28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

10-історія України-Україна в роки Другої світової війни.

Додано: 12 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 420 разів
44 запитання
Запитання 1

Які риси були притаманні радянському партизанському руху в 1943 р.?

варіанти відповідей

створення Українського штабу партизанського руху

здійснення рейдів у глибокий тил ворога

координація дій із наступаючими частинами Червоної армії

перенесення дій на територію країн Східної Європи

стрімке зростання кількості партизанських загонів

проведення широкомасштабних спільних операцій із підрозділами УПА

розпуск великих партизанських загонів і з'єднань

Запитання 2

Установіть послідовність подій в Україні в роки Другої світової війни.


а) "Нема більше Севастополя з його акаціями і каштанами, чистенькими вулицями, парками, невеличкими світлими будинками. Він зруйнований"

б) "На смертний бій... піднялася вся Україна... почалася наша велика священна війна..."

в) "У багатьох селах Галичини, куди вступала більшовицька армія, якась частина населення нерідко зустрічала їх квітами"

г) "До останнього дня наше радіо запевняло: "Київ був, є і буде радянським. Ворог не пройде!" І раптом наші війська відходять"

варіанти відповідей

в, б, г, а

б, г, а, в

г, б, в, а

а, б, в, г

Запитання 3

1. Р. Малиновський, І. Черняхівський

2. С. Ковпак, О.Сабуров

3. А. Шептицький, Й. Сліпий

4. Р. Шухевич, О. Теліга


а) керівники оунівського підпілля і повстанського руху

б) митрополити української греко-католицької церкви

в) командувачі радянських партизанських з'єднань

г) командувачі радянськими фронтами в роки Другої світової війни

варіанти відповідей

1-г, 2-в, 3-б, 4-а

1-а, 2-в, 3-б, 4-г

1-б, 2-а, 3-б, 4-г

1-г, 2-в, 3-а, 4-б

Запитання 4

Установіть відповідність між подіями Другої світової війни на території України та їх наслідками.

1. Встановлення "нового порядку" в Україні.

2. Поразка червоної армії в Україні

3. Приєднання Західної України до СРСР, і, відповідно, до УРСР

4. Визволення території УРСР від нацистських загарбників


а) Евакуація матеріальних і людських ресурсів на схід

б) вивезення працездатного населення на примусові роботи й економічне пограбування

в) радянізація, депортація частини наседення

г) початок відбудови зруйнованого господарства

варіанти відповідей

1-б, 2-а, 3-в, 4-г

1-а, 2-б, 3-г, 4-в

1-в, 2-г, 3-б, 4-а

1-г, 2-в, 3-а, 4-б

Запитання 5

Що було одним з наслідків депортації в 1944 р. кримських татар із території Криму?

варіанти відповідей

кардинальна зміна національного складу населення регіону

надання Кримській області автономії в складі УРСР

реформування кримсько-татарських частин Червоною армією

утворення Татарського автономного округу в Узбекській РСР

Запитання 6

Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, що в міжвоєнний період (1921-1938 рр.) перебували у складі :

варіанти відповідей

Німеччини, Польщі, Угорщини

Чехо-Словаччини, Литви, Румунії

Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини

Литви, Німеччини, Угорщини

Запитання 7

Яку назву мав координаційний орган партизанського руху в Україні , який було створено в 1942 р. під керівництвом генерала Т.Строкоча?

варіанти відповідей

Український партизанський центр

Український штаб партизанського руху

Український відділ партизанського руху

Партизанський штаб України

Запитання 8

Поняття рух "Опору" є протилежним за змістом до поняття:

варіанти відповідей

консерватизм

космополітизм

колабораціонізм

колоніалізм

Запитання 9

Рух Опору на території України в роки радянсько-німецької війни охоплював:

варіанти відповідей

усю територію України

тільки західні області України

тільки східні області України

тільки землі з великими лісовими масивами

Запитання 10

Яка країна-союзниця Німеччини отримала в управління частину окупрваної території УРСР, що дістала назву Трансністрія?

варіанти відповідей

Румунія

Угорщина

Словаччина

Польща

Запитання 11

Із поданого переліку оберіть пункт, який відповідає змістові нацистського плану "Ост"

варіанти відповідей

включення України до складу ІІІ рейху на правах автономії

перетворення України на "життєвий простір арійської раси"

розчленування території України і створення декількох маріонеткових українських держав

перетворення України на промислову базу ІІІ рейху і джерело дешевої робочої сили

Запитання 12

Воєнна операція з оборони Києва влітку-восени 1941 р. завершилась:

варіанти відповідей

катастрофою Південно-Західного фронту

переходом Червоної армії у контрнаступ

стабілізацією фронту і переходом до позиційної війни

перемогою Червоної армії у битві за Дніпро

Запитання 13

Частина військ Південного фронту Червоної армії в 1941 р. була оточена і розгромлена в районі:

варіанти відповідей

Умані

на схід від Києва

Луцьк-Рівне-Дубно- Броди

Харкова

Запитання 14

Початком широкомасштабного визволення території УРСР від нацистських окупантів став контрнаступ радянських військ під час:

варіанти відповідей

Курської битви

битви за Москву

Сталінградської битви

Смоленської битви

Запитання 15

Бойові дії на території України в 1941 р. привели:

варіанти відповідей

до зриву плану "блискавичної війни" Німеччини проти СРСР

до повної окупації УРСР військами Німеччини та її союзників

до утворення маріонеткової Української держави

до створення українських збройних формувань у складі Червоної армії

Запитання 16

Коли відбулися події, описані в уривку з наказу Й. Сталіна?

"Війська 2-го Українського фронту, продовжуючи стрімкий наступ, кілька днів тому форсували річку Дністер на ділянці протяжністю 175 км, оволоділи містом і важливим залізничним вузлом Бєльці і, розвиваючи наступ.ю вийщли на наш державний кордон - річкук Прут - на фронт протяжеістю в 85 км"

варіанти відповідей

улітку 1942 р.

навесні 1943 р.

восени 1943 р.

навесні 1944 р.

Запитання 17

Про яку битву Другої світової війни писав письменник В. Астафьєв: "Двадцять п'ять тисяч входить у воду , а виходить на тому березі три тисячі

, максимум п'ять"?

варіанти відповідей

оборона Києва

оборона Одеси

форсування Дніпра

визволення Києва

Запитання 18

Серед запропонованих особистостей оберіть очільників УПА

варіанти відповідей

Т. Строкач

В. Івахів

С. Бандера

Д. Клячківський

Р. Шухевич

С. Ковпак

К. Осьмак

Запитання 19

Вкажіть назву операції, завданням якої було здійснення диверсій на нафтопроводах і комунікаціях противника в Західній Україні.

варіанти відповідей

Карпатський рейд

Листопадовий рейд

Листопадовий зрив

Рейкова війна

Запитання 20

Спільною метою усіх течій руху Опору в Україні в роки Другої світової війни було

варіанти відповідей

відновлення радянської влади

здобуття незалежності Україною

відновлення Української Народної Республіки

вигнання нацистських окупантів із території України

Запитання 21

Видатними представниками радянського партизанського руху в роки Другої світової війни були

варіанти відповідей

С. Ковпак

С. Бандера

О. Федоров

О. Сабуров

С. Тимошенко

Р. Шухевич

М. Кирпонос

Запитання 22

Про кого з діячів йдеться в уривку з історичного джерела:

«Один із організаторів партизанського руху в Україні в роки Радянсько - Німецької війни. У 1941-1944 рр. — командир Путивльського партизанського загону, згодом — з’єднання партизанських загонів Сумської області, яке впродовж 1942-1943 рр. здійснило рейди з Брянських лісів на Правобережну та Західну Україну. У 1944 р. з’єднання перейменовано в 1-шу Українську партизанську дивізію, названу на його честь»?

варіанти відповідей

О. Федорова

Т. Строкача

О. Сабурова

С. Ковпака

Запитання 23

Що передбачало, окрім воєнних цілей, здійснення рейдів партизанських з'єднань на Правобережну та Західну Україну в 1943 р.?


варіанти відповідей

мобілізацію до лав Червоної армії, збирання коштів та матеріальних цінностей для потреб фронту

постачання продовольства населенню окупованих територій, організація баз постачання для українського підпілля

установлення контактів з Українською Повстанською Армією (УПА) та Армією Крайовою (АК) для спільної збройної боротьби проти окупантів

репрезентацію радянської влади, нейтралізацію впливу на цих територіях ОУН та її збройних формувань

Запитання 24

Плакат, зображений на фото, пропагував

варіанти відповідей

радянізацію західних областей України

мету боротьби Української повстанської армії

установлення незалежної Карпатської України

розгортання радянського партизанського руху

Запитання 25

Основна боротьба загонів Української повстанської армії в 1942 р. – 1950-х рр. точилася на землях


варіанти відповідей

Центральної України

Південної України

Західної України

Східної України

Запитання 26

На фото зображено

варіанти відповідей

голів проводу українських націоналістів.

партійно-радянських керівників України

учасників українського дисидентського руху

командувачів радянських партизанських з’єднань

Запитання 27

Збройно-політична формація, створена Т. Боровцем (Бульбою), що діяла на Волині з червня 1941 р. до лютого 1944 р., називалася

варіанти відповідей

«Українська головна визвольна рада»

«Сірожупанна дивізія»

«Вільне козацтво»

«Поліська Січ»

Запитання 28

Вставте пропущене.

1)_________1945 р. на борту американського авіаносця "Міссурі" молодий генерал - українець 2)_________ поставив свій підпис від імені Радянського Союзу під Актом капітуляції 3) _________.

варіанти відповідей

1) 2 вересня; 2) Кузьма Дерев′янко; 3) Японія.

1) 2 вересня; 2) Олексій Берест; 3) Німеччина.

1) 9 травня; 2) Кузьма Дерев′янко; 3) Японія.

1) 2 вересня; 2) Кузьма Дерев′янко; 3) Німеччина.

Запитання 29

Закінчіть речення.

За роки Другої світової війни безповоротні втрати України становлять близько ...

варіанти відповідей

5 млн осіб

9 млн осіб

14 млн осіб

20 млн осіб

Запитання 30

Доповніть твердження.

Затвердження лінії кордону між УРСР і Польщею (під контролем Варшави залишилися Холмщина, Підляшшя, Лемківщина) відбулося на ...

варіанти відповідей

Тегеранській конференції 1943 р.

Кримській (Ялтинській) конференцій 1945 р.

Берлінській (Потсдамській) конференції 1945 р.

Сан-Франциській конференції 1945 р.

Запитання 31

Про Олену Телігу відомо, що вона ...

варіанти відповідей

брала участь у діяльності концертних бригад з артистів українських театрів, які обслуговували частини Червоної армії

боролася проти окупантів у складі партизанських загонів, підпорядкованих як Москві, так і націоналістичним центром руху Опору

працювала військовим кореспондентом у газетах фронтів і армій, багатьох дивізійних газетах

у жовтні 1941 р. разом із "похідними групами" ОУН вона приїхала до Києва й очолила Спілку українських письменників

Запитання 32

Чим уславився Ігор Сікорський?

варіанти відповідей

написав романи "Тигролови", "Сад Гетсиманський"

один із найвідоміших авіаконструкторів світу

найрезультативніший льотчик-винищувач часів радянсько-німецької війни

перший серед українців отримав звання Праведника народів світу

Запитання 33

Який день уважають днем завершення німецько-радянської війни - Днем Перемоги?

варіанти відповідей

8 жовтня 1944 р.

28 жовтня 1944 р.

9 травня 1945 р.

2 вересня 1945 р.

Запитання 34

Доповніть твердження.

Друга світова війна тривала...

варіанти відповідей

1938 - 1944 рр.

1939 - 1945 рр.

1941 - 1945 рр.

1941 - 1946 рр.

Запитання 35

Льотчик-винищувач, тричі Герой Радянського Союзу, що народився на Сумщині це -

варіанти відповідей

 Ігор Сікорський.

Амет-Хан Султан.

Іван Кожедуб.

Василь Порик.

Запитання 36

Про якого історичного діяча йдеться в характеристиці:

«Лейтенант Червоної армії, учасник встановлення Прапора Перемоги на даху німецького рейхстагу в Берліні»

варіанти відповідей

К. Дерев’янко

Р. Маліновський

О. Берест

Р. Шухевич

Запитання 37

Який художній твір у роки Другої світової війни був визнаний радянським керівництвом націоналістичним і безідейним?

варіанти відповідей

кіноповість О. Довженка "Україна в огні"

кінофільм О. Довженка "Битва за нашу Радянську Україну"

плакат В. Корецького "Україна вільна"

плакат В. Касіяна "Гнів Шевченка - зброя перемоги"

Запитання 38

Досягнення українських учених періоду війни

варіанти відповідей

налагодження автоматичного дугового зварювання корпусів танків Т-34 під флюсом

розроблення системи залпового реактивного вогню «Катюша»

створення бойового літака Як-2

створення серії середніх підводних човнів «Щука»

Запитання 39

Який літературно-мистецький тижневик з жовтня 1941 року редагувала Олена Теліга у Києві?

варіанти відповідей

«Факти».

"Литаври"

«Свобода слова».

«Прапор Перемоги».

Запитання 40

Чим уславився Іван Багряний?

варіанти відповідей

перший серед українців отримав звання Праведника народів світу

один з найвідоміших авіаконструкторів світу

написав романи "Тигролови", "Сад Гетсиманський"

найрезультативніший льотчик - винищувач часів радянсько-німецької війни

Запитання 41

Хто в роки війни керував Інститутом клінічної фізіології, саме за нього було створено цінні препарати для лікування ран і переломів кісток?

варіанти відповідей

В. Філатов.

О. Паладін.

Є. Патон.

О. Богомолець.

Запитання 42

Який інститут очолював Євген Патон в роки війни?

варіанти відповідей

Інститут біохімії.

Інститут електрозварювання.

 Інститут клінічної фізіології.

Інститут клінічної медицини.

Запитання 43

Яку подію засвідчує фотодокумент?

варіанти відповідей

Тегеранську конференцію

Кримську (Ялтинську) конференцію

Берлінську (Потсдамську) конференцію

Сан-Франциську конференцію

Запитання 44

Укажіть прізвище президента АН УРСР, який очолював науково-технічний комітет сприяння обороні.

варіанти відповідей

Є. Патон

Б. Патон

О. Богомолець

В. Філатов

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест