Тематичне оцінювання "Основи еволюційного вчення" з біології для 11 класу

Про матеріал

Тематичне оцінювання дозволяє виявити рівень навчальних досягнень з теми «Основи еволюційного вчення», включає завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, на встановлення відповідностей, порівняння біологічних процесів та запитання з відкритою відповіддю. Завдання складено з урахуванням програми курсу біології для 11 класу.

Перегляд файлу

Тематичне оцінювання

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення

 ВАРІАНТ 1

І. Із запропонованих відповідей вибрати одну правильну (4 бали):

1. Елементарною одиницю еволюційного процесу є:

 1.     особина;
 2.     популяція;
 3.     угруповання;
 4.     вид.

2. Основою формування порід свійських тварин і сортів культурних рослин за Ч. Дарвіном є:

 1.     природний добір;
 2.     штучний добір;
 3.     боротьба за існування;
 4.     неспадкова мінливість.

3. Морфологічний критерій виду базується на ознаках подібності:

 1.     набору хромосом;
 2.     зовнішньої і внутрішньої будови;
 3.     способу розмноження;
 4.     місця мешкання.

4. Визначення поняття «мімікрія»:

 1.     схожість особин двох споріднених видів за каріотипом і фенотипом;
 2.     здатність організмів одного виду наслідувати будову, забарвлення чи поведінку організмів іншого, який добре захищений або має запобіжне забарвлення;
 3.     наявність у виду спеціальних засобів захисту, подібних з такими в інших видів;
 4.     відповідність одного виду іншому за способом живлення і розмноження.

5. Прикладом ідіоадаптацій є:

 1.    виникнення квітки;
 2.    зникнення кишечнику у стьожкових червів;
 3.   поява щелеп у хребетних тварин;
 4.    плоска форма тіла у камбали.

6. До утворення нових класів, типів призводять:

 1.     ароморфози;
 2.     ідіоадаптації;
 3.     загальна дегенерація;
 4.     конвергенція.

7. Для біологічного прогресу характерно:

 1.     збільшення чисельності популяцій, розширення ареалу;
 2.     звуження ареалу;
 3.     зниження видового різноманіття;
 4.     стабільна чисельність популяцій.

8. Процеси, що призводять до утворення нових популяцій:

 1.     макроеволюція;
 2.     регенерація;
 3.     мікроеволюція;
 4.     конвергенція.

ІІ. Встановити відповідності між терміном та його визначенням (2 бали):

Термін

Визначення

1. Аналогія

А. Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані

2. Боротьба за існування

Б. Фактор еволюції, уся сукупність взаємозв’язків між особинами й різними факторами середовища життя

3. Природний добір

В. Відповідність загального плану органів видів, зумовлена їх загальним походженням

4. Гомологія

Г. Зовнішня подібність у будові органів організмів, що мають різне походження, але виконують однакові функції

 

Д. Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин

ІІІ. Порівняти географічне та екологічне видоутворенням. Навести приклади різних типів видоутворення. (3бали).

ІV. Дати відповідь на відкрите запитання (3 бали):

Які є форми природного добору? Які наслідки їхньої дії? Навести приклади різних форм добору.

 

 

Тематичне оцінювання

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення

ВАРІАНТ 2

І. Із запропонованих відповідей вибрати одну правильну (4 бали):

1. Поняття «еволюція» має визначення:

 1.     уявлення про зміни і перетворення організмів під час    постембріонального розвитку;
 2.     розділ біології, який описує всі існуючі і вимерлі організми;
 3.     пояснення історичних змін організмів глобальними катастрофами;
 4.     процес необоротних змін у будові та функціях організмів протягом їхнього історичного розвитку.

2. Наслідком боротьби за існування є:

 1.     різноманітність умов середовища;
 2.     пристосованість до умов середовища;
 3.     природний добір;
 4.     штучний добір.

3. Форма природного добору, яка зберігає ознаки фенотипу:

 1.     стабілізуючий;
 2.     рушійний;
 3.     розриваючий;
 4.     штучний.

4. Гомологічними органами є:

 1.    крило летючої миші та плавець дельфіна;
 2.    крило метелика та крило горобця;
 3.   зябра риби і зябра рака;
 4.    вусики гороху і вусики суниць.

5. Поняття «макроеволюція» має визначення:

 1.     еволюційні процеси, що приводять до виникнення надвидових таксонів;
 2.     еволюційні процеси, що відбуваються в популяціях одного виду;
 3.     історична спорідненість організмів у популяції;
 4.     історична спорідненість організмів у межах виду.

6. Форма ізоляції, яка спостерігається між популяціями певного виду, якщо їхній ареал розділено штучним морем:

 1.     екологічна;
 2.     етологічна;
 3.     географічна;
 4.     за видом їжі.

7. Критерій виду, який характеризує подібність або відмінність у процесах життєдіяльності особин одного чи декількох видів:

 1.     морфологічний;
 2.     географічний;
 3.     екологічний;
 4.     фізіологічний.

8. В акул і дельфінів подібна форма тіла. Вкажіть, який тип еволюційних змін спостерігається:

 1.     паралелізм;
 2.     дивергенція;
 3.     конвергенція;
 4.     дегенерація.

ІІ. Встановити відповідності між типами еволюційних перетворень та їх прикладами (2 бали):

Типи еволюційних перетворень

Приклади

1. Ароморфоз.

А. Апендикс.

2. Загальна дегенерація.

Б. Риючі кінцівки у крота.

3. Атавізм.

В. Надмірна волосатість у людини.

4. Рудимент.

Г. Зникнення органів чуття у паразитичних тварин.

 

Д. Чотирикамерне серце.

ІІІ. Порівняти природний і штучний добір. (3 бали)

ІV. Дати відповідь на відкрите запитання (3 бали):

Чому пристосованість організмів до середовища існування має відносний характер? Навести приклади відносного характеру пристосувань організмів.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Зарева Ірина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Слівінська Ольга Лонгинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
9354
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку