11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

15 Теорія музики. Теми: "Метр. Ритм. Групування" і "Темп. Динаміка"

Додано: 16 жовтня 2020
Предмет: Музичне мистецтво
Тест виконано: 2 рази
15 запитань
Запитання 1

Що таке метр?

варіанти відповідей

Послідовність звуків однакової або різної тривалості та пауз

Чергування сильних та слабких долей 

Відрізок часу, який знаходиться між двома сильними долями 

Розмір

Запитання 2

Вираження долей метру певними тривалостями - це...

варіанти відповідей

Ритм

Такт

Розмір

Агогіка

Запитання 3

Знайди правильне і повне визначення терміну "затакт"

варіанти відповідей

Неповний такт.

Такт, що починається із слабкої долі. Затакт може перевищувати половину такту. Затакт і останній такт можуть утворювати разом повний такт.

Відрізок часу, який знаходиться між двома сильними долями.

Неповний такт, коли музичний твір (або фраза) починається зі слабкої долі. Затакт не перевищує половини такту. Затакт разом із останнім тактом утворюють повний такт.


Запитання 4

Обери усі прості розміри

варіанти відповідей

24

44

38

34

22

128

Запитання 5

Обери усі тридольні розміри

варіанти відповідей

68

32

78

24

94

44

Запитання 6

Розміри, що мають два або більше акцентів у такті називаються ... 

варіанти відповідей

Прості

Складні

Мішані

Перемінні

Запитання 7

Правильно розставивши тактові риски в розмірі 64, скільки тактів ми отпримаємо в даному нотному прикладі?

варіанти відповідей

4

8

6

2

Запитання 8

Правильно розставивши тактові риски в розмірі С, скільки тактів ми отпримаємо в даному нотному прикладі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Правила групування тривалостей інструментальної музики в простих тактах:


варіанти відповідей

1.    Групування пов’язане з текстом, де на кожен звук припадає один склад тексту. Тоді кожна нота записується окремо, не групуючись із сусідніми.

2.    Якщо два або кілька звуків розспівуються на один склад, то вони поєднуються в одну групу та відзначаються лігою.


1.    Прості розміри, з яких складається такт не поєднуються в загальні ритмічні групи, а групуються окремо, утворюючи самостійні групи.

2.    Звук, тривалість якого займає весь складний такт, пишеться у вигляді загальної тривалості (однієї ноти). Але іноді бувають випадки – нотами, пов’язаними лігою, тривалість яких дорівнює простим тактам. 


1.    Основні долі такту мають бути чітко відділені одна від одної. Тому в простому такті стільки об’єднаних одним ребром груп, скільки в ньому основних долей.

2.    Звук, тривалість якого займає весь такт, пишеться однією нотою без застосування ліги.

Запитання 10

Визначи розмір музичного прикладу

варіанти відповідей

128

64

98

Нема правильної відповіді

Запитання 11

Знайди внутрішньотактову синкопу

варіанти відповідей
Запитання 12

Поділ четвертної тривалості на 3 частини замість 2 створює тріоль, - це правильне твердження?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 13

Обери усі повільні темпи серед поданих (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Allegro 

Largo 

Sostenuto 

Adagio 

Andante 

Grave 

Запитання 14

Агогіка - це...

варіанти відповідей

Короткочасне відхилення від зафіксованої (в нотному записі) швидкості руху

Швидкість виконання музичного твору

Сила, гучність звучання музики

Запитання 15

Обери ряд, де записані усі тихі знаки динаміки

варіанти відповідей

p, mp, mf, pp

p, f

ppp, mp, sf, sp

mp, sp, p, ppp, pp

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест