5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

11 клас Підсумковий тест за рік

Тестові завдання для учнів 11 класів за підручником Юрія Ковбасенка"Зарубіжна література. 11 клас"(рівень стандарту).

Додано: 9 травня
Предмет: Зарубіжна література, 11 клас
Тест виконано: 505 разів
24 запитання
Запитання 1

Виберіть представників Просвітництва

варіанти відповідей

Аполінер, Гете, Свіфт

Шекспір, Брехт, Гете


Свіфт, Шиллер, Гофман

Вольтер, Гете, Свіфт

Запитання 2

Оберіть всі ПРАВИЛЬНІ відповіді

Проблематика трагедії "Фауст" :

варіанти відповідей

проблема пошуку людиною сенсу буття та сили людського розуму

батьків і дітей

 проблема співвідношення віри і безвір'я, добра і зла, любові і ненависті

проблема людського щастя

проблема свободи життєвого вибору людини, суспільного та духовного призначення людини

Запитання 3

Загальна назва сукупності течій і шкіл у літературі та мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст., які вирізняються антиреалістичною спрямованістю, тяжінням до умовних засобів художнього зображення та вираження, духом експериментаторства – це:

варіанти відповідей

 модернізм;

натуралізм;

неоромантизм;

соцреалізм

Запитання 4

Один з провідних прийомів літератури модернізму - форма внутрішнього монологу, яка імітує безпосередню передачу хаотичного процесу внутрішнього мовлення людини називається:

 

варіанти відповідей

«підтекст»;

«поліфонія»;

«потік свідомості»;

«монтаж»

Запитання 5

Встанови відповідність між твором та автором:

1 Гете А «Майстер і Маргарита»

2 Ф. Кафка Б «Міст Мірабо»

3 М. Булгаков В«Реквієм»

4 Г. Аполлінер Г «Фауст»

5 А. Ахматова Д«Перевтілення»

6 В. Маяковський Е «Борг Україні»

 

варіанти відповідей

1Г, 2Д,  3Е,  4Б,  5В,  6А

1Г, 2Б,  3А,  4Д,  5В,  6Е

1Г, 2Д,  3А,  4Б,  5В,  6Е

1А, 2Д,  3Г,  4Б,  5В,  6Е

Запитання 6

Визначте жанр твору «Реквієм»

варіанти відповідей

Ода

Поема

Елегія

Філософська лірика

Запитання 7

Як відомо, жанр твору «Мастер і Маргарита» визначити достатньо нелегко.

Вибрати правильні визначення

варіанти відповідей

Філософський роман 

 Фантастичний роман

Сатиричний роман      

 Пригодницький роман

Запитання 8

Чим незвичайна композиція роману «Майстер і Маргарита»?

варіанти відповідей

 Розповідь ведеться від першої особи;

 Твір побудований із серії новел, об’єднаних спільною проблематикою;

 У творі використано прийом «роман у романі»;

 Дія постійно переривається авторськими відступами.

Запитання 9

Жанр у художній літературі, який змальовує суспільство, в якому запанували негативні тенденції розвитку - це...

 

варіанти відповідей

Утопія

Драма

Антиутопія

Трагедія

Запитання 10

Тема твору Джорджа Оруелла ,,Скотоферма,,.

варіанти відповідей

Показ життя тварин

Розповідь про життя тварин і людей

Показ духовної деградації людей за умов тоталітарної системи

Історія англійського фермерства

Запитання 11

Б. Брехт створив:

варіанти відповідей

«Драматичний театр»;

«Епічний театр»;

«Сатиричний театр»;

«Пародійний театр».

Запитання 12

Провідними темами брехтівського театру були:

варіанти відповідей

"камерні" теми приватного життя людини 

гострі питання сучасного соціально-політичного життя 

проблема соціальної зумовленості людських вчинків та моралі

проблеми духовних пошуків особистості 

Запитання 13

За жанром твір Б.Брехта ,,Матінка Кураж та її діти,,

варіанти відповідей

Поезія

Драма-притча

Трагедія

Драма-пересторога

Запитання 14

У якій формі створено оповідання Г.Белля ,,Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...,,

варіанти відповідей

Внутрішній монолог пораненого солдата

Авторська оповідь

Репортаж із фронту

"Потік свідомості"

Запитання 15

Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Бельзен, Треблінка...

До якого твору вас відсилають ці жахливі назви?

варіанти відповідей

"1984" Оруелла

"Фуга смерті" Целана

"Матінка Кураж та її діти" Брехта

"Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." Белля

Запитання 16

Жанр твору Е. Хемінгвея "Старий і море":

варіанти відповідей

алегоричне оповідання

психологічна новела

повість-притча 

пригодницька повість

Запитання 17

Е.Хемінгвей робить висновок, що сутність людського життя полягає у:

варіанти відповідей

примиренні з дійсністю

боротьбі з труднощами

підкоренні природи людині

допомозі і дружбі

Запитання 18

Модерністська течія в літературі Латинської Америки, для якої характерне поєднання реального і фантастичного, побутового й міфологічного

варіанти відповідей

екзистенціалізм

символізм

неоромантизм

магічний реалізм

Запитання 19

Г. Г. Маркес утворі "Стариган із крилами" порушує проблему:

варіанти відповідей

любові до ближнього

духовного падіння суспільства

нестачі виховання

протистояння людини і природи

Запитання 20

Магістральний світоглядно - мистецький напрям постіндустріальної епохи - це

варіанти відповідей

постмодернізм 

"театр абсурду"

масова література

інтертекстуальність

Запитання 21

У якому рядку перелічені письменники-постмодерністи?

варіанти відповідей

Павич, Еко, Камю.

Павич, Еко, Хемінгвей;

Павич, Еко, Зюскінд.

Павич, Еко, Кафка.

Запитання 22

Оберіть правильні відповіді

Що є характерим для літератури постмодернізму:

варіанти відповідей

інтертекстуальність

гра з текстом і читачем

правдиве зображення дійсності

іронічність

Запитання 23

Який фінал в оповіданні Милорда Павича «Скляний равлик»?

варіанти відповідей

Герої залишилися живі й щасливі

Герої гинуть від вибуху.

Залежить від вибору читача.

Фінал відкритий.

Запитання 24

Повість Таїра Халілова «До останнього подиху» своїм дослідженням «пограничного стану» людського буття наближається до:

варіанти відповідей

екзистенціалізму

неоромантизму

футуризму

авангардизму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест