12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Онлайн-тести з географії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Озеро - це:
Географія, 10 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Столиця США
Географія, 7 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Озеро, що поділяється на дві частини: прісну і солону
Географія, 11 клас
Копія з тесту: Українська держава
Приклад запитання: Територія держави - це...
Географія, 10 клас
Копія з тесту: Канада
Приклад запитання: За площею серед країн світу Канада займає місце:
Географія, 7 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Яка площа Євразії?
Приклад запитання: Які природні зони розміщені в помірному кліматичному поясі?
Приклад запитання: Країни, позначені на карті, входять до складу міжнародної організації…
Приклад запитання: Харчова промисловість тісно пов'язана із ...
Приклад запитання: Яка ознака є характерною для швейної промисловості України? *
Географія, 10 клас
Копія з тесту: США
Приклад запитання: Столицею США є:
Приклад запитання: Харчова промисловість тісно пов'язана із ...
Приклад запитання: Євразія омивається водами
Приклад запитання: Схема великого кругообігу води в природі це
Приклад запитання: 1. Одна відповідь. До якого сектору належить галузь машинобудування?
Географія, 9 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Виберіть показники зовнішньої торгівлі
Приклад запитання: Проаналізуйте зміни в структурі населення України (див. діаграму).Який процес відображено на діаграмі?
Географія, 10 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Кількість штатів
Географія, 7 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Підземними називаються води....
Географія, 8 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Міста-мільйонними України
Приклад запитання: Європа — це: 
Приклад запитання: Як називаються безлісі вершини Кримських гір?А-сирти Б-гольці В-полонини Г-яйли
Приклад запитання: З кінця 1990-х років чисельність населення України
Географія, 10 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Ядро населення майбутньої Канади створили переселенці з…
Приклад запитання: Переселення людей з однієї території на іншу із зміною місця проживання
Географія, 11 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Вкажіть вид економічної діяльності, який не входить до первинного сектору економіки?
Географія, 9 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: У структурі експорту України найбільшу частку займають:
Географія, 8 клас
Копія з тесту: Гори України
Приклад запитання: Позначте найдовшу з річок, які беруть свій початок в Українських Карпат:
Приклад запитання: Який процес відображено на діаграмі?Відтворення населення (природний рух) - сукупність процесів народжуваності, смертності і природного приросту, що забезпечують безперервне відновлення і зміну людських поколінь."Старіння населення" - зсув розподілу населення за віком у бік старшого віку.Депопуляція населення - систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни чи території.
Географія, 6 клас
Копія з тесту: Річки (6 клас)
Приклад запитання: В яку пору року настає повінь на річках, які мають переважно снігове живлення?