18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тема. «З дитинства:дощ»(«Я уплетений…»).Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

Про матеріал
Тема. «З дитинства:дощ»(«Я уплетений…»).Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.Конспект уроку для 8 класу.
Перегляд файлу

УРОК 26

       

Тема.  «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»). Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок

Мета. Формувати ключові компетентності:

уміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності;

загальнокультурну – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту;

здоров′язбережувальну – викликати позитивні емоції шляхом ігрових вправ;

соціальну – розвивати вміння працювати в колективі, вміння з повагою  ставитися до вчителя, однокласників;

інформаційну – навчати учнів використовувати наочні матеріали як джерела інформації та засіб самоосвіти й саморозвитку;

комунікативну – удосконалювати вміння дітей формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами.

Формувати предметні компетентності і компетенції шляхом виконання  навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань відповідно до змістових ліній:

емоційно-ціннісної – ознайомити учнів з естетичною цінністю вірша В. Голобородька «З дитинства: дощ»; розкрити образ бачення світу і себе в ньому, охарактеризувати образ рідної хати, ліричного героя, авторські художні засоби, виховувати вміння відчувати і розуміти красу поезії.

літературознавчої – учитися виразно й усвідомлено читати поетичні твори, розкривати їх жанрово-стильові особливості, коментувати почуття, висловлені у творах.

загальнокультурної – визначати загальнолюдські цінності, втілені в художніх творах поета.

Обладнання: портрет письменника, видання творів, аудіозапис художнього читання поезії «З дитинства: дощ», ілюстрації до тексту твору.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.   

Сам я завжди орієнтувався на фольклор,

але не на пісенні його жанри,

а головне на загадку та прислів’я,

які зачаста є окремими,

реалізованими метафорами реаліями

дійсності та життєвих ситуацій.

В. Голобородько

Голобородько вміє знайти і

поетично показати у малому велике

  Іван Дзюба

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Проведення експрес-опитування методом тестування з метою визначення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Де народився Василь Голобородько?

 1.    На Львівщині.
 2.     На Київщині.
 3.    На Луганщині.

2. Після закінчення школи…

 1.   Працював на шахті.
 2.    Навчався в ремісничому училищі.
 3.    Працював на заводі.

3. Навчався у …

 1.    Львівському університеті.
 2.     Київському університеті.
 3.    Одеському університеті.

4. За те, що В. Голобородько виступав на захист функціонування української мови у навчальному процесі, його…

 1.    Ув’язнили .
 2.     Відрахували з університету.
 3.    Вважали ворогом народу.

5. Перші його поезії з’явилися в 1964 році в журналі…

 1.    «Дніпро».
 2.     «Жовтень».
 3.    «Дзвін».

6. Яка збірка поезій вийшла в США 1970 року?

 1.    «Пастух квітів».
 2.     «Ікар на метеликових крилах».
 3.    «Летюче віконце».

7. Яка збірка поезій відзначина 1988 році премією ім. Василя Симоненка?

 1.    «Зелен день».
 2.     «Летюче віконце».
 3.    «Слова у вишиваних сорочках».

8. Назвіть премію, лауреатом якої став Голобородько в 1992 році за збірку «Калина об Різдві»?

 1.    імені Лесі Українки.
 2.     імені Василя Стуса.
 3.    імені Тараса Шевченка.

9. У 2002 році з’явилися видання віршів…

 1.    «Українські птахи в українському краєвиді».
 2.     «Слова у вишиваних сорочках».
 3.    «Посівальник».

10. Окремими книжками вірші друкувалися в перекладах…

 1.    російською, білоруською, польською мовами.
 2.     англійською, португальською, польською мовами.
 3.    англійською, італійською, французькою.

11. Василь Голобородько пише поезії…

 1.    Вільним віршем.
 2.     Силабо-тонічною системою віршування.
 3.    Тонічною системою віршування.

12. Верлібр – це …

 1.    Один із видів віршів, ритмічна єдність якого ґрунтується лише на інтонаційній подібності та відносній синтаксичній завершеності рядків.               
 2.     Система віршування, яка ґрунтується на певному розташуванні наголошених і ненаголошених складів.
 3.    Система віршування, у якій впорядкованість художньої мови створюється за допомогою рівнонаголошеності віршів.

 Відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

А

Б

Б

А

В

А

В

А

Б

А

А

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Конкурс на краще прочитання поезій «Наша мова», «Теплі слова»

3. Зачитування написаних творів

ІІІ. Мотивація навчання

Учитель. На попередньому уроці ми з вами говорили про роль слова у життя людини, про наше майбутнє, а у кожного з нас є минуле. Дитинство! А це приємні спогади.

1. Інтерактивна гра «Асоціативний ряд»

Учитель. Які асоціації у вас викликають слово дитинство, дощ?

Завдання: побудуйте асоціативний ряд.

Наприклад:

дитинство – мама, батьки, домівка, радість…

дощ – літо, холодний, лагідний…

ІV. Повідомлення теми й мети уроку

V. Опрацювання навчального матеріалу

1. Слово вчителя 

Поезія «З дитинства: дощ («Я вплетений весь до нитки»)» датована 1963 роком, тобто написана вісімнадцятилітнім автором. Проте він уже справжній майстер слова, який має свій, особливий стиль письма.

Про дощ писали багато й по-різному. У В. Голобородька дощ особливий – із зеленим волоссям, у яке вплетений ліричний герой, дорога, хата, річка, череда корів. Ллється, як із відра. Але не страшно: скоро все минеться, знову буде тепло, бо хтось набігається, хтось напасеться, а когось завжди чекає тепла хата. Комусь цей твір здасться дивним, але поезія тим і гарна, що вона несхожа, неповторна, дає простір для думок, мрій та уяви кожному читачеві.

2. Прослуховування аудіозапису художнього читання вірша В. Голобородька «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»)

3.  Словникова робота

До нитки – абсолютно, повністю все.

Тирло – місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водопою.

4.  Словесне малювання

5. Обмін враженнями щодо прочитаного. Бесіда

Змалюйте картину, яку ви уявили під час прочитання вірша, які звуки почули, які образи вас вразили.

6. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжіть фразу: «Прочитавши вірш Василя Голобородька «З дитинства: Дощ…» («Я вплетений весь до нитки»), я відчув(ла), мене найбільше зворушило…»

7.  Складання опорного конспекту поезії В. Голобородька «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»)

Рід: лірика.

Жанр: ліричний вірш.

Вид: пейзажна.

Провідний мотив: відтворення настрою ліричного героя, який разом із оточуючим світом отримує насолоду від теплого дощу; батьківська хата – це та хата, де панує гармонія і затишок.

Віршований розмір: верлібр.

Образи-символи: дощ як елемент пейзажу; дощ як символ рідної землі; рідна хата – символ держави; гніздо – символ злагоди.

Художні особливості: використання зорових і слухових образів; асоціювання дощу з рідною землею; ідейне вмотивування порівняння «хата тепла як гніздо».

8. Текстуальний аналіз поезії «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»)

Учитель. Перші дві строфи вірша утворюють розгорнуту метафору:

Я вплетений весь до нитки

у зелене волосся дощу,

вплетена дорога, що веде до батьківської хати,

вплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах,

вплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою,

вплетена річка, наче блакитна стрічка в дівочу косу,

вплетена череда корів, що спочивають на тирлі.

А хмара плете і плете

зелене волосся дощу,

холодне волосся дощу.

Ось таке дивовижне розгортання образу: одна ланка поєднується з іншою й утворює цілий ланцюг, тобто розлогу картину дощу. Цей прийом притаманний українським докучним (кумулятивним) казкам, проте в народних текстах ланцюгом розгортається не образ, а дія. Сюжет у кумулятивних казках складається з мотивів, що розвиваються в арифметичній прогресії (згадаймо, наприклад, «Рукавичку»). Народні казкарі, крім того, часто використовують особливий художній прийом – повторювання слів або речень. Часто ним послуговується і Голобородько. У середині розгорнутої в першій строфі метафори (її можна витлумачити так: хмара заплітає навколишній простір волоссям дощу) містяться мікрометафори, тобто окремі ланки ланцюга: «Я вплетений весь до нитки у зелене волосся дощу», «вплетена дорога» (у зелене волосся дощу), «вплетена хата», «вплетене дерево», «вплетена річка», «вплетена череда корів». Крім такого метафоричного ланцюжка, є тут і порівняння (хата, як зелений птах; річка, наче блакитна стрічка в дівочій косі), й незвичні епітети: зелений птах, притихле дерево, холодне волосся.

Наступна строфа побудована на недомовлені, тобто трохи нагадує загадку. Образ розвивається за методом дедукції, тобто думка йде від узагальнення до конкретики:

Але усім тепло,

усі знають – дощ перестане.

І хто напасеться,

хто набігається,

хто нахитається,

хто насидиться на горбі,

хто належиться,

а хто прийде додому

у хату, яка наповнена теплом, як гніздо.

Якщо розглянути вірш як цілісність, то вималюється ще один образ, який окреслюється на початку вірша й увиразнюється наприкінці – образ хати. Спершу вона «видніється на горі, як зелений птах», потім наповнюється «теплом, як гніздо». Отже, батьківська хата схожа на птаха, який сидить на гнізді. А птах на гнізді – символ родинного затишку, добробуту, любові.

9. Робота над аналізом художніх засобів твору

Випишіть у зошити художні засоби, усно вмотивуйте їх роль.

10. Бесіда

Учитель. Який основний художній образ постає у поезії? Ви любите відгадувати загадки? Що таке загадка?

Є загадка й у вірші «З дитинства: Дощ…» («Я вплетений весь до нитки»).

А саме: усі знають – дощ перестане. Хто усі? Ті про кого йшлося у першій строфі.

«хто напасеться, («корови»)

хто набігається, (річка, адже вона «біжить»)

хто нахитається, (дерево)

хто насидиться на горбі, («хата-птах»)

хто належиться, (дорога)

а хто прийде додому

у хату, яка наповнена теплом, як гніздо». («Я» – ліричний герой)

В основі останньої метафори – народна загадка: «Лежить Гася, простяглася, як устане, до неба дістане».

11. Інтерактивна гра «Мовний аукціон»

Учитель. Які загадки і прислів’я ви знаєте про дитинство, дощ? Назвіть якомога більше.

Наприклад

Прислів’я

 • Від дощу не у воду, а від вогню не в полум’я.
 • Добре дивитися на дощ, стоячи під дахом.
 • Дощ у жнива як п’яте колесо до воза.
 • Дощ іде, а гість їде.
 • Чоловік  не глина, а дощ  не дубина, не розмочить і не поб’є.
 • Дощ вимочить, сонечко висушить, буйні вітри голову розчешуть.
 • Коробом сонце, а ситом дощ.
 • Люди дякують дощеві, а подорожні лають.
 • На дощі змокнеш і в плащі.
 • Чоловік не з солі, від дощу не розтопиться.
 • Як нема дощу в час, то нема і хліба в нас.
 • Як сіно косять, то дощів не просять: самі йдуть.

Загадки

 • Коли нема  чекають, коли прийду тікають.
 • Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь ховатися почнуть.
 • Довго нема мене усе в’яне, а як пройду знов оживає.
 • Він скрізь: у полі і в саду, а в дім не попаде;
 • І я тоді лиш з дому йду, коли вже він не йде.
 • Сонце вкрилося хмарами, хтось невидимий в імлі небо сірими нитками пришиває до землі.

VІ. Підсумок уроку

Учитель. Вірш вражає своєрідними образами і прийомами, дуже органічними та невимушеними. Від цього він видається геніально простим, легким і прозорим. Світлий, доброзичливий, радісний настрій уявно повертає нас у дитинство, щоб ще раз насолодитися його миттєвостями. Уміння передати прекрасне читачеві, щоб він, як і сам поет, пережив невимовну радістьось таємниця мистецького таланту. За зізнанням Василя Голобородька, він дуже радіє, коли довідується, що є читачі, які відчувають те незриме світло, яким супроводжувався вірш під час його народження.

1. Творча робота. Метод «Сенкан»

Складіть сенкан до слів «дощ», «дитинство»,  дібравши найвлучніші епітети, метафори порівняння, можливо, символи.

2.  Робота з епіграфом

3.  Цитатне «малювання»

 Дослідники творчості Василя Голобородька дають його поезіям різні характеристики (їх наведено нижче). Проілюструйте кожну з них прикладами з творів поета.

4. Гра «Незакінчене речення»

 • Світ поезії Василя Голобородька сягає глибини людської історії, коли обряд мав

неабияке значення …

 • Поезія його надзвичайно образна ...
 • Майстер використовує народні символи …
 • Голобородько вміє знайти й поетично показати у малому велике …
 • Василь Голобородько пише поезію для читача, який уміє мислити ...
 1. Рефлексія
 • Я знаю, що таке…
 • Я вмію виразно й усвідомлено …
 • Я можу пояснити власне розуміння …
 • Я знаю, що символізує …
 • Я можу висловити власні міркування про …
 • Я не розумію…
 • Я не сприймаю …
 • Мої інтереси не співпадають із…

VІІ. Домашнє завдання

1. За бажанням вивчити поезію напам’ять.

2. Намалювати образ хати, який постає у вірші «(батьківська хата схожа на птаха, який сидить на гнізді. А птах на гнізді – символ родинного затишку, добробуту, любові)».

3. Написати висловлювання (5 – 7 речень) про незвичайність поезії Василя Голобородька (особливості мови, будова вірша, фольклорне джерело, символи, лаконізм тощо).

4. Випереджувальне завдання:

Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях В. Герасим’юка

docx
Додано
7 лютого
Переглядів
136
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку