12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

3-4 Законодавство України про охорону праці.

Охорона праці

Додано: 19 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 22 рази
12 запитань
Запитання 1

Закон України “Про Охорону праці " - ...        

варіанти відповідей

визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці

 регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

 регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань прийняття на роботу, підготовки, навчання, підвищення кваліфікації та звільнення

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні

Запитання 2

На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?

варіанти відповідей

На підприємства й організації державної форми власності

Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

На підприємства невиробничої сфери залежно від виду діяльності

На всі підприємства, організації, незалежно від форми власності й видів їхньої діяльності

Запитання 3

При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу :

варіанти відповідей

Згідно колективного договору

Згідно розпорядження адміністрації

Згідно Закону "Про охорону праці"

Згідно Кримінального кодексу

Запитання 4

Оберіть 2 правильні відповіді


Неповнолітні проходять медичні огляди:

варіанти відповідей

Перед початком роботи

Щомісячно

Щорічно

Перед виконанням важких робіт

Запитання 5

Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?

варіанти відповідей

Жінки, що мають дітей у віці до 16 років

Особи, що не досягли віку 18 років

Всі працюючі, якщо це обумовлено колективним договором

Всі працюючі на робочих місцях з важкими й шкідливими умовами праці

Запитання 6

Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає

варіанти відповідей

40 годин

36 годин

30 годин

26 годин

Запитання 7

Хто здійснює суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?

варіанти відповідей

Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці

Професійні спілки

Служби охорони праці підприємств

Запитання 8

На кого покладено виший нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

варіанти відповідей

На профспілки та технічну інспекцію

На органи прокуратури

На керівників підприємства

На службу охорони праці

Запитання 9

Якими заходами підвищується рівень знань з техніки безпеки?

варіанти відповідей

Консультаціями, семінарами, курсовими роботами, бесідами

Шляхом позапланових перевірок

Роботою постійних гуртків

В основному самоосвітою

Запитання 10

Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?

варіанти відповідей

Накладення: догани, звільнення з посади, строгої догани, переведення на нижче оплачувану роботу

Стягнення у вигляді грошових штрафів, які накладають на винну особу органи державного нагляду за охороною праці

Притягнення до судового розгляду, до судової відповідальності

Запитання 11

З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків? (без згоди батьків)


варіанти відповідей

з 14 років

з 15 років

з 16 років

з 17 років

Запитання 12

Оберіть 2 правильні варіанти відповіді


Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці:

варіанти відповідей

Оплату праці у підвищеному розмірі

Вихідну допомогу

Безкоштовно забезпечуються засобами індивідуального захисту

Безкоштовне медичне забезпечення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест