19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

2.2.3. Південна Америка (ЗНО. Географія).

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Географія, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Укажіть три правильні варіанти відповіді

Визначте спільні риси географічного положення Південної Америки та Австралії.

1 лежать у східній півкулі

2 знаходяться на північ і південь від екватора

3 перетинаються південним тропіком

4 знаходяться в помірних широтах

5 омиваються водами Тихого океану

6 розділені Атлантичним океаном

7 є сусідами Африки й Антарктиди

варіанти відповідей

1, 3, 5

3, 5, 7

2, 4, 6

3, 4, 5

Запитання 2

Якщо на рівнинних просторах серед моря злакових трав з’являється гуанако, проноситься кілька білохвостих оленів, сторожко пригинає голову нанду, і лише вітер здаля доносить голоси гаучо, то це — заповідна територія, де охороняється вцілілий острівець

варіанти відповідей

А саван на Заході Африки.

Б степів у Середній Азії.

В прерій у Північній Америці

Г пампи в Південній Америці.

Запитання 3

Визначте чинники, що зумовлюють найбільшу порівняно з іншими материками середньорічну кількість опадів у Південній Америці.

1 материк оточений з усіх боків водами Світового океану

2 в екваторіальних широтах розташована найширша частина материка

3 біля східного узбережжя материка проходять теплі течії

4 на сході материка простягається гірський хребет

5 над материком сформувалась область високого атмосферного тиску

6 пасати з океану проникають далеко вглиб материка

7 вічнозелена рослинність на материку має низький показник альбедо

варіанти відповідей

1, 2, 3

2, 3, 5

2, 3, 6

3, 4, 6

Запитання 4

На Бразильському плоскогір’ї розташовані великі родовища високоякісних залізних руд тому, що ця частина материка є

варіанти відповідей

А кристалічним щитом.

Б зоною неотектонічних рухів.

В областю молодої складчастості.

Г прогином давньої платформи.

Запитання 5

Розташуйте послідовно природні комплекси Південної Америки за різноманітністю рослинного і тваринного світу від найбагатшого до найбіднішого.

А сельва Амазонії

Б пустеля Атакама

В Патагонська пустеля

Г савани Бразильського плоскогір’я

варіанти відповідей

Г, А, Б, В

А, Г, В, Б

В, А, Г, Б

А, В, Г, Б

Запитання 6

Яку тварину було завезено в Америку іспанськими конкістадорами?

варіанти відповідей
Запитання 7

Перетинаючи який материк із заходу на схід вздовж південного тропіка, спостерігаємо таку зміну рельєфу: високі гори → низовина → плоскогір’я?

варіанти відповідей

А Африку

Б Австралію

В Євразію

Г Південну Америку

Запитання 8

Пампу на картосхемі позначено буквою

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

На карті Південної Америки учень може показати:

1 маршрут експедиції А. Тасмана

2 найбільшу пустелю планети

3 найвищий у світі водоспад

4 південну межу багаторічної мерзлоти

5 ареали поширення мурахоїда і броненосця

6 райони походження кукурудзи, картоплі, томатів

варіанти відповідей

1, 3, 4

1, 5, 6

3, 4, 6

3, 5, 6

Запитання 10

У якому регіоні Південної Америки зосереджені найбільші родовища мідних руд?

варіанти відповідей

А Ла-Платська низовина та Патагонія

Б центральна частина Бразильського плоскогір’я

В Оринокська низовина та прилеглі передгір’я

Г Центральні Анди та західне узбережжя

Запитання 11

Який національний парк розміщений на території держави Бразилія?

варіанти відповідей

Низькі Татри

Серенгеті

Ігуасу

Улуру

Запитання 12

Яка характерна особливість рельєфу Південної Америки?

варіанти відповідей

А східна частина материка рівнинна, а західна - гірська

Б поверхня материка - це поєднання височин і плоскогір’їв

В рівнини поширені на узбережжях, а гори - у внутрішніх районах материка

Г з півночі на південь низовини переходять у височини й високі гори

Запитання 13

Чому на зволоження Південної Америки Атлантичний океан впливає більше, ніж Тихий?варіанти відповідей

А на заході материка простягаються високі гори, а на сході - рівнини

Б західна частина материка отримує більше сонячного тепла, ніж східна

В біля західного узбережжя проходить тепла течія, а біля східного - холодна

Г із заходу на материк приходять циклони, а зі сходу - антициклони

Запитання 14

Який тип живлення переважає у великих річок Південної Америки?

варіанти відповідей

А дощове

Б льодовикове

В снігове

Г підземними водами

Запитання 15

Проаналізуйте кліматограму. Яке твердження доводить, що відображені на ній кліматичні показники характеризують субтропічний клімат пампи (Південна Америка), а не прерій (Північна Америка

варіанти відповідей

А найвища середньомісячна температура становить +25 oС, а найнижча +14 oС

Б температура повітря не опускається нижче 0 oС, тому снігового покриву немає

В з червня по серпень триває прохолодний сезон, а з грудня по квітень – спекотно

Г кількість опадів істотно змінюється протягом року, але бувають засухи

Запитання 16

Які «світові рекорди» природи знаходяться в Південній Америці?

1 найвища гора

2 найнижча точка суші

3 найсухіша пустеля

4 найбільший гірський льодовик

5 найповноводніша річка

6 найглибше прісноводне озеро

7 найвищий водоспад

варіанти відповідей

2, 3, 5

3, 4, 7

3, 4, 5

3, 5, 7

Запитання 17

Природну зону вологих вічнозелених лісів на картосхемі Південної Америки позначено буквою

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 18

Укажіть спільні риси географічного положення Південної Америки та Африки.

1 розташовані у Східній півкулі

2 знаходяться на північ і південь від екватора

3 перетинаються північним тропіком

4 розміщені в помірних широтах

5 омиваються водами Тихого океану

6 розділені Атлантичним океаном

7 є сусідами Антарктиди

варіанти відповідей

1, 2, 4

2, 6, 7

2, 4, 6

2, 5, 7

Запитання 19

Визначте місцевість на карті кліматичних поясів, характеристики клімату якої відображено на кліматограмі.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 20

Які тектонічні структури сформували материк Південна Америка?

варіанти відповідей

А давня платформа в центрі й на сході та пояс молодої складчастості на заході

Б кілька давніх платформ, сполучених областю мезозойської складчастості

В щит на заході материка та область давньої складчастості на сході

Г дві молоді плити, що прилягають до зони рифтових розломів

Запитання 21

У Південній Америці уздовж Південного тропіка спостерігаємо таку зміну рельєфу із заходу на схід:

варіанти відповідей

А високі гори – низовина – плоскогір’я

Б височина – плоскогір’я – низовина

В низовина – височина – низькі гори

Г плоскогір’я – низькі гори – плато

Запитання 22

Який найбільший за площею природний об’єкт розташований на материку Південна Америка?

варіанти відповідей

солоне озеро (море)

пустеля

артезіанський басейн

район екваторіальних лісів

Запитання 23

На півдні Південної Америки взимку бувають морози, а на півдні Африки й Австралії - ні. Яка особливість цієї частини материка зумовлює відмінність клімату?

варіанти відповідей

А розміщення в помірних широтах

Б більша протяжність із заходу на схід

В менший вплив сусіднього материка

Г домінування пустельних ландшафтів

Запитання 24

Південну Америку омивають два океани, проте 90 % річок материка впадає в Атлантичний океан і приблизно 5 % - у Тихий. Нерівномірність розподілу стоку між океанами зумовлено

варіанти відповідей

А географічним положенням материка в Західній півкулі

Б розташуванням гірської системи Анд на заході материка

В великою протяжністю материка з півночі на південь

Г домінуванням екваторіального й тропічного клімату

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест