Тест по теме: “Day by day. Past Simple Tense.”

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Англійська мова, 3 клас
Тест виконано: 28 разів
12 запитань
Запитання 1

We......... TV yesterday

варіанти відповідей

watching

watched

watch

Запитання 2

Yesterday I ............. at the stadium.

варіанти відповідей

skated

skate

did skate

Запитання 3

His uncle .............. in London last year.

варіанти відповідей

live

lived

do live

Запитання 4

My friend ........ to his grandparents last summer.

варіанти відповідей

goes

go

went

Запитання 5

Yesterday I .............. a letter to my friend.

варіанти відповідей

wrote

write

did write

Запитання 6

Tom ........ his friend last Sunday.

варіанти відповідей

see

saw

seed

Запитання 7

They ............. at home yesterday.

варіанти відповідей

was

are

were

Запитання 8

I ................. in a cafe last week.

варіанти відповідей

was

were

is

Запитання 9

Max didn't ............ his friend yesterday.

варіанти відповідей

phoned

phone

phoning

Запитання 10

Did you....... to school yesterday?

варіанти відповідей

go

went

going

Запитання 11

....... your mother work last Saturday?

варіанти відповідей

Do

Does

Did

Запитання 12

......... did you do yesterday?

варіанти відповідей

When

What

Where

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест