Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Тематичне оцінювання "Основи еволюційного вчення" з біології для 11 класу

Про матеріал

Тематичне оцінювання дозволяє виявити рівень навчальних досягнень з теми «Основи еволюційного вчення», включає завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, на встановлення відповідностей, порівняння біологічних процесів та запитання з відкритою відповіддю. Завдання складено з урахуванням програми курсу біології для 11 класу.

Перегляд файлу

Тематичне оцінювання

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення

 ВАРІАНТ 1

І. Із запропонованих відповідей вибрати одну правильну (4 бали):

1. Елементарною одиницю еволюційного процесу є:

 1.     особина;
 2.     популяція;
 3.     угруповання;
 4.     вид.

2. Основою формування порід свійських тварин і сортів культурних рослин за Ч. Дарвіном є:

 1.     природний добір;
 2.     штучний добір;
 3.     боротьба за існування;
 4.     неспадкова мінливість.

3. Морфологічний критерій виду базується на ознаках подібності:

 1.     набору хромосом;
 2.     зовнішньої і внутрішньої будови;
 3.     способу розмноження;
 4.     місця мешкання.

4. Визначення поняття «мімікрія»:

 1.     схожість особин двох споріднених видів за каріотипом і фенотипом;
 2.     здатність організмів одного виду наслідувати будову, забарвлення чи поведінку організмів іншого, який добре захищений або має запобіжне забарвлення;
 3.     наявність у виду спеціальних засобів захисту, подібних з такими в інших видів;
 4.     відповідність одного виду іншому за способом живлення і розмноження.

5. Прикладом ідіоадаптацій є:

 1.    виникнення квітки;
 2.    зникнення кишечнику у стьожкових червів;
 3.   поява щелеп у хребетних тварин;
 4.    плоска форма тіла у камбали.

6. До утворення нових класів, типів призводять:

 1.     ароморфози;
 2.     ідіоадаптації;
 3.     загальна дегенерація;
 4.     конвергенція.

7. Для біологічного прогресу характерно:

 1.     збільшення чисельності популяцій, розширення ареалу;
 2.     звуження ареалу;
 3.     зниження видового різноманіття;
 4.     стабільна чисельність популяцій.

8. Процеси, що призводять до утворення нових популяцій:

 1.     макроеволюція;
 2.     регенерація;
 3.     мікроеволюція;
 4.     конвергенція.

ІІ. Встановити відповідності між терміном та його визначенням (2 бали):

Термін

Визначення

1. Аналогія

А. Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані

2. Боротьба за існування

Б. Фактор еволюції, уся сукупність взаємозв’язків між особинами й різними факторами середовища життя

3. Природний добір

В. Відповідність загального плану органів видів, зумовлена їх загальним походженням

4. Гомологія

Г. Зовнішня подібність у будові органів організмів, що мають різне походження, але виконують однакові функції

 

Д. Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин

ІІІ. Порівняти географічне та екологічне видоутворенням. Навести приклади різних типів видоутворення. (3бали).

ІV. Дати відповідь на відкрите запитання (3 бали):

Які є форми природного добору? Які наслідки їхньої дії? Навести приклади різних форм добору.

 

 

Тематичне оцінювання

Розділ V. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення

ВАРІАНТ 2

І. Із запропонованих відповідей вибрати одну правильну (4 бали):

1. Поняття «еволюція» має визначення:

 1.     уявлення про зміни і перетворення організмів під час    постембріонального розвитку;
 2.     розділ біології, який описує всі існуючі і вимерлі організми;
 3.     пояснення історичних змін організмів глобальними катастрофами;
 4.     процес необоротних змін у будові та функціях організмів протягом їхнього історичного розвитку.

2. Наслідком боротьби за існування є:

 1.     різноманітність умов середовища;
 2.     пристосованість до умов середовища;
 3.     природний добір;
 4.     штучний добір.

3. Форма природного добору, яка зберігає ознаки фенотипу:

 1.     стабілізуючий;
 2.     рушійний;
 3.     розриваючий;
 4.     штучний.

4. Гомологічними органами є:

 1.    крило летючої миші та плавець дельфіна;
 2.    крило метелика та крило горобця;
 3.   зябра риби і зябра рака;
 4.    вусики гороху і вусики суниць.

5. Поняття «макроеволюція» має визначення:

 1.     еволюційні процеси, що приводять до виникнення надвидових таксонів;
 2.     еволюційні процеси, що відбуваються в популяціях одного виду;
 3.     історична спорідненість організмів у популяції;
 4.     історична спорідненість організмів у межах виду.

6. Форма ізоляції, яка спостерігається між популяціями певного виду, якщо їхній ареал розділено штучним морем:

 1.     екологічна;
 2.     етологічна;
 3.     географічна;
 4.     за видом їжі.

7. Критерій виду, який характеризує подібність або відмінність у процесах життєдіяльності особин одного чи декількох видів:

 1.     морфологічний;
 2.     географічний;
 3.     екологічний;
 4.     фізіологічний.

8. В акул і дельфінів подібна форма тіла. Вкажіть, який тип еволюційних змін спостерігається:

 1.     паралелізм;
 2.     дивергенція;
 3.     конвергенція;
 4.     дегенерація.

ІІ. Встановити відповідності між типами еволюційних перетворень та їх прикладами (2 бали):

Типи еволюційних перетворень

Приклади

1. Ароморфоз.

А. Апендикс.

2. Загальна дегенерація.

Б. Риючі кінцівки у крота.

3. Атавізм.

В. Надмірна волосатість у людини.

4. Рудимент.

Г. Зникнення органів чуття у паразитичних тварин.

 

Д. Чотирикамерне серце.

ІІІ. Порівняти природний і штучний добір. (3 бали)

ІV. Дати відповідь на відкрите запитання (3 бали):

Чому пристосованість організмів до середовища існування має відносний характер? Навести приклади відносного характеру пристосувань організмів.

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Слівінська Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
3004
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку