Тематичне оцінювання "Популяція. Екосистема. Біосфера" з біології для 11 класу

Про матеріал

Тематичне оцінювання дозволяє виявити рівень навчальних досягнень з теми «Популяція. Екосистема. Біосфера», включає завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, на встановлення відповідностей, задачу з екології та запитання з відкритою відповіддю. Завдання складено з урахуванням програми курсу біології для 11 класу.

Перегляд файлу

Тематичне оцінювання

 

Розділ ІV. Надорганізмові рівні організації живої природи

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера.

ВАРІАНТ 1

І. Із запропонованих відповідей вибрати одну правильну (4 бали):

1. Фотоперіодизм - це реакція організмів на зміну:

 1. температури повітря;
 2. вологості повітря;
 3. тривалості світлового дня;
 4. атмосферного тиску.

2. Певна територія з більш-менш однорідними умовами існування, населена взаємопов’язаними популяціями різних видів, об’єднаними між собою та з фізичним середовищем існування коло обігом речовин і потоком енергії:

 1.      екосистема;
 2.      біогеоценоз;
 3.      біоценоз;
 4.       ареал.

3. Тип взаємозв'язку лямблій з людиною:

 1.      мутуалізм;
 2.      коменсалізм;
 3.      квартирантство;
 4.       паразитизм.

4. Детритний ланцюг живлення:

 1. морква – заєць - лисиця;
 2. зелені водорості – дафнії – плотва – щука.
 3. трав’янисті рослини – коник зелений – жаба – вуж;
 4. опале листя – дощовий черв’як – кріт.

5. Елементарною структурною одиницею біосфери є:

 1. літосфера;
 2. атмосфера;
 3. гідросфера;
 4. біогеоценоз.

6. Жива речовина біосфери виконує функцію:

 1. газову;
 2. концентраційну;
 3. окисно-відновну;
 4. всі відповіді вірні.

7. Територія «Асканія - Нова» має статус:

 1. національний заповідник;
 2. біосферний заповідник;
 3. національний парк;
 4. заказник.

8. До Червоної книги не занесено:

 1. дельфіна-білобочку;
 2. лелеку чорного;
 3. мідянку звичайну;
 4. зайця русака.

ІІ. Встановити відповідності між видами діяльності людини та їх наслідками (2 бали):

Вид діяльності людини

Наслідки

І. Надмірне зрошування ґрунтів.

А. Утворення  озонових дірок.

ІІ. Вирубування лісів.

Б. Засолення ґрунтів.

ІІІ. Забруднення атмосфери H2S  та NO2.

В. Парниковий ефект.

ІV. Викиди в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук.

Г. Кислотні дощі.

Д. Ерозія грунтів.

ІІІ. Розв’язати задачу, використовуючи правило екологічної піраміди

(3 бали):

 

Яка площа (га) поля може прогодувати яструба (маса яструба – 1,5 кг, 60 % від маси тіла становить вода; первинна продуктивність екосистеми — 200 г/м2).

 

ІV. Дати відповідь на запитання (3 бали):

 

Які наслідки негативного впливу діяльності людини на атмосферу?

 

 

Тематичне оцінювання

 

Розділ ІV. Надорганізмові рівні організації живої природи

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера.

ВАРІАНТ 2

І. Із запропонованих відповідей вибрати одну правильну (4 бали):

1. Сукупність популяцій різних видів, які населяють певну однорідну ділянку земної поверхні:

 1.      біоценоз;
 2.      біогеоценоз;
 3.      екосистема;
 4.       біосфера.

2. Автотрофні організми на відміну від гетеротрофних:

 1. використовують енергію хімічних сполук, що містяться у спожитій їжі;
 2. синтезують органічні речовини з неорганічних під час фотосинтезу;
 3. живляться тваринами;
 4. ведуть паразитичний спосіб життя.

3. Усі типи співіснування організмів різних видів:

 1. мутуалізм;
 2. коменсалізм;
 3. паразитизм;
 4. симбіоз.

4. Заєць у ланцюгу живлення є:

 1.      продуцентом;
 2.      консументом І порядку;
 3.      консументом ІІ порядку;
 4.       консументом ІІІ порядку.

5. Поняття «біосфера» означає:

 1. частина стратосфери;
 2. частина оболонок землі, населена живими організмами;
 3. ландшафтно-географічна зона;
 4. сукупність усіх живих організмів.

6. Парниковий ефект спричиняє нагромадження в атмосфері:

 1. кисню;
 2. вуглекислого газу;
 3. азоту;
 4. хлору.

7. Перше видання «Червоної книги» України вийшло у:

 1. 1948 році;
 2. 1980 році;
 3. 1992 році;
 4. 1996 році.

8. Вид діяльності, що дозволено у заповіднику:

 1. дозволяється будівництво для туристичної галузі;
 2. дозволяється наукова робота;
 3. дозволяється полювання або риболовля за наявності ліцензії;
 4. місцевому населенню дозволяється збір дикорослих рослин і грибів.

ІІ. Встановити відповідності між природоохоронними територіями та їх визначенням (2 бали):

Природоохоронна територія

Визначення

І. Біосферні заповідники

А. Природоохоронні, науково-дослідні та культурно-просвітні установи, покликані зберігати цінні природні та історико-культурні комплекси і об’єкти.

ІІ. Заказники

Б. Певна територія з більш-менш однорідними умовами існування, населена взаємопов’язаними популяціями різних видів, об’єднаними між собою та з фізичним середовищем існування коло обігом речовин і потоком енергії

ІІІ. Природні заповідники

В. Природні території, створені з метою збереження і відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів.

ІV. Національні природні парки

Г. Природоохоронні науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які створюються з метою збереження у природному стані типових для даної місцевості, вивчення природних процесів і  явищ, що в них відбуваються.

 

Д. Природоохоронні науково-дослідні установи міжнародного значення, які створені з метою збереження у природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та проведення екологічного моніторингу.

ІІІ. Розв’язати задачу, використовуючи правило екологічної піраміди

(3 бали):

Яка площа (га) лісу може прогодувати вовка (маса вовка – 50 кг, 40 % від маси тіла становить суха речовина; суха біомаса наземних рослин — 1000 г/м2).

ІV. Дати відповідь на запитання (3 бали):

Які наслідки негативного впливу діяльності людини на гідросферу?

docx
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
9977
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку