3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Онлайн-тести з інформатики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Інформатика, 10 клас
Створено 29 жовтня
Приклад запитання: Сукупність відомостей, що зафіксовані на деякому носії для зберігання, передавання та опрацювання називають...
Інформатика, 8 клас
Створено 29 жовтня
Приклад запитання:  Які розширення може мати текстовий документ?
Інформатика, 10 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Комп’ютерним вірусом називають:
Інформатика, 6 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Які ти знаєш види комп'ютерної графіки?
Приклад запитання: Комплекс програм і потужних комп'ютерів, здатних приймати, аналізувати й обслуговувати запити користувачів з пошуку даних в Інтернеті це ...
Інформатика, 11 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: На папері, в пам'яті комп’ютера, в мережі, на дисках та інших носіях …
Приклад запитання: Процес створення моделі для подальшого дослідження об’єкта (процесу, явища)
Інформатика, 5 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Що таке файл?
Приклад запитання: Слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей в Інтернеті – …
Приклад запитання: Що вказує на тип файлу?
Інформатика, 5 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Як подається інформація?(оберіть 1 правильну відповідь на запитання)
Приклад запитання: Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур
Інформатика, 5 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Операційна система - це ...
Інформатика, 9 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Програмне забезпечення - це:
Інформатика
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Вкажіть, яким числом позначен сервер в комп'ютерній мережі
Інформатика, 11 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Електронне спілкування-це
Інформатика, 10 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Інформація це
Приклад запитання: Ярлик - це: …
Інформатика, 5 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Комп'ютер, який встановлений у певному приміщенні та постійно підключений до електромережі
Інформатика, 5 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: До основних складових персонального комп'ютера відносять такі пристрої:
Приклад запитання: Комп'ютери бувають ...
Інформатика, 8 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Вкажіть формати файлів текстових документів:
Інформатика, 7 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних-це...
Інформатика, 5 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: Щоб виділити файл, папку або ярлик слід:
Інформатика, 8 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: З чого складається сайт?
Інформатика, 4 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: Определить результат выполнения фрагмента программы:arr1  REAL8 1.0, 2.0, 4.0, 16.0        ;        a    b     c    d…lea rax,arr1movsd xmm0, real8 ptr[rax + sizeof real8 * 0]mulsd xmm0, real8 ptr[rax + sizeof real8 * 1]divsd xmm0, real8 ptr[rax + sizeof real8 * 2]sqrtsd xmm1, real8 ptr[rax + sizeof real8 * 3]addsd xmm0, xmm1
Приклад запитання: Що таке редагування тексту?