Skype-урок з фізики для 8 класі на тему: «Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Розв’язування задач»

Про матеріал

Skype урок з фізики у 8 класі дозволяє узагальнити вивчений навчальний матеріал з розділу «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача», скоригувати знання учнів з вивченої теми. Виховати в учнів акуратність, почуття взаємодопомоги, виховувати творче відношення до навчання. Викликати цікавість до вивчення предмету, розвивати необхідність постійного самовдосконалення, формування готовності до оволодіння сучасною технікою, творчий підхід до уроку.

Перегляд файлу

 

РОМЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №:

 

РОЗРОЗКА SKYPE УРОКУ З ФІЗИКИ

ДЛЯ УЧНІВ 8 КЛАСУ

 

РОЗДІЛ І: ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

ЧАСТИНА І: ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

ТЕМА:

«КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ, ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ РЕЧОВИНИ,

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ»

 

урок-відеоконференція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель фізики та математики:

Боярко О.Ю


Skype урок з фізики у 8 класі з теми:

«Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

Розв’язування задач»

 

Мета уроку:

навчальна: узагальнити вивчений навчальний матеріал з розділу «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача», скоригувати знання учнів з вивченої теми.

Формування навичок роботи в Skype, навички обміну миттєвими повідомленням в Skype, навчитися створювати контакти та телефонувати в Skype.

виховна: виховувати культуру оформлення задач.. Виховати в учнів акуратність, почуття взаємодопомоги, виховувати творче відношення до навчання. Викликати цікавість до вивчення предмету

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, уміння грамотно оформлювати задачі розвивати необхідність постійного самовдосконалення, формування готовності до оволодіння сучасною технікою, творчий підхід до уроку.

Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач.

Вид уроку: комбінований нестандартний урок-відеоконференція з використанням новітніх технологій спілкування Skype.

План уроку:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Урок проводить вчитель фізики Боярко О.Ю. та учні 8 класу, які знаходяться вдома. Перед початком уроку завантажується програма Skype. Здійснюємо відео дзвінок.

  • Привітання.
  • Перевірка присутності учнів, підготовки їх до навчання.

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Вчитель знайомить учнів із метою та темою уроку

 

Опитування учнів (Після почутої правильної або не правильної відповіді вчитель відправляє картинку з правильною відповіддю.)

 

  1. Що таке кількість теплоти? (Кількість теплоти — це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі.)
  2. Якою літерою позначається та яка одиниця вимірювання? ([Q] = Дж)
  3. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, передану тілу в ході нагрівання або виділену ним під час охолодження?  (

Q — кількість теплоти;

m — маса речовини;

∆t— зміна температури;

c — питома теплоємність речовини.

  1. Питома теплоємність речовини – що це таке, як позначається, одиниці вимірювання? (Питома теплоємність речовини — це фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1  °С.

 

  1. Закон збереження енергії для процесу теплопередачі? (В ізольованій системі тіл, у якій внутрішня енергія тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі, загальна кількість теплоти, відданої одними тілами системи, дорівнює загальній кількості теплоти, одержаної іншими тілами цієї системи.

)

  1. Яку систему тіл називають теплоізольованою? (Ізольована система — це система тіл, яка не одержує і не віддає енергію, а зменшення або збільшення внутрішньої енергії тіл системи відбувається лише внаслідок теплопередачі між тілами цієї системи.

У такому випадку на підставі закону збереження енергії можна стверджувати: Скільки теплоти віддадуть одні тіла системи, стільки ж теплоти одержать інші тіла цієї системи.)

 

Далі проводимо опитування у формі тесту. Кожному з учнів приходить повідомлення із запропонованими варіантами відповідей і обговорюємо відповідь.

  1. Внутрішня енергія - це енергія частинок тіла. Вона складається з

а) кінетичної енергії всіх частинок

б) кінетичної і потенційної енергій частинок тіла

в) потенційної енергії взаємодії частинок

2.  Внутрішня енергія тіла залежить від

а) Швидкості руху частинок тіла;               б) Швидкості його власного руху;

в) Його положення відносно інших тіл;         г) Зміни агрегатного стану

3. В якому з наведених випадків внутрішня енергія тіла змінюється?

а) Камінь, зірвавшись зі скелі, падає все швидше і швидше

б) Гантелі підняли з підлоги і поклали на полицю

в) Електропраску включили в мережу і почали прасувати білизну

г) Сіль пересипали з пакету в сільничку

4. В якому з наведених випадків внутрішня енергія тіла НЕ змінюється?

а) В чашку із гарячою кавою налили холодне молоко

б) Нагріли тарілку супу

в) Електропраску включили в мережу і почали прасувати білизну

г) Сіль пересипали з пакету в сільничку

5. Низька теплопровідність газів пояснюється

а) Малою рухливістю частинок

б) Великими відстанями між частинками

в) Малими розмірами частинок газу в порівнянні з частинками твердих тіл

6. Де вища температура повітря в приміщенні, яке обігрівається?

а) Біля підлоги

б) Під стелею

в) Температура однакова у всьому об'ємі кімнати                   

7. Батарея опалення нагріла стілець який стоїть поруч. Яким чином в даному випадку передається енергія?

а) Теплопровідністю        б) Конвекцією         в) Випромінюванням

8. Які тіла випромінюють енергію?

а) Гарячі                   б) Теплі

в) Холодні                г) Всі тіла

9. Який сніг швидше тане: брудний або чистий?

а) Чистий

б) Брудний

в) Чистий і брудний сніг тануть з однаковою швидкістю

10. У якому одязі, світлому або темному, краще переноситься спекотна погода?

а) В світлому

б) В темному

в) Це не залежить від кольору одягу

 

 

ІІІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрівання срібної ложки масою 40 г від 30 до 85 °С.

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

2. 3 якої речовини виготовлена статуетка масою 198 г, якщо на її нагрівання від температури 25 °С до температури 36 °С витратили 500 Дж теплоти?

Дано:

Розв’язання

 

Відповідь: (олово)

 

3. Для нагрівання цегельної печі масою 1,5 т витрачено 26,4 МДж теплоти. До якої температури нагріли піч, якщо початкова температура була 10 °С?

Дано:

Розв’язання

 

Відповідь:

 

4. На скільки зміниться температура води у склянці, якщо їй передати кількість теплоти, що дорівнює 100 Дж? Місткість склянки 200 см3.

Дано:

Розв’язання

 

Відповідь:

 

5. Чому дорівнює маса стальної болванки, якщо при її охолодженні від 1230 до 30 °С виділилося 181,03 МДж теплоти?

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

 

6. Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для збільшення температури латунної заготовки від 27 до 237 °С. Її маса 35 кг.

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

 

7. Остигаючи, мідний циліндр масою 6 кг віддав довкіллю кількість теплоти, що дорівнює 54 кДж. На скільки градусів знизилася його температура?

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

 

8. Скільки окропу потрібно долити в посудину, що містить 2 кг води при температурі 35 °С, щоб температура в посудині збільшилася до 65 °С?

Дано:

 

Розв’язання:

Кількість теплоти, віддана гарячою водою:

Кількість теплоти, одержана холодною водою:

Відповідно до рівняння теплового балансу:

Підставимо рівняння (1) і (2) у рівняння (3):

Відповідь:

9. У холодну воду масою 300 г, що має температуру 10 °С, опускають нагрітий в киплячій воді мідний брусок масою 1 кг. Якою стане температура води?

Дано:

Розв’язання

Кількість теплоти, віддана мідним бруском:

Кількість теплоти, одержана холодною водою:

Відповідно до рівняння теплового балансу:

Підставимо рівняння (1) і (2) у рівняння (3):

Відповідь:

10. У чашці знаходиться 250 г чаю при температурі 90 °С. Скільки води при температурі 20 °С потрібно долити, щоб охолодити чай до температури 75 °С? Теплоємністю чашки знехтувати, питому теплоємність чаю вважайте рівною питомій теплоємності води.

 

Дано:

Розв’язання

Кількість теплоти, віддана гарячим чаєм:

Кількість теплоти, одержана холодною водою:

Відповідно до рівняння теплового балансу:

Підставимо рівняння (1) і (2) у рівняння (3):

 

Відповідь:

 

 

11. Металеву деталь масою 300 г нагріли в окропі, а потім опустили у воду масою 600 г, що має температуру 22 °С. Через певний час температура води і деталі стала дорівнювати 25 °С. Визначте питому теплоємність речовини, з якої було виготовлено деталь. Тепловими втратами знехтувати.

Дано:

 

Розв’язання

Кількість теплоти, віддана гарячою деталлю:

Кількість теплоти, одержана холодною водою:

Відповідно до рівняння теплового балансу:

Підставимо рівняння (1) і (2) у рівняння (3):

 

 

Відповідь:

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів та зауважень до їх підготовки

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
8508
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку