense

 

 

              TO BE

 

  AM           IS          ARE

 

 

  I             He         You

                She         We

                 It           They

 

 

Where was Willy when the weather was wet?

Willy and Wendy

were in the flat.

WAS

 

 

 

WERE

 

 

 

 


 

seaside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    school

 

 

     village

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    at home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          sports

                           ground


 

 


 

 

 

 

 

 

there is    there was

 

there are    there were

 


 

Заповни пропуски в реченнях правильною дієслівною

формою та утвори питальну форму речень

 

1. Mother___at home yesterday.

a)  is          b) was         c) were

 

2. I___happy to see you at the concert.

a)  is            b) was          c) were

 

3. We___in the living-room before lunch.

a)  are         b) was       c) were

 

4. The girls___in the kitchen a minute ago.

 a) is              b) was         c) were

 

 

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях правильною дієслівною

формою та утвори питальну форму речень

 

1. Mother___at home yesterday.

a)  is          b) was         c) were

 

2. I___happy to see you at the concert.

a)  is            b) was          c) were

 

3. We___in the living-room before lunch.

a)  are         b) was       c) were

 

4. The girls___in the kitchen a minute ago.

 a) is              b) was         c) were

 

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях правильною дієслівною

формою та утвори питальну форму речень

 

1. Mother___at home yesterday.

a)  is          b) was         c) were

 

2. I___happy to see you at the concert.

a)  is            b) was          c) were

 

3. We___in the living-room before lunch.

a)  are         b) was       c) were

 

4. The girls___in the kitchen a minute ago.

 a) is              b) was         c) were

 

 

Заповни пропуски в реченнях правильною дієслівною

формою та утвори питальну форму речень

 

1. Mother___at home yesterday.

a)  is          b) was         c) were

 

2. I___happy to see you at the concert.

a)  is            b) was          c) were

 

3. We___in the living-room before lunch.

a)  are         b) was       c) were

 

4. The girls___in the kitchen a minute ago.

 a) is              b) was         c) were

 

 

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях правильною дієслівною

формою та утвори питальну форму речень

 

1. Mother___at home yesterday.

a)  is          b) was         c) were

 

2. I___happy to see you at the concert.

a)  is            b) was          c) were

 

3. We___in the living-room before lunch.

a)  are         b) was       c) were

 

4. The girls___in the kitchen a minute ago.

 a) is              b) was         c) were

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях правильною дієслівною

формою та утвори питальну форму речень

 

1. Mother___at home yesterday.

a)  is          b) was         c) were

 

2. I___happy to see you at the concert.

a)  is            b) was          c) were

 

3. We___in the living-room before lunch.

a)  are         b) was       c) were

 

4. The girls___in the kitchen a minute ago.

 a) is              b) was         c) were


КЛАС 4. УРОК 34.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема: Ми не були в зоопарку

 

Мета: Ознайомити з утворенням минулого часу дієслова to be в  питальних і заперечних реченнях. Практикувати вживання форми дієслова to be минулого часу в стверджувальних,  питальних і заперечних реченнях. Розвивати здібності учнів до розподілу уваги. Виховувати в учнів інтерес до життя людей в інших країнах.

 

Обладнання: Підручник, робочий зошит, малюнки, картки для самостійної роботи

ХІД УРОКУ

І.  ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Warming up      3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Check Homework 4. Перевірка домашнього завдання.

ІІ.      ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Practising Grammar 

1. Повторення вживання минулого часу дієслова to be у стверджувальних        

                        реченях.

   2. Подання граматичного матеріалу.

  1) Утворення заперечних речень із дієсловом to be у минулому часі

       а) Пояснення. (Записи в зошити). Повна та коротка форми

 

       б) Робота з малюнками. Складання заперечних речень за допомогою малюнків

 

  2) Утворення загальних питальних речень із дієсловом to be у минулому часі.

      а) Пояснення (Записи в зошити)

      б) Bnp. 1 (c. 102).

      в) Робота з малюнками. Складання загальних питальних речень за допомогою малюнків та короткі  відповіді на них

3. Практикування учнів у вживанні минулого часу дієслова to be у стверджувальних, питальних і заперечних реченнях.

                         1) Робота з картками. Заповнити пропуски в реченнях правильною дієслівною

                            формою та утворити питальну форму речень

5)Впр. 3(с. 102).

        Відповіді на запитання

6) Впр. 5а, b (c. 104). Робота в парах.

а) Учні ставлять один одному запитання про вчорашній день, використовуючи слова в рамці, наприклад: Were you at school yesterday? тощо.

б) Учні, використовуючи слова в рамці, запитують один одного, де були його/її, родичі (тато, матуся тощо): Was your mother in a shop? тощо.

ІІІ.  ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ 

Homework        1. Домашнє завдання.

Вивч. впр. 2, впр. 5 , письмово, с.102 

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КЛАС 4. УРОК 35.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема:  Де ти був вчора?

 

Мета: Ознайомити учнів з утворенням речень із дієсловом to be у минулому неозначеному часі у структурі спеціальних запитань. Практикувати учнів у вживанні дієслова to be у минулому неозначеному часі у розповідних, заперечних та питальних реченнях. Розвивати здібності учнів до комунікації. Виховувати в учнів інтерес до життя людей в інших країнах.

 

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи, малюнки.

ХІД УРОКУ

I.  ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Warming up      3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Check on Homework     4. Перевірка домашнього завдання.

II.  ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Практикування учнів у вживанні минулого часу дієслова to be у стверджувальних, питальних і заперечних реченнях.

      1) Складання речень із дієсловом to be у стверджувальних, питальних і заперечних реченнях.

           Учні складають речення із окремих слів, звертаючи увагу на розміщення дієслова to be.

      We /were /at the sea /last summer

      The children /were /in the cinema /on Sunday

      A boy/ was /at home/ in the evening

      Nick /was /in the classroom /in the morning

      A teacher /was /at school /on Monday

      People /were /in the street /in the afternoon

         Учні утворюють заперечну та питальну форми із складених речень, звертаючи увагу на розміщення дієслова to be.

   2. Подання граматичного матеріалу. Утворенням речень із дієсловом to be у минулому неозначеному часі у структурі спеціальних запитань.

        1) Питальні слова. Повторення.

 

       

  What              Where             How              How many(much)

          When              Why               Which            Who(m)

        2) Побудова питальних речень. Пояснення.

         3) Робота в зошитах.  Переклад питальних речень.

             Де ви були вчора ввечері?

             Коли вона була в театрі?

             Чому ти був в магазині?

Фізкультхвилинка.)

    4) Робота з малюнками. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

       P1: Where was (were)

       P2: He (She, They) was (were)…

    5) Розвиток навичок діалогічного мовлення.

         а) Впр.1 с.105            

         б) P1: Where were you  

                P2:  I was…

 

III.   ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework        1. Домашнє завдання

1) Впр. 1 (с. 105), письмово

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 We    were    at the sea   

last summer

 The children    were   

in the cinema    on Sunday

 A boy    was    at home   

in the evening

 Nick    was    in the classroom in the morning

 A teacher    was    at school    on Monday

 People    were    in the street    in the afternoon

 

 

 

 

 

 

not    not    not    not    not    not

 

 

?    ?    ?    ?    ?    ?


КЛАС 4. УРОК 36.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема: Минулі події.

 

Мета: Практикувати учнів у вживанні правильних дієслів минулого 

            неозначеного часу. Розвивати здібності учнів до зорової диференціації. 

           Виховувати повагу до сімейних традицій і цінностей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Warming up      3. Уведення в іншомовну атмосферу.

 Check on Homework   4. Перевірка домашнього завдання.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting  Grammar      1. Подання нового граматичного матеріалу: минулий час правильних дієслів.

    1)  Бесіда з учнями. Утворення минулого часу правильних дієслів.

     2)  Правила читання закінчення -ed.
          а) Впр. 1 (с. 106).

          б) Розмістити дієслова за правилами читання: wanted, entered, hoped,             

               allowed, presented, laughed, watered, painted, washed,counted, watched,   

               tidied, liked, played, worked

Reading 2. Подання тексту для читання, впр. 2 (с. 106).

1)  Етап підготовки до читання.
Бесіда з учнями.

2)  Етап читання.

Учні читають текст уголос ланцюжком.

     3)  Етап перевірки розуміння змісту тексту

            Впр. З (с. 107). Учні читають запитання й усно відповідають на них.

Фізкультхвилинка.

Practising Grammar 3. Практикування у вживанні дієслів минулого неозначеного часу.

                   1) Впр.4 ( с. 107).

Учні перетворюють речення в теперішньому часі на речення в минулому часі та за­писують їх у зошити.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework        1. Домашнє завдання.

Вивч. впр. 1 , письмово впр.5 с.107.

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

 

 

 

wanted    entered    hoped

 

 allowed     presented    laughed

 

watered     painted      liked

 

washed     counted      watched

 

 tidied          played     worked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Закінчення ed дієслів у минулому неозначеному часі

Якщо дієслово має закінчення , до нього просто додають -d:  hopehoped, savesaved.

Коли дієслово закінчується на приголосний + у, тоді -у змінюється на -ied: hurryhurried, copycopied.

Кінцева приголосна основи дієслова подвоюється, коли їй передує короткий наголошений голосний:

beg — begged, plan — planned.

Закінчення -ed вимовляється як:

              [t]

[d]

[іd]

після глухих приголосних, крім -t

після дзвінких приголосних, крім -d, та після голосних

після -t, -d

asked, liked

loved, cried

wanted, decided

 

 

 

 

Закінчення ed дієслів у минулому неозначеному часі

Якщо дієслово має закінчення , до нього просто додають -d:  hopehoped, savesaved.

Коли дієслово закінчується на приголосний + у, тоді -у змінюється на -ied: hurryhurried, copycopied.

Кінцева приголосна основи дієслова подвоюється, коли їй передує короткий наголошений голосний:

beg — begged, plan — planned.

Закінчення -ed вимовляється як:

              [t]

[d]

[іd]

після глухих приголосних, крім -t

після дзвінких приголосних, крім -d, та після голосних

після -t, -d

asked, liked

loved, cried

wanted, decided

Закінчення ed дієслів у минулому неозначеному часі

Якщо дієслово має закінчення , до нього просто додають -d:  hopehoped, savesaved.

Коли дієслово закінчується на приголосний + у, тоді -у змінюється на -ied: hurryhurried, copycopied.

Кінцева приголосна основи дієслова подвоюється, коли їй передує короткий наголошений голосний:

beg — begged, plan — planned.

Закінчення -ed вимовляється як:

              [t]

[d]

[іd]

після глухих приголосних, крім -t

після дзвінких приголосних, крім -d, та після голосних

після -t, -d

asked, liked

loved, cried

wanted, decided

 

 

 

 

Закінчення ed дієслів у минулому неозначеному часі

Якщо дієслово має закінчення , до нього просто додають -d:  hopehoped, savesaved.

Коли дієслово закінчується на приголосний + у, тоді -у змінюється на -ied: hurryhurried, copycopied.

Кінцева приголосна основи дієслова подвоюється, коли їй передує короткий наголошений голосний:

beg — begged, plan — planned.

Закінчення -ed вимовляється як:

              [t]

[d]

[іd]

після глухих приголосних, крім -t

після дзвінких приголосних, крім -d, та після голосних

після -t, -d

asked, liked

loved, cried

wanted, decided


КЛАС 4. УРОК 37.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема: Ти вмів читати, коли тобі було 5?

 

Мета: Практикувати учнів у вживанні дієслів сап і have у минулому неозначеному часі. Розвивати здібності учнів до комунікації. Виховувати ввічливість у стосунках із людьми.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, граматичні картки

ХІД УРОКУ

І.     ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Warming up      3. Уведення в іншомовну атмосферу.

 Check on Homework   4. Перевірка домашнього завдання.

ІІ.   ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Повторення матеріалу, вивченого на попередньому уроці. Правильні дієслова у минулому неозначеному часі.

Presenting   and Practicing  Grammar 2. Подання і практикування у вживанні дієслів can, have у минулому неозначеному часі.

 1) Дієслово could.

впр. З (с. 109).

2) Впр. 4 (с. 109).

Учні усно складають речення, використовуючи поданий лексичний матеріал.

3) Впр. 5 (с. 109).

Учні в парах запитують один одного про те, що вони могли робити в певний період свого життя, і дають відповіді на запитання.

Фізкультхвилинка.

    Сan you swim (run, jump, go, dance, clap your hands)?

    Yes, we can.

 

Reading 3. Подання діалогу для читання, впр. 1 (с. 108).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями. Учні відповідають на запитання вчителя.

2) Етап читання.

Учні читають діалог про себе і відповідають на запитання вчителя. Потім вони читають діалог за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Впр. З (c. 108—109).

Учні читають речення й вибирають правильний варіант слова.

б) Бесіда з учнями. Учні відповідають на запитання вчителя.

III.  ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Вивч. впр. 3, письмово впр.4 с.109.

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       


КЛАС 4. УРОК 38.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема: На вечірці.

 

Мета: Практикувати учнів у вживанні неправильних дієслів минулого неозначеного часу.   

            Розширити уявлення учнів про Велику Британію. Виховувати в учнів інтерес до

          життя людей в інших країнах.

 

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки, малюнки

 

ХІД УРОКУ

І.  ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Brainstorming   3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Check on Homework   4. Перевірка домашнього завдання

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting and Practising Grammar         1. Подання і практикування у вживанні неправильних дієслів у минулому часі.

                 1) Пояснення

2) Впр. 1(с. 110).

Учні читають і перекладають речення з неправильними дієсловами минулого часу.

3)Впр. 3(с. 111).

Учні утворюють і записують форми минулого часу поданих дієслів.

Reading 2. Подання тексту для читання, впр. 2 (с. 110).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями. Учні відповідають на запитання вчителя.

Do you have parties at school or at home? Do you have a theme party? What was the theme of the last party? What is your favourite party? Which of the following do you usually do at the party:

 • dance;
 • play games;
 • sing songs;
 • wear fancy dresses;
 • eat tasty things;
 • take photos?

2) Етап читання.

Учні читають текст ланцюжком.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.
Впр. 2b(с. 111).

Учні читають запитання й усно відповідають на них.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework        1. Домашнє завдання.

1) Впр. 4 (с. 111).

Дати письмові відповіді на запитання вправи.

Вивчити неправильні дієслова.

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.


Неправильні дієслова

 

can    

could

могти

be

was, were

бути

have

had

мати

make

made

робити

get

got

отримувати

give

gave

давати

come

came

приходити

speak

spoke

говорити

teach

taught

вчити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неправильні дієслова

 

can    

could

могти

be

was, were

бути

have

had

мати

make

made

робити

get

got

отримувати

give

gave

давати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неправильні дієслова

 

can    

could

могти

be

was, were

бути

have

had

мати

make

made

робити

get

got

отримувати

give

gave

давати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             The boys  /  to play hockey

 

 

 

 

              The family  / to have supper

 

КЛАС 4. УРОК 39.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема:   Лист від Тараса

 

Мета: Практикувати учнів у вживанні правильних і неправильних дієслів минулого неозначеного часу. Навчати учнів під час читання розуміти нову інформацію, подану у тексті. Виховувати в учнів інтерес до життя людей в інших країнах.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, малюнки

 

ХІД УРОКУ  

 

І.  ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Warming up      3. Уведення в іншомовну атмосферу.

           а) Читання вірша

          There was a boy whose name was Jim:

             His friends were very good to him.

             They gave him chocolate, sweets and jam

             And slices of delicious ham.

             He got a cake with nuts inside,

             That Vicky made for him last night

           б) Знайти і зачитати дієслова у минулому часі

Check on Homework   4. Перевірка домашнього завдання

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

  Presenting  Vocabulary      1. Подання нових слів.  

 1. Впр.1 (с.112)

Reading 2. Подання тексту для читання, впр. 2 (с. 112).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями. Учні відповідають на запитання вчителя.

Т: Look at this text. What type of text is it? Who is the letter from? Who is the letter ad­dressed to?

2) Етап читання.

Учні самостійно читають текст.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Bnp. 3(c. 113).

Учні усно заповнюють пропуски в реченнях.

Фізкультхвилинка

Practising Grammar    3. Практикування у вживанні правильних і неправильних дієслів у минулому часі.

1) Скласти речення за малюнками

2) Впр. 4 (с. 113).

Гра «Simple Simon».

Учні читають речення та виправляють помилки, яких припускається «простак Саймон».

III.   ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework        1. Домашнє завдання.

Уявіть, що перебуваєте в Лондоні.

Напишіть листа другові (за зразком впр. 2, с. 112).

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         The boy  /  to study

 


 

There was a boy whose name was Jim:

His friends were very good to him.

They gave him chocolate, sweets and jam

And slices of delicious ham.

He got a cake with nuts inside,

That Vicky made for him last night

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                  A girl  / to fly

 

 

 

 

                      A boy  /  to sledge

 

Girls  /  to sing

 

                          Children  /  to play

 

 

                A boy  / to make a bed

 

 

                 The children  /  to ski

 

 

 

 

 

             The children  / to have breakfast

             The women  / to speak

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

        The teacher  /  to teach

 

 

 

 


КЛАС 4. УРОК 40.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема: Ти дивився мультфільм вчора?

 

Мета: Практикувати учнів у вживанні питальних і заперечних речень у минулому неозначеному часі. Розвивати здібності учнів до комунікації.  Виховувати в учнів інтерес до навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, малюнки

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Warming up      3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Check on Homework   4. Перевірка домашнього завдання

 

ІІ.     ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Подання й відпрацювання граматичного матеріалу: питальні та заперечні речення в минулому неозначеному часі.

 1) Пояснення вчителя.

2)Впр. 1(с. 114).

 Учні читають за вчителем приклади заперечних речень.

3)Впр. 2(с. 114). Учні трансформують твердження в заперечення та записують їх у зошити. Потім ланцюжком читають речення, які вони записали.

4) Бесіда з учнями. Робота з малюнками.

5)Впр. 3(с. 114).

Учні читають за вчителем приклади питальних речень.

6)Впр. 4(с. 115).

Учні письмово в зошитах складають запитання до речень впр. 2 (с. 114). Потім по черзі читають свої запитання.

7) Впр. 5(с. 115).

Учні в парах ставлять один одному запитання за матеріалом вправи і відповіддають на них.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

Homework        1. Домашнє завдання.

Вивч. впр.1, письм. впр. 6(с. 114 - 115).

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                           

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


КЛАС 4. УРОК 41.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема:   Куди ти ходив?

 

Мета: Ознайомити учнів з формою минулого часу деяких неправильних дієслів.

Практикувати учнів у вживанні спеціальних запитань у минулому неозначеному часі. Виховувати в учнів інтерес до автентичних віршів та пісень. Розвивати кмітливість учнів.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для групової роботи, малюнки


ХІД УРОКУ

 

І       ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Warming up      3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Check on Homework   4. Перевірка домашнього завдання

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Подання нових дієслівних форм.

        1) Впр. 1 (с. 116).

Учні читають неправильні дієслова в теперішньому та минулому часі за вчителем, потім практикують вживання цих слів у реченнях вправи.

2. Спеціальні запитання в минулому неозначеному часі.

 1) Впр. 2 (с. 116).

Учні читають речення вправи та відповідають на запитання.

2)Bnp. 3(c. 116).

Учні в парах ставлять запитання, використовуючи матеріал вправи, і відповідають на них.

4) Впр. 4(с. 117).

Учні в парах ставлять запитання за планом, запропонованим у вправі.

5) Впр. 5 (с. 117).

6)  Робота з малюнками

6) Граматична гра.

Учитель розподіляє клас на чотири групи. Учні, отримавши картки з реченням, повинні скласти якомога більше спеціальних запитань до поданого речення. За кожне правильно складене запитання група отримує 1 бал. Перемагає група, яка отримає найбільше балів.

Vicky bought a new dress for the party at a supermarket on Friday.

Bill saw a film about James Bond at the cinema last weekend.

Tom with his Mum went to the zoo to see the bears on Sunday.

The pupils learned five new words at the lesson of English last Monday.

 1. Робота в парах. Учні задають запитання один одному.

III.  ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework        1. Домашнє завдання.

Впр. 6(с. 119), письмово. Вивчити неправильні дієслова

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicky bought a new dress for the party at a supermarket on Friday.

 

 

 

 

Bill saw a film about James Bond at the cinema last weekend.

 

 

 

Tom with his Mum went to the zoo to see the bears on Sunday.

 

 

 

The pupils learned five new words at the lesson of English last Monday.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАС 4. УРОК 42.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема: Повторення теми «Дозвілля»

 

Мета: Повторити граматичний матеріал теми: минулий неозначений час. Розвивати здатність учнів до розподілу уваги. Виховувати сумлінне ставлення до виконання поставлених завдань.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

 

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Warming up      3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Check on Homework    4. Перевірка домашнього завдання.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Подання тексту для читання, впр. 1 (с. 118).

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями. Учні відповідають на запитання вчителя.

2) Етап читання.

Учні самостійно читають текст.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Учитель роздає картки  з реченнями, у яких пропущені дієслова.

     Заповни пропуски в реченнях і прочитай їх.

1. Last week Taras___to the centre of London and___wonderful

places.

 1. Taras_________some photos there.
 2. Taras_________about the history of London.
 3. He____________about the English kings and queens.
 4. He____________some souvenirs and presents.

Revision 2. Повторення.

1)Впр. 2(с. 118).

Учні в зошитах самостійно складають речення про перебування Тараса в Лондоні. Потім по черзі читають речення, які вони склали.

2)Впр. 3(с. 118—119).

Учні читають запитання та добирають відповіді до них.

3)Впр. 4(с. 119).

Учні читають твердження, погоджуючись з правильними та виправляючи непра­вильні.

4)Впр. 5(с. 119).

Учні читають речення, заповнюючи пропуски в них словами з рамки.

5)Впр. 6(с. 119).

Учні в парах обговорюють учорашній день за запитаннями вправи.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework        1. Домашнє завдання.

Повторити вивчений матеріал по темі «Минулий неозначений час»

Summarizing     2. Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Заповни пропуски в реченнях і прочитай їх.

1.Last week Taras ___________ to the centre of London and __________ wonderful places.

2. Taras _______________ some photos there.

3. Taras _______________ about the history of London.

4. He ________________ about the English kings and queens.

5. He ________________ some souvenirs and presents.

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях і прочитай їх.

1.Last week Taras ___________ to the centre of London and __________ wonderful places.

2. Taras _______________ some photos there.

3. Taras _______________ about the history of London.

4. He ________________ about the English kings and queens.

5. He ________________ some souvenirs and presents.

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях і прочитай їх.

1.Last week Taras ___________ to the centre of London and __________ wonderful places.

2. Taras _______________ some photos there.

3. Taras _______________ about the history of London.

4. He ________________ about the English kings and queens.

5. He ________________ some souvenirs and presents.

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях і прочитай їх.

1.Last week Taras ___________ to the centre of London and __________ wonderful places.

2. Taras _______________ some photos there.

3. Taras _______________ about the history of London.

4. He ________________ about the English kings and queens.

5. He ________________ some souvenirs and presents.

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях і прочитай їх.

1.Last week Taras ___________ to the centre of London and __________ wonderful places.

2. Taras _______________ some photos there.

3. Taras _______________ about the history of London.

4. He ________________ about the English kings and queens.

5. He ________________ some souvenirs and presents.

 

 

 

Заповни пропуски в реченнях і прочитай їх.

1.Last week Taras ___________ to the centre of London and __________ wonderful places.

2. Taras _______________ some photos there.

3. Taras _______________ about the history of London.

4. He ________________ about the English kings and queens.

5. He ________________ some souvenirs and presents.

КЛАС 4. УРОК 53.                                                                                       ДАТА:

 

Підтема: Повторення теми «Дозвілля».

Мета: Перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою. Розвивати здатність учнів до розподілу уваги. Виховувати сумлінне ставлення до виконання поставлених завдань

Обладнання: Підручник, зошит.

 

ХІД УРОКУ

I

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ.  основна частина уроку

Повторення та закріплення вивченого матеріалу.
 

ІІІ.  ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Summarizing     Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
12 грудня 2019
Переглядів
1081
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку