03 Менеджмент та маркетинг у фармації

Додано: 17 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 9 разів
70 запитань
Запитання 1

Метод SWOT – аналізу ґрунтується на:

варіанти відповідей

аналізі та оцінці власного потенціалу фармацевтичної фірми, а також можливостей і загроз з боку ринкового середовища;


класифікація стратегічних господарчих одиниць фірми за їх частотою ринку стосовно основних конкурентів;

встановленні зв’язку між рентабельністю фармацевтичного підприємства та його відносною частотою ринку;

встановленні зв’язку між областю конкуренції та зниженням витрат чи ференціацією продукції;

аналіз конкурентоспроможності конкурентів.

Запитання 2

При проведенні аналізу фармацевтичного " портфеля " фірми матриця " Бостон консалтинг груп "використовується для:

варіанти відповідей

аналізу та оцінки власного потенціалу фармацевтичної фірми;


класифікації стратегічних господарчих одиниць фірми за їх частотою ринку стосовно основних конкурентів;

встановлення зв’язку між рентабельністю фармацевтичного підприємства та його відносною частотою ринку;

встановленні зв’язку між областю конкуренції та зниженням витрат чи ференціацією продукції;

аналізу та оцінки власного потенціалу конкурентної фармацевтичної фірми;

Запитання 3

"Зірка" – це тип стратегічної господарської діяльності, яка:

варіанти відповідей

яка займає позиції лідера на зрілому ринку;


займає високу частку ринку та потребує значних коштів для фінансування росту;

займає низьку частку на ринку , яке швидко розвивається;

займає низьку частку на ринку ,яке повільно зростає;


залежить від стану економіки країни.

Запитання 4

Яку маркетингову можливість може мати фармацевтична фірма,яка планує запропонувати нові лікарські засоби на існуючому ринку:


варіанти відповідей

глибокого проникнення на ринок;

розширення меж ринку;

розвитку лікарських засобів; 

диферсифікація виробництва;

удосконалення лікарських засобів.

Запитання 5

Сегментація за соціально – демографічним принципом передбачає розподіл ринку на сегменти на основі:

варіанти відповідей

демографічних змін;

фінансових характеристик;

типу особистості та стилю життя;

адміністративного поділу;

потреб населення.

Запитання 6

Остаточна сегментація фармацевтичного ринку – це:


варіанти відповідей

охоплення великої кількості можливих ринкових сегментів, призначених для вивчення на початку маркетингового дослідження;


визначення найоптимальніших сегментів ринку , для яких буде розроблятися ринкова стратегія;

поділ ринків за регіонами;

охоплення широкої групи споживачів, яка потім поглиблюється та звужується;

поділ ринку залежно від потреб споживачів.

Запитання 7

Масовий маркетинг – це стратегічне охоплення фармацевтичного ринку,яка:

варіанти відповідей

орієнтується на широкий споживчий ринок з використанням одного плану маркетингу;

орієнтується на вузьку специфічну групу споживачів через спеціалізований комплекс маркетингу; 

передбачає охоплення декількох сегментів через спеціалізований комплекс маркетингу;

передбачає лідерство фармацевтичної фірми через усі складові комплексу маркетингу;

орієнтується на частину ринку, яку досконало вивчає.


Запитання 8

Ринкове вікно - це

варіанти відповідей

сегмент ринку, для якого лікарські засоби даної фірми та можливості їх поставки є найбільш оптимальними;

сегмент ринку, для якого характерні незадоволені споживчі потреби;

один або декілька сегментів, вибрати для маркетингової діяльності підприємства;

розподіл ринку на однорідні групи відповідно до потреб споживачів;

можливість удосконалення певної продукції і виведення її на новий рівень.

Запитання 9

Стратегія захоплення ринкової ніші- це:

варіанти відповідей

Тип конкурентної стратегії фармацевтичної фірми, яка передбачає наслідування лідера(крокування за лідером);

Тип конкуретної системи фармацевтичної фірми, яка передбачає лідерство фармацевтичної фірми через усі складові комплексу маркетингу;


Тип конкуретної системи фармацевтичної фірми, яка передбачає наступальну позицію лідера у змаганні за частку 

фармацевтичного ринку;


Тип конкуретної системи фармацевтичної фірми, яка передбачає наступальну позицію лідера у змаганні за частку

фармацевтичного ринку;


Тип конкурентної системи фармацевтичної фірми, яка передбачає удосконалення ринкової ніші.

Запитання 10

Бенчмаркінг – це дослідницька діяльність фірми, яка передбачає :

варіанти відповідей

визначення свого місця на конкретному ринку шляхом порівняльної оцінки діяльності своєї фірми та досвіду діяльності і ринкової поведінки фірм-лідерів;

проектування, збирання , оброблення та аналізування даних, які потребують спеціального дослідження конкретної

маркетингової системи;


класифікацію стратегічних господарських одиниць фірми за їх часткою ринку стосовно основних конкурентів;

встановлення зв'язку між рентабельністю фармацевтичного підприємства та його відносною часткою ринку;

підвищення конкурентоспроможності фірми.


Запитання 11

До економічної функції фармацевтичного ринку належать:

варіанти відповідей

встановлення діяльного зв’язку між вартістю та ціною ліків;

зацікавлення фармацевтичних підприємств у задоволенні потреб споживачів;

регулювання співвідношення попиту та пропозиції;


усунення диспропорції між попитом в ліках і грошовими доходами населення.

врівноваження попиту і пропозиції.

Запитання 12

До елементів інфраструктури лише зовнішнього фармацевтичного ринку належить:


варіанти відповідей

інформація;

митна система;

спільні підприємства;

фармацевтичні фірми зі стовідсотковою іноземною інвестицією.

організації-конкуренти.


Запитання 13

Зміст та послідовність видів діяльності на фармацевтичному підприємстві, яке орієнтується на маркетинг:


варіанти відповідей

вивчення можливостей виробництва → масове виробництво → збут;

вивчення можливостей покращення якості ліків → масове виробництво → збут;

вивчення потреб споживачів → масове виробництво → збут;

масове виробництво → стимулювання збуту → збут.


вивчення можливостей масового виробництва → стимулювання збуту → збут.


Запитання 14

Орієнтуючись на концепцію збуту , фармацевтичне підприємство зосереджує свою увагу на:

варіанти відповідей

лікарських засобах;

потребах споживачів;

можливостях конкурентів;

потребах суспільства;

слабкостях конкурентів.

Запитання 15

Ремаркетинг має на меті:

варіанти відповідей

вирівнювання попиту;

підвищення попиту;

підтримання попиту;

стимулювання попиту;

врівноваження попиту і пропозиції.

Запитання 16

Формування попиту як мети фармацевтичного маркетингу характерне для такого його стану як:

варіанти відповідей

негативного;

відсутнього;

спадного;

нерівномірного;

рівномірного.

Запитання 17

До функціонального забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств належать:

варіанти відповідей

дослідження поведінки;

дослідження прибутку;

методи просування лікарських засобів;

створення служби маркетингу

визначення можливого розвитку.

Запитання 18

Фармацевтичний маркетинг починається з:

варіанти відповідей

дослідження фармацевтичного ринку та потреб споживачів;

інформаційної рекламної кампанії;


розробки і виробництва лікарських засобів;

ціноутворенняна лікарські засобі;

розподілу завдань між працівниками.


Запитання 19

Комплексне дослідження фармацевтичного ринку передбачає:


варіанти відповідей

аналіз ринкових недоліків;

маркетинговий контроль;

маркетингові комунікації;

позиціонування лікарського засобу на ринку;

удосконалення фармацевтичного ринку.

Запитання 20

Термін"комплекс фармацевтичного маркетингу" охоплює:

варіанти відповідей

дослідження фармацевтичного ринку;

виявлення недоліків фармацевтичного ринку;

методи удосконалення фармацевтичного ринку;

методи просування лікарських засобів;

стратегічне планування.


Запитання 21

Якщо підприємство - виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми, то який вид каналу розподілу воно при цьому використовує?

варіанти відповідей

однорівневий канал.

дворівневий канал.

трирівневий канал. 

канал прямого маркетингу;

багаторівневий канал.

Запитання 22

При ексклюзивному розподілі фармацевтична фірма:

варіанти відповідей

використовує численних посередників.

відбирає кращих посередників із тих, які готові надавати свої послуги.

поєднує престижний образ із достатнім обсягом продажу і прибутком.

різко обмежує кількість посередників у географічному регіоні.

збільшує кількість посередників у географічному регіоні.

Запитання 23

Дилером є фармацевтичний посередник, який:

варіанти відповідей

купує і продає зі свого аптечного складу лікарські засоби від свого імені, але за рахунок і за дорученням клієнта за

обумовлену винагороду і діє тільки в межах наданих йому повноважень.

має виняткові або переваж альні права на закупівлю і перепродаж л. з. у межах обумовленої з контрагентом території чи

ринку.

перепродує лікарські засоби, поставлені йому іншим посередником, часто від свого імені і за свій рахунок.

укладає угоди, як правило, за дорученням за рахунок клієнта, а також має можливість діяти від свого імені, але за рахунок довіреної особи;

укладає угоди, як правило, без доручення клієнта, а також не має можливість діяти від свого імені,

Запитання 24

Аптека - ліцензіат є однією зі сторін договірної вертикалі фармацевтичної маркетингової системи, оскільки вказана система координую свою діяльність не внаслідок належності до певного власника, а завдяки економічній могутності однієї зі сторін.

варіанти відповідей

перше твердження правильне, а друге ні.

друге твердження правильне, а перше ні.

обидва твердження правильні, між ними є зв'язок.

обидва твердження правильні, між ними немає зв'язку.

обидва твердження не правильні.

Запитання 25

Які елементи каналу розподілу лікарських засобів дають можливість диференціації цін за регіонами, щодо широкого охоплення являють собою дбре джерело маркетингової інформації, але при тому потребують від фармацевтичної фірми високих складських і транспортних витрат.

варіанти відповідей

відділ збуту.

дистрибутор.

збутовий філіал.

консигнатор;

центр розподілу.

Запитання 26

До функціональних видів фармацевтичної логістики належать:

варіанти відповідей

виробнича логістика.

приймальна логістика.

складська логістика.

транспортна логістика.

логістика поводження з відходами.

Запитання 27

 При об’єднанні двох фармацевтичних підприємств – посередників, які спрямовують свої зусилля на ефективне використання маркетингових можливостей, виникає:

варіанти відповідей

багатоканальна маркетингова фармацевтична система.

вертикальна маркетингова фармацевтична система.

горизонтальна маркетингова фармацевтична система.

договірна вертикальна маркетингова фармацевтична система;

одноканальна маркетингова фармацевтична система.

Запитання 28

Впровадження збутової логістики в фармацевтичному підприємстві:

варіанти відповідей

зменшує запаси лікарських субстанцій.

зменшує кількість втрачених продаж.

скорочує використання виробничих потужностей.

збільшує цикл обслуговування клієнта;

збільшує кількість втрачених продаж.

Запитання 29

Продаж лікарських засобів за допомогою та інтегрованої комп’ютерної програми є:

варіанти відповідей

електронним бізнесом.

попереднім продажем.

прямим маршрутним продажем. 

телемаркетингом.

наномаркетингом.

Запитання 30

Запаси ліків, які призначені для усунення можливості появи їх дефіциту, являє:

варіанти відповідей

циклічний запас.

буферний запас.

стратегічний запас

мертвий запас.

постійний запас.

Запитання 31

Ширина як характеристика асортименту лікарських засобів означає:

варіанти відповідей

кількість позицій у фармакотерапевтичній групі;

кількість запропонованих фармакотерапевтичних груп;

щільність зв'язку між окреми асортиментними групами з огляду на кінцеве споживання;

загальну кількість запропонованих лікарських засобів;

можливість обирати серед декількох цін.

Запитання 32

Модифікація як шлях розширення асортименту лікарських засобів означає:

варіанти відповідей

випуск нового виду продукції, що не пов'язаний з основним виробництвом;

докорінне вдосконалення існуючого препарату або без зміни властивостей та характеристик самого препарату, шляхом покращення зовнішнього оформлення, упаковки, кольорової гами;

пристосування лікарських засобів до окремих сегментів ринку шляхом створення модифікацій у вигляді різних лікарських

форм.

удосконалення лікарських засобів відповідно до сучасних вимог за допомогою прогресивних технологій;

непристосування лікарських засобів до окремих сегментів ринку.

Запитання 33

Вкажіть правильну послідовність етапів життєвого циклу лікарських засобів:

варіанти відповідей

зростання і насичення, виведення на ринок, зрілість, спад;

виведення на ринок, зрілість, зростання і насичення, спад;

виведення на ринок, спад, зрілість, зростання і насичення;

виведення на ринок, зростання, зрілість і насичення, спад;

виведення на ринок, зростання, насичення і зрілість, спад.

Запитання 34

Для зрілості і насичення як етапу життєвого циклу препарату характерно:

варіанти відповідей

конкуренція і прибуток зростають, витрати високі, збут швидко зростає;

конкуренція незначна, прибуток відсутній, витрати дуже високі, збут низький;

конкуренція, збут і витрати зменшуються, прибуток низький;

конкуренція велика, збут і прибуток максимальні, витрати стабілізуються.

конкуренція незначна, прибуток відсутній, витрати дуже високі, збут падає.

Запитання 35

До способів утримання життєвого циклу лікарських засобів на стадії зрілості та насичення відносять:

варіанти відповідей

модифікацію лікарських засобів;

модифікацію колективу;

модифікацію робітників;

модифікацію фармацевтичної фірми;

модифікацію цін.

Запитання 36

Розробка нових лікарських форм, зміна доз, переведення в групу препаратів, дозволених до відпуску без рецепта лікаря, поліпшення дизайну упаковки являє собою:

варіанти відповідей

модифікацію лікарських засобів;

модифікацію комплексу маркетингу;

модифікацію ринку;

модифікацію фармацевтичної фірми;

модифікацію цін на лікарські засоби.

Запитання 37

Конкурентоспроможність лікарського засобу – це :

варіанти відповідей

найвищий у світі рівень якості лікарського засобу;

здатність лікарського засобу конкурувати на світовому ринку;

здатність лікарського засобу конкурувати з аналогічними препаратами на світовому ринку;

сукупність споживчих властивостей лікарського засобу ,наданих під час розробки виробництва,що сприяє його найшвидшій реалізації на конкретному ринку в певний період часу за умов відмінностей від препаратів аналогів;

найнижча собівартість цього лікарського засобу .

Запитання 38

Бренд – це:

варіанти відповідей

ім'я, назва,символ, малюнок чи їх поєднання, призначені для ідентифікації

лікарських засобів даного виробника і диференціації їх від лікарських засобів конкурентів;

прийоми створення особливого іміджу лікарського засобу;

стійке уявлення споживача про товарну марку препарату;

товарна марка, що зареєстрована у встановленому порядку і має юридичний

захист;

марка, що найбільш виділяється серед конкурентів.

Запитання 39

Товарний знак призначений для того, щоб:

варіанти відповідей

компенсувати відсутність якості лікарського засобу;

обґрунтувати перед споживачем більш високу ціну на препарат;

виділяти товар як найкращий;

гарантувати якість лікарського засобу;

забезпечити відмінність товару.

Запитання 40

Якщо фармацевтична фірма поєднує назву фірми з індивідуальною маркою лікарського засобу, то це стратегія:

варіанти відповідей

багатомарочного підходу;

групових марок;

колективних марочних назв;

корпоративного брендингу.

одномарочного підходу.

Запитання 41

Які «кабінетні» методи дослідження ринку можуть використовуватися спеціалістами з маркетингу:

варіанти відповідей

вибіркове спостереження;

суцільне спостереження ;

телефонне опитування;

проведення експериментальної реалізації препарату;

аналіз звітів попередніх досліджень.

Запитання 42

Фармацевтичному підприємству – виробнику необхідно оцінити у відсотках ту частину споживачів аптеки, які здійснили купівлю лікарських засобів. Який метод дослідження доцільно використати:

варіанти відповідей

спостереження;

опитування;

експеримент;

імітацію;

моделювання.

Запитання 43

Характерною рисою спостереження як методу отримання маркетингової інформації є:

варіанти відповідей

пасивна  участь спостерігача в досліджуваному процесі;

використання природних умов для проведення дослідження;

активна реєстрація подій;

зясування відношення споживачів до тих чи інших проблем на підставі їх відповідей на заздалегідь підготовлені запитання;

збір інформації проводиться за допомогою ЕОМ.

Запитання 44

Цілями експерименту можуть бути:

варіанти відповідей

визначення попиту на препарат;

визначення доходу від збуту нового препарату;

регулярне вивчення думок великої кількості респондентів;

оцінка ефективності рекламної компанії;

оцінка ефективності препарату.

Запитання 45

В чому полягає різниця між панельним опитуванням і простим:

варіанти відповідей

проводиться за однією і тією ж темою на різних вибірках;

проводиться за однією і тією ж вибіркою,але на різні теми;

проводиться за однією і тією ж темою з однією і тією ж вибіркою у будь – який час;

проводиться за однією і тією ж темою з однією і тією ж вибіркою через чітко

визначені періоди часу;

проводиться за різними темами на різних вибірках.

Запитання 46

Споживчий фармацевтичний ринок формується з:

варіанти відповідей

підприємств,які закуповують лікарські засоби для їх подальшої реалізації споживачем;

окремих осіб чи сімей,що купують лікарські засоби для задоволення особистих потреб;

осіб,які купують лікарські засоби для продажу;

окремих осіб,які купують продукти промислового призначеннч;

підприємств – виробників готової продукції.

Запитання 47

Фактори впливу на індивідуального покупця , які фармацевтичне підприємство може контролювати:

варіанти відповідей

психологічні фактори;

фактори соціокультурного впливу;

фактрои ситуаційного впливу;

комплекс маркетингу;

фактори фінансового впливу.

Запитання 48

Раціональними мотивами можна вважати:

варіанти відповідей

мотив переваги над іншими;

урахування репутації підприємства та престижу продукції;

мотив якості ліків;

орієнтація на індивідуальність;

урахування економічності та сумісності продукції.

Запитання 49

Фактори,які впливають на купівельну поведінку організації - споживача:

варіанти відповідей

соціокультурні фактори;

зовнішні фактори;

організаційні фактори;

фактори ситуаційного впливу;

фактори фінансового впливу.

Запитання 50

АВС – аналіз у процесі відбору лікарських засобів для закупівлі лікувально – профілактичним закладом здійснюється для:

варіанти відповідей

встановлення пріоритетів відбору і закупівлі лікарських засобів відповідно до їх класифікації на три групи за важливістю  для лікувального процесу;


розподілу лікарських засобів за трьома групами відповідно до річного споживання;

обгрунтування потреби в певному препараті;

порівняння витрат на фармакотерапію при використанні альтернативних методів лікування;

визначення лікарських засобів, які приносять більший прибуток.

Запитання 51

Яка складова системи маркетингових комунікацій має найвищу вартість на один контакт?

варіанти відповідей

реклама;

персональний продаж;

стимулювання збуту;

"паблік рілейшенз";

заохочення.

Запитання 52

Найвища вибірковість аудиторії перевагою:

варіанти відповідей

реклами на телебаченні;

газетної реклами;

зовнішньої реклами;

прямої адресної реклами

прямої газетної реклами.

Запитання 53

Стимулювання збуту як складової комунікаційного комплексу спрямоване насамперед на:

варіанти відповідей

інформування можливих покупців про ліки;

нагадування споживачам про лікарські засобі;

прискорення і посилення зворотнього реагування ринку;

формування позитивного іміджу фармацевтичного іміджу;

підвищення попиту і купівельної спроможності.

Запитання 54

До якого елемента системи маркетингових комунікацій належить встановлення і підтримання зв’язків із пресою:

варіанти відповідей

реклами;

персонального продажу;

стимулювання збуту;

"паблік рілейшнз"

зовнішньої реклами.

Запитання 55

Ефективність якої складової системи просування ліків найкраще піддається оцінюванню?

варіанти відповідей

реклами;

персонального продажу;

стимулюванню збуту;

"паблік рілейшнз".

зовнішньої реклами.

Запитання 56

Які заходи стимулювання збуту спрямовують на фармацевтичних посередників?

варіанти відповідей

знижки відпускних цін;

винагороди;

дисконтування;

розстрочки; 

подарунки.

Запитання 57

Завданням"паблік рілейшнз" усередині фармацевтичної фірми є:

варіанти відповідей

"розкручування" бренду;

організація активних комунікацій з цільовими аудиторіями;

опрацювання моделі антикризового управління;

формування іміджмейтингу.

стимулювання збуту.

Запитання 58

Яку функцію "паблік рілейшнз" найкраще відображає позов фармацевтичної фірми до господарського суду щодо використання основних елементів її товарного знаку іншою фірмою:

варіанти відповідей

формування;

престижу;

барєрну;

нагадування;

відновлення.

Запитання 59

Власником карти постійного клієнта аптеки можна стати внаслідок:

варіанти відповідей

отримання її під час розіграшу в аптеці;

підтримки через поштове вівідділення;

придбання на певну суму лікарських засобів одномоментно або за певний період  часу;

розіграшу в спорт лото;

постійного відвідування однієї аптеки.

Запитання 60

Сильними місцями розташування ліків у залі обслуговування аптеки є:

варіанти відповідей

кути залу обслуговування;

місця біля входу в аптеку;

місця біля виходу з аптеки;

полиці з правої сторони в напрямку руху покупців

полиці зліва від покупців.

Запитання 61

До основних функцій управління фармацевтичним маркетингом належать:

варіанти відповідей

дослідження фармацевтичного ринку;

прогнозування;

планування торгівельної діяльності;

реалізація планів організації.

дослідження можливостей конкурентів.

Запитання 62

Етапи процесу стратегічного планування маркетингу включають:

варіанти відповідей

аналіз фармацевтичного ринку

визначення можливостей організації;

опрацювання стратегії маркетингу;

формулювання місії фармацевтичного підприємства;

аналіз даних організації.

Запитання 63

Основними цілями фармацевтичного підприємства є:

варіанти відповідей

конкурентоспроможність;

рентабельність;

стабільність;

продуктивність;

визнання.

Запитання 64

Можливість інтеграційного розвитку фармацевтичного підприємства передбачає використання стратегій:

варіанти відповідей

вертикальної та горизонтальної інтеграції;

концентричної диверсифікації;

поступової інтеграції;

глибшого проникнення на ринок;

удосконаленн та розвитку.

Запитання 65

Стратегія удосконалення лз ґрунтується на можливості фармацевтичного підприємства:

варіанти відповідей

диверсифікації виробництва;

інтеграційного розвитку;

інтенсивного розвитку;

горизонтальної інтеграції;

вертикальної інтеграції.

Запитання 66

Які з вказаних термінів є назвою розділів бізнес-плану:

варіанти відповідей

конкретні цілі;

зведення контрольних показників;

загальні цілі;

опрацювання бюджету;

фінансовий план.

Запитання 67

Яка організаційна структура управління маркетингом найоптимальніша для фармацевтичного підприємства, що орієнтується на різні ринкові сегменти, споживачі котрих суттєво відрізняються купівельною поведінкою:

варіанти відповідей

функціональна;

регіональна;

продуктова;

сегментна;

міжрегіональна.

Запитання 68

Основними факторами макросередовища є:

варіанти відповідей

політичні фактори;

споживачі;

фінансова стабільність;

можливості фармацевтичної фірми;

фінансова гнучкість.

Запитання 69

Контактні аудиторії фармацевтичного підприємства – це:

варіанти відповідей

засоби масової інформації;

конкуренти;

споживачі;

фахівці інших підприємств;

працівники організацій-конкурентів.

Запитання 70

До аналітичної системи фармацевтичного маркетингу належать:

варіанти відповідей

система збирання інформації про стан ринку;

система внутрішньої звітності;

система збирання поточної маркетингової інформації;

статистичний банк даних;

система упорядкування даних.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест