6.2 Visual Basic. Обробка масивів 2. 9 клас

Додано: 30 квітня 2021
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 40 разів
24 запитання
Запитання 1

Що виконує фрагмент процедури 

for i = 0 to 10

     s = s + a (i)

Next


варіанти відповідей

обчислення суми значень всіх елементів масиву

підрахунок кількості тих значень елементів масиву, які дорівнюють заданому числу

визначає, чи є задане число серед значень елементів масиву

визначає найбільше значення серед елементів масиву

обчислення добутку значень всіх елементів масиву

Запитання 2

Що виконує фрагмент процедури 

   s = 0

   k = 0

   for i = 0 to 10 

      If a (i) = X Then k = k + 1

   Next

варіанти відповідей

обчислення суми значень всіх елементів масиву

підрахунок кількості тих значень елементів масиву, які дорівнюють заданому числу

визначає, чи є задане число серед значень елементів масиву

визначає найбільше значення серед елементів масиву

обчислення добутку значень всіх елементів масиву

Запитання 3

Що виконує фрагмент процедури 

f = false

   for i = 0 to 10 

     If a (i) = X Then 

         f = true  :  Exit For

     End If

   Next

варіанти відповідей

обчислення суми значень всіх елементів масиву

підрахунок кількості тих значень елементів масиву, які дорівнюють заданому числу

визначає, чи є задане число серед значень елементів масиву

визначає найбільше значення серед елементів масиву

обчислення добутку значень всіх елементів масиву

Запитання 4

Що виконує фрагмент процедури 

   max = а (0)

   for i = 1 to 10

     If a (i)> max Then max = a (i)

   next

варіанти відповідей

обчислення суми значень всіх елементів масиву

підрахунок кількості тих значень елементів масиву, які дорівнюють заданому числу

визначає, чи є задане число серед значень елементів масиву

визначає найбільше значення серед елементів масиву

обчислення добутку значень всіх елементів масиву

Запитання 5

Що виконує фрагмент процедури 

p=1

for i = 0 to 10

     p = p * a (i)

Next

варіанти відповідей

обчислення суми значень всіх елементів масиву

підрахунок кількості тих значень елементів масиву, які дорівнюють заданому числу

визначає, чи є задане число серед значень елементів масиву

визначає найбільше значення серед елементів масиву

обчислення добутку значень всіх елементів масиву

Запитання 6

Знайдіть оператор з помилкою

варіанти відповідей

Dim A( ) As Integer = {4, 1, 7, 9, 2, 6, 4}

Dim A(1:10) As Integer

ReDim Massiv (10)

Dim Massiv( ) As Single 

Запитання 7

Що виконує алгоритм на малюнку?

варіанти відповідей

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N)

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження суми S елементів одновимірного числового масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження кількості елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження значення і першого індексу найбільшого елемента в одновимірному числовому масиві M (1..N)

Запитання 8

Що виконує алгоритм на малюнку?

варіанти відповідей

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N)

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження суми S елементів одновимірного числового масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження кількості елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження значення і першого індексу найбільшого елемента в одновимірному числовому масиві M (1..N)

Запитання 9

Що виконує алгоритм на малюнку?

варіанти відповідей

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N)

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження суми S елементів одновимірного числового масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження кількості елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження значення і першого індексу найбільшого елемента в одновимірному числовому масиві M (1..N)

Запитання 10

Що виконує алгоритм на малюнку?

варіанти відповідей

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N)

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження суми S елементів одновимірного числового масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження кількості елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження значення і першого індексу найбільшого елемента в одновимірному числовому масиві M (1..N)

Запитання 11

Що виконує алгоритм на малюнку?

варіанти відповідей

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N)

Обробка елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження суми S елементів одновимірного числового масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження кількості елементів одновимірного масиву M (1..N), що задовольняють певній умові

Знаходження значення і першого індексу найбільшого елемента в одновимірному числовому масиві M (1..N)

Запитання 12

Яке завдання вирішує наведений фрагмент програми

s = 0 

 for i = 0 to 10 step 2

    s = s + a (i)  

 Next

варіанти відповідей

Знаходження суми парних елементів масиву

Знаходження добутка непарних елементів масиву

Підрахунок кількості від'ємних елементів масиву

Підрахунок кількості елементів масиву, які співпадають із заданим числом

Визначає, який з елементів масиву першим співпадає із заданим числом

Знаходження середнього арифметичного елементів масиву

Запитання 13

Яке завдання вирішує наведений фрагмент програми

p = 1  

for i = 1 to 10 step 2 

   p = p * a (i)  

Next

варіанти відповідей

Знаходження суми парних елементів масиву

Знаходження добутка непарних елементів масиву

Підрахунок кількості від'ємних елементів масиву

Підрахунок кількості елементів масиву, які співпадають із заданим числом

Визначає, який з елементів масиву першим співпадає із заданим числом

Знаходження середнього арифметичного елементів масиву

Запитання 14

Яке завдання вирішує наведений фрагмент програми

k = 0 : for i = 0 to 10  

       If a (i) <0 Then k = k + 1  

  Next

варіанти відповідей

Знаходження суми парних елементів масиву

Знаходження добутка непарних елементів масиву

Підрахунок кількості від'ємних елементів масиву

Підрахунок кількості елементів масиву, які співпадають із заданим числом

Визначає, який з елементів масиву першим співпадає із заданим числом

Знаходження середнього арифметичного елементів масиву

Запитання 15

Яке завдання вирішує наведений фрагмент програми

 k = 0 

 for i = 0 to 10 

      If a (i) = x Then k = k + 1  

 Next

варіанти відповідей

Знаходження суми парних елементів масиву

Знаходження добутка непарних елементів масиву

Підрахунок кількості від'ємних елементів масиву

Підрахунок кількості елементів масиву, які співпадають із заданим числом

Визначає, який з елементів масиву першим співпадає із заданим числом

Знаходження середнього арифметичного елементів масиву

Запитання 16

Яке завдання вирішує наведений фрагмент програми

f = false :  for i = 1 to 10 

             If a (i) = x Then 

                   f = true : Exit for

               end if

             next

варіанти відповідей

Знаходження суми парних елементів масиву

Знаходження добутка непарних елементів масиву

Підрахунок кількості від'ємних елементів масиву

Підрахунок кількості елементів масиву, які співпадають із заданим числом

Визначає, який з елементів масиву першим співпадає із заданим числом

Знаходження середнього арифметичного елементів масиву

Запитання 17

Яке завдання вирішує наведений фрагмент програми

s = 0: k = 0

   for i = 0 to 10 

     If a (i)> 0 Then 

        s = s + a (i): k = k + 1

     end If

  Next

  sa = s / k

варіанти відповідей

обчислення суми значень всіх елементів масиву

підрахунок кількості тих значень елементів масиву, які дорівнюють заданому числу

визначає, чи є задане число серед значень елементів масиву

визначає найбільше значення серед елементів масиву

обчислення добутку значень всіх елементів масиву

Знаходження середнього арифметичного елементів масиву

Запитання 18

Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Визначення кількості додатних елементів масиву

Визначення найбільшого елемента масиву

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 19

Які задачі належать до задач на змінювання значень елементів масиву?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Заміна від’ємних елементів масиву нулем

Визначення найбільшого елемента масиву

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 20

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 21

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 22

Як описати масив А з 25 цілих чисел?

варіанти відповідей

var A: array[1..25] As Integer

Dim A (24) As Integer

array A[1..25] of Integer

Dim A(25) Integer

Запитання 23

Кожна змінна, що входить в масив, називається його ...

варіанти відповідей

індексом

елементом

іменем елемента

генератором

Запитання 24

Вміст комірки елемента масиву, що має ім'я А(n), є для цього елемента

варіанти відповідей

значення

індекс

розмірність

тип

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест