Онлайн-тести з історії України 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Коли було підписано цитований нижче документ?«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…»
Приклад запитання: У складі якої держави українські землі називалися "східні креси"?
Історія України, 10 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Яка організація допомогла подолати голод 1921-1923 рр.?
Приклад запитання: У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?
Історія України, 10 клас
Копія з тесту: Українська революція
Приклад запитання: Кому влітку 1919 р. надали диктаторських повноважень з метою стабілізації ситуації в ЗУНР?
Приклад запитання: Яка міжнародна організація надала допомогу Україні під час голоду 1921-1923 рр?
Приклад запитання: Коли було підписано цитований нижче документ?«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…»
Приклад запитання: Як називався процес докорінної перебудови аграрного сектора, ініційований більшовицьким керівництвом наприкінці 1920-х рр.?
Приклад запитання: Укажіть державного діяча, який у квітні 1918 р. прийшов до влади в Україні в результаті Державного перевороту.
Приклад запитання: 1. Портрет діяча, який очолив владу в Україні за цим документом?"Громадяни України!... Колишнє Українське Правительство не здійснило держ. будування України, позаяк було зовсім не здатне до цього. Бешкети і анархія продовжуються на Україні, економічна розруха і безроботиця збільшуються... Глибоко сколихнуло всі трудові маси населення, які виступили з домаганням ... збудувати таку Державну Владу, яка здібна була б забезпечити населенню спокій, закон...Як вірний син України, я вирішив відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тимчасово всю повноту влади ".
Приклад запитання: «Осадництво» — це
Приклад запитання: У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?
Приклад запитання: Коли було підписано цитований нижче документ?«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…»
Приклад запитання: Яке головне гасло визначив Сталін для держави в умовах німецько-радянської війни?
Історія України, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, що характеризують соціально-економічне життя УСРР в 1920–1930-х рр.1об’єднання селянських господарств у великі підприємства шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту та худоби2створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства, насамперед у промисловості3тверда норма обсягів натурального відрахування державі частки продукції, виробленої селянськими господарствами4форма господарювання в державних підприємствах на основі фінансової самостій ності в умовах збереження централізованого керівництваА«госпрозрахунок»Б«індустріалізація»В«денаціоналізація»Г«продподаток»Д«колективізація»
Приклад запитання: Напередодні Другої світової війни етнічні українські землі були у складі:
Приклад запитання:  Повернення на Батьківщину, військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами  своєї країни, добровільно чи примусово, це....
Приклад запитання:  Повернення на Батьківщину, військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами  своєї країни, добровільно чи примусово, це....
Приклад запитання: На фото зображено
Приклад запитання: Завершення визволення Лівобережної України та Донбасу, створення сприятливих умов для визволення Правобережної та Південної України стало наслідком проведення
Приклад запитання: Яку політику більшовиків С. Петлюра характеризував таким чином:«...У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх позицій в Україні...»?
Історія України, 10 клас
Приклад запитання: 1. Портрет діяча, який очолив владу в Україні за цим документом?"Громадяни України!... Колишнє Українське Правительство не здійснило держ. будування України, позаяк було зовсім не здатне до цього. Бешкети і анархія продовжуються на Україні, економічна розруха і безроботиця збільшуються... Глибоко сколихнуло всі трудові маси населення, які виступили з домаганням ... збудувати таку Державну Владу, яка здібна була б забезпечити населенню спокій, закон...Як вірний син України, я вирішив відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тимчасово всю повноту влади ".
Історія України, 10 клас
Копія з тесту: Українська революція
Приклад запитання: Яку позицію займала Українська Центральна Рада у відносинах з Тимчасовим урядом Росії?
Приклад запитання: Коли було підписано цитований нижче документ?«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…»
Приклад запитання: Яка міжнародна організація надала допомогу Україні під час голоду 1921-1923 рр?
Приклад запитання: У якому році було підписано "Союзний робітничо-селянський договір" між РСФРР та УСРР?
Приклад запитання: Який термін пропущено у тексті?"Голова Раднаркому УСРР Х.Раковський став противником плану _______________. Сталінський підхід він вважав небезпечним для радянського ладу. Протести Х.Раковського (його підтримав Ленін) зробили своє: Радянський Союз був створений на федеративній основі; союзні республіки залишилися формально рівноправними".
Приклад запитання:  Повернення на Батьківщину, військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами  своєї країни, добровільно чи примусово, це....
Приклад запитання: Під час нацистської окупації України на Волині тривав збройний етнічний конфлікт між: