6 клас. НУШ. Табличний процесор. Редагування та форматування електронних таблиць

Додано: 21 грудня 2023
Предмет: Інформатика, 6 клас
22 запитання
Запитання 1

Яке розширення мають файли Ексель?

варіанти відповідей

.jpg

.txt

.xlsx

Запитання 2

Як називається документ, створений в табличному процесорі MS Excel?


варіанти відповідей

Електронна книга

Таблиця

База даних

Аркуш

Публікація

Запитання 3

Яка адреса активної клітинки?

варіанти відповідей

А5

D5

D1

5D

Запитання 4

Розгляньте малюнок, вкажіть виділений діапазон клітинок

варіанти відповідей

А2;С10

А2:С2

А10:С2

А2:С10

Запитання 5

Форматування електронної таблиці це -...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

Запитання 6

Заголовки рядків електронної таблиці позначаються: 

варіанти відповідей

 1, 2, 3, 4, .

 А, Б, В, Г,...

 A, B, C, D,...

 A1, B1, C1, D1,...

Запитання 7

Запустити табличний процесор Excel можна за допомогою значка

варіанти відповідей
Запитання 8

Заголовки стовпців електронної таблиці позначаються: 

варіанти відповідей

 1, 2, 3, 4, .

 А, Б, В, Г,...

 A, B, C, D,...

 A1, B1, C1, D1,...

Запитання 9

Табличний процесор - це...

варіанти відповідей

програма, призначена для опрацювання даних в електронних таблиць

програма, призначена для опрацювання даних в текстових документах

програма, призначена для опрацювання даних в письмових таблицях

Запитання 10

Для відображення даних в таблиці існують формати..

варіанти відповідей

Процентний

Числовий

Дата

Текстовий

Базовий

Графічний

Запитання 11

Яка з формул записана НЕ правильно:

варіанти відповідей

 =А5*А6

 В3+А9=48

 =А4/В7

 =100-А1

Запитання 12

Укажіть формули, за допомогою яких можна обчислити суму значень діапазону клітинок від В2 до В4 у середовищі табличного процесора MS Excel

варіанти відповідей

=B2+B3+B4

=SUM(B2+B4)

 =SUM(B2:B4)

=SUM(B2,B4)

=SUM(B2;B4)

Запитання 13

Виберіть правильно записану формулу у середовищі табличного процесора

варіанти відповідей

=A1:D1

=A1/D1

=A1*D1

(A1+D1)/35

Запитання 14

Комп'ютерний варіант звичайної таблиці - це ....

варіанти відповідей

електронний документ

електронна таблиця

таблиця множення

Запитання 15

Електронна таблиця складається з

варіанти відповідей

рядків і стовпців

Листів

рядків

стовпців

Запитання 16

Виберіть правильно записаний діапазон комірок у середовищі табличного процесора

варіанти відповідей

С1:Л12

А1:С15

=В1:С10

Запитання 17

Яке призначення функції автозаповнення

варіанти відповідей

Допомога користувачеві швидко заповнювати однотипними даними суміжні клітинки у стовпці чи рядку

Естетичне оформленя таблиці шляхом вирівнювання записів уклітинках

Раціональне використання пам’яті, відображення даних у прийнятому форматі

Запитання 18

Електронна таблиця — це...

варіанти відповідей

 паперовий бухгалтерський документ 

 електронне рекламне табло

 програма роботи зі списками  

 офісна програма для створення, редагування та використання розрахункових документі

Запитання 19

Діапазон - це:

варіанти відповідей

сукупність клітинок, що утворюють в таблиці область прямокутної форми;

всі клітинки одного стовпця;

всі клітинки одного рядка;

безліч допустимих значень.

Запитання 20

Кожна клітинка електронної таблиці має

варіанти відповідей

адресу

розмір

шрифт

абзац

Запитання 21

Які операції можна виконати в табличному процесорі?

варіанти відповідей
Введення даних, редагування, форматування
Друкування файлів, робота з функціями
Отримання результатів обчислень, побудова діаграм
Створення аркушів, збереження файлів
Запитання 22

Яка адреса складається з номера стовпця та рядка?

варіанти відповідей
Адреса клітинки
Прямокутна сітка
Табличний курсор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест