20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

2.2.6. Євразія (ЗНО. Географія).

Додано: 12 січня
Предмет: Географія, 7 клас
Тест виконано: 91 раз
24 запитання
Запитання 1

Укажіть гори Євразії, на південних схилах яких можна спостерігати найбільшу кількість висотних поясів.

варіанти відповідей

А Карпати

Б Альпи

В Кавказ

Г Гімалаї

Запитання 2

Яка низовина є осередком виникнення зрошувального землеробства?

варіанти відповідей

А Центральна

Б Амазонська

В Месопотамська

Г Придніпровська

Запитання 3

Кліматичні умови якого регіону Євразії відображено на кліматодіаграмі?

варіанти відповідей

А Скандинавського півострова

Б Східного Китаю

В Східного Сибіру

Г Середземномор'я

Запитання 4

Для рельєфу Євразії характерною особливістю є те, що

варіанти відповідей

А азійська частина материка більш рівнинна, ніж європейська.

Б поверхня східної частини материка вирівняна давнім льодовиком.

В найбільші рівнини утворились у передгірних прогинах земної кори.

Г найвищі гори належать до Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу.

Запитання 5

Прочитайте нотатки із щоденника мандрівника: «… біля води зіпнувся на коріння мангровий ліс. По місточках можна дійти до таблички з відомими ще зі шкільних років координатами. Стою на краю материка: попереду ніби пропливають казкової краси острівці, а на північному сході контрастом здіймаються портові крани промислового півдня Сингапуру…». Про який материк і його крайню точку йдеться?

варіанти відповідей

А Євразію, мис Піай

Б Австралію, мис Йорк

В Африку, мис Рас-Гафун

Г Південну Америку, мис Паріньяс

Запитання 6

Для якої кліматичної області Євразії є характерними показники, відображені на кліматодіаграмі?

варіанти відповідей

А помірного мусонного клімату

Б помірного різкоконтинентального клімату

В субтропічного середземноморського клімату

Г тропічного континентального клімату

Запитання 7

На великих річках, що впадають у Північний Льодовитий океан, крига навесні скресає спочатку у верхній течії, а потім — у нижній. Що є наслідком такого явища?

варіанти відповідей

А лід тане поступово і не потрапляє з річок у води океану

Б швидкість течії річок збільшується і льодохід триває лише кілька днів

В у руслі утворюються крижані затори і річки виходять з берегів

Г на річках чергується кілька періодів льодоставу і льодоходу

Запитання 8

Установіть відповідність між річками Євразії та басейнами океанів, до яких вони належать.

1 Ганг

2 Амур

3 Об

4 Рейн

варіанти відповідей

1Г, 2Д, 3А, 4Б

1Д, 2Г, 3Б, 4А

1Д, 2Г, 3А, 4Б

1Г, 2Д, 3Б, 4А

Запитання 9

Мусонні дощі спричиняють літні повені на річці

варіанти відповідей

А Рейн.

Б Янцзи.

В Єнісей.

Г Амудар’я.

Запитання 10

Укажіть традиційні заняття корінних жителів Чукотського півострова.

варіанти відповідей

А мисливство, оленярство, рибальство

Б конярство, звірівництво, рибництво

В вівчарство, оленярство, бджільництво

Г скотарство, свинарство, птахівництво

Запитання 11

Укажіть основну причину значних контрастів у рельєфі Євразії.

варіанти відповідей

А великі розміри і значна протяжність материка із заходу на схід

Б складна історія формування і тектонічна будова материка

В розташування материка в різних кліматичних поясах і природних зонах

Г склад гірських порід та характер екзогенних процесів на материку

Запитання 12

Визначте правильну послідовність зміни зональних природних комплексів з півночі на південь на Західно-Сибірській рівнині.

варіанти відповідей

А тундра → лісотундра → тайга → мішані ліси → лісостеп → степ

Б тайга → тундра → лісотундра → широколисті ліси → мусонні ліси

В мішані ліси → тайга → тундра → широколисті ліси → лісостеп → степ

Г лісостеп → мішані ліси → широколисті ліси → тайга → лісотундра

Запитання 13

Для якого типу клімату Євразії характерні спекотне сухе літо та волога зима з температурою повітря +8 ...10 °С?

варіанти відповідей

А помірно континентального

Б субтропічного середземноморського

В тропічного вологого

Г субекваторіального

Запитання 14

Укажіть типовий для Південно-Східної Азії сільськогосподарський ландшафт, описаний мандрівником: «...різнобарвна мозаїка зі сріблястих, чорних, зелених і жовтих клаптиків: одна ділянка залита водою, друга – зорана, на третій – росте розсада, на четвертій – дозріває врожай...».

варіанти відповідей

А оливовий сад

Б плантація олійної пальми

В посіви рису

Г поля гречки

Запитання 15

Які рекордні природні об’єкти світу знаходяться в Євразії?

1 найбільший півострів

2 найвища гора

3 найдовша річка

4 найглибше озеро

5 найвищий водоспад

6 найпотужніший покривний льодовик

7 найсухіша пустеля

варіанти відповідей

1, 2, 3

1, 2, 4

2, 4, 6

2, 4, 5

Запитання 16

На рисунку зображено кліматодіаграми для двох населених пунктів - X та Y, які розміщені в Європі на одній широті й висоті над рівнем моря. Пункт Y знаходиться східніше пункту X, тому що в пункті Yваріанти відповідей

А більша річна кількість опадів.

Б тепліша зима й прохолодніше літо.

В менше опадів улітку і більше - узимку.

Г більша річна амплітуда коливань температур повітря.

Запитання 17

У помірному поясі на території Євразії південніше зони лісів знаходяться

варіанти відповідей

А тундра й лісотундра.

Б степ і лісостеп.

В савани й рідколісся.

Г пустелі й напівпустелі.

Запитання 18

Укажіть особливість тектонічної будови Євразії.

варіанти відповідей

А межі материка збігаються з межами літосферної плити

Б материк сформувався навколо кількох давніх платформ

В на материку немає областей давньої складчастості

Г основою материка є щит з прилеглими западинами

Запитання 19

Доберіть до кожного показника природних ландшафтів графічне відображення (див. рисунок) його зміни з півночі на південь на Східно-Європейській рівнині.

А середньорічна температура повітря

Б середньорічна кількість опадів

В запас ґрунтових вод

Г потужність гумусового горизонту в ґрунтах

Д сейсмічна небезпека території

варіанти відповідей

1Г, 2А, 3Б, 4В

1А, 2Г, 3В, 4Б

1А, 2В, 3Г, 4Б

1Б, 2Г, 3В, 4А

Запитання 20

Чому в тропічних широтах Азії утворилися значно менші за площею пустелі, ніж Сахара в Африці?

варіанти відповідей

А протяжність Азії із заходу на схід менша, ніж протяжність Африки

Б високі гори розділяють пояс пустель в Азії на окремі частини

В на території Азії поширені стійкі до вивітрювання гірські породи

Г в Азії сформувалися великі масиви родючих ґрунтів


Запитання 21

Проаналізуйте кліматограму, на якій відображено показники помірного морського клімату Європи (м. Лондон). Які зміни необхідно зробити на цій кліматограмі, щоб відобразити показники помірного мусонного клімату Азії?


варіанти відповідей

А мінімальну температуру позначити в червні, максимальну - у грудні

Б річну амплітуду коливань температури повітря зменшити до 3 оС, місячні кількості опадів збільшити до 250-300 мм

В місячні кількості опадів зменшити до 20-30 мм, максимальну температуру повітря підняти до +30 оС

Г максимум опадів указати в літній період, температуру повітря взимку знизити до -8...-12 оС

Запитання 22

Доповніть характеристику рослинності в зоні саван і рідколісся півострова Індостан: «В умовах мусонного клімату серед високих трав ростуть поодинокі пальми й акації, місцями тьмяніють ділянки лісів. У таких лісах...

варіанти відповідей

А над сизим морем оливкових дерев височать фінікові пальми»

Б сосни, кедри та ялиці утворюють вічнозелений верхній ярус»

В стовбури й крони евкаліптів щільно переплетені ліанами»

Г деякі дерева в сухий сезон на кілька місяців скидають листя»

Запитання 23

Ніде на Землі, окрім Європи, ліси не поширюються до паралелі 70о пн. ш. Що спричинило проникнення лісів так далеко на північ у цьому регіоні?

варіанти відповідей

А формування високогірного рельєфу

Б уплив теплої течії на клімат регіону

В зниження сейсмічності в регіоні

Г господарське освоєння території

Запитання 24

Яка природна зона в Євразії та в Північній Америці простягається суцільною смугою із заходу на схід, перериваючись лише в гірських районах?

варіанти відповідей

А тайга

Б мусонні ліси

В савани й рідколісся

Г вічнозелені твердолисті ліси й чагарники

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест