(6 НУШ) Поняття моделі. Види моделей. Інформаційні моделі. Математичні моделі

Додано: 28 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 6 клас
15 запитань
Запитання 1

Людську діяльність, спрямовану на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, називають...

варіанти відповідей

дослідженням

комп'ютерною моделлю

імітаційною моделлю

графічною моделлю

комп'ютерним експериментом

розрахунковою моделлю

Запитання 2

Модель об'єкта - це

варіанти відповідей

новий об'єкт, який має властивості досліджуваного об'єкта, суттєві для цього дослідження.

спрощений об'єкт, поданий у вигляді тексту і більше не може бути змінений та поданий в іншому вигляді

показний об'єкт для використання у певних галузях, не змінює свої властивості

Запитання 3

Типи моделей за галузями знань

варіанти відповідей

фізичні

біологічні

економічні

соціальні

географічні

Запитання 4

За способом подання моделі поділяються на:

варіанти відповідей

матеріальні та інформаційні

змінювані та матеріальні

матеріальні та рухові

інформаційні та рухові

Запитання 5

Матеріальна модель - це...

варіанти відповідей

модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії

модель об'єкта, подана у вигляді його опису

модель об'єкта, яка відображається тільки при певних умовах

Запитання 6

Інформаційна модель - це...

варіанти відповідей

модель об'єкта що є сукупністю даних про об'єкт, його властивості та зв'язки з іншими об'єктами та створена з використанням різних способів подання даних

модель, яка відображається тільки при певних умовах

модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії

Запитання 7

Інформаційна модель, яку створюють і досліджують з використанням комп'ютера

варіанти відповідей

комп'ютерна модель

матеріальна модель

друкована модель

текстова модель

фізична модель

Запитання 8

Обери етапи створення інформаційної моделі

варіанти відповідей

визначити мету створення моделі

вибрати розмір моделі

вибрати засіб створення моделі

вибрати вид моделі

створити модель

Запитання 9

На якому етапі створення інформаційної моделі визначається мета створення моделі?

варіанти відповідей

на першому

на другому

на третьому

на останньому

Запитання 10

Типи інформаційних моделей за формою подання

варіанти відповідей

словесні

графічні

структурні

математичні

спеціальні

біологічні

Запитання 11

Визнач, для розв'язування яких з наведених задач може бути використана математична модель х = a ⋅ b:

варіанти відповідей

визначення площі класної кімнати

визначення часу, потрібного на проїзд від Києва до Запоріжжя

обчислення відстані, яку ви можете пройти за час прогулянки

обчислення вартості покупки кількох кілограмів яблук

визначення маси цукерок, які можна купити за певну суму грошей

Запитання 12

Обери матеріальні моделі.

варіанти відповідей

опудала тварин

глобус

модель Сонячної системи

карта земної кулі

опис дощу

фотографія блискавки

звукозапис пташиного співу

портрет людини

Запитання 13

Вхідні дані - це ...

варіанти відповідей

початкові дані

кінцеві результати

Запитання 14

Математична модель - це ...

варіанти відповідей

інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються формулами, словами, таблицями

інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються формулами, рівняннями, нерівностями

інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються формулами, графічно, письмово

Запитання 15

Математичною моделлю дослідження руху автомобіля є формула:

варіанти відповідей

s=v⋅t

s=v/t

v=s/t

немає правильної відповіді

t=s/v

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест