Онлайн-тести з географії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Географія, 6 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: До рівнин відносять
Приклад запитання: Основна частка електроенергії України виробляється на такому типі електростанцій:
Приклад запитання: Сукупність корисних копалин, виявлених в надрах Землі, що придатні для промислового використання - це
Приклад запитання: Укажіть країни Європи, які мають найбільші обсяги видобутку нафти:
Приклад запитання: До басейнів яких океанів належать річки Африки?
Географія, 7 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Яка крайня точка Африки розташована найближче до Європи?
Приклад запитання: Великі блоки, на які розділена літосфера, що безперервно рухаються по астеносфері, називаються …
Приклад запитання: Сукупність форм земної поверхні, залежить від величин форм
Приклад запитання: Укажіть основну причину формування пустелі Наміб в Африці.
Приклад запитання: Зона вологих екваторіальних лісів Африки має назву
Приклад запитання: Центральна частина, серцевина земної кулі - це ...?
Приклад запитання: У якому українському родовищі видобувають титанові руди?
Приклад запитання: Укажіть ознаку, що об'єднує виділені на картосхемі чотири країни Європи
Приклад запитання: Фермер, щоб збільшити виробництво молока інтенсивним шляхом:
Приклад запитання: До зовнішніх процесів, формування земної поверхні, належать... (4 правильні)
Приклад запитання: Які сили рухають літосферні плити
Географія, 11 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Учений, що обгрунтував і розвинув учення про біосферу, перший президент АН України
Приклад запитання: Екваторів на глобусі або карті можна провести:
Географія, 9 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: До якого сектора економіки належить лісове господарство?
Приклад запитання: Виберіть за картосхемою місто, яке за рік отримує найбільшу величину сумарної сонячної радіації
Географія, 7 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Найдовша річка Африки та світу
Приклад запитання: Центральна частина, серцевина земної кулі - це ...?
Географія, 6 клас
Копія з тесту: Літосфера
Приклад запитання: Укажіть об'єкти, під якими земна кора має найменшу потужність:
Географія, 6 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Однорідні тіла, які складаються з однієї речовини - це
Приклад запитання: Оберіть правильні характеристики населення Німеччини (4)
Приклад запитання: Яка річка Європи перетинає територію 10 держав?