7 - А ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 47 разів
19 запитань
Запитання 1

Які з наведених кутів, зображених на рисунку, є відповідними.

варіанти відповідей

∠2 і ∠8

∠3 і ∠6

∠4 і ∠7

∠1 і ∠5

Запитання 2

На прямій а точка С лежить між точками А і В. Знайти довжину відрізка СВ, якщо АВ=26 см і АС=9 см.


варіанти відповідей

35 см

17 см

7 см

16 см

Запитання 3

Сума двох кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 2300. Знайти кут між прямими. 

варіанти відповідей

750

1050

1150

650

Запитання 4

Зовнішній кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 1080. Знайти кут між бічними сторонами трикутника.


варіанти відповідей

720

340

1440

360

Запитання 5

Промінь, який проходить між сторонами прямого кута, поділяє його два кути, різниця яких дорівнює 240. Знайти менший з утворених кутів.


варіанти відповідей

240

660

330

360

Запитання 6

У якому з випадків дві прямі паралельні, якщо із січною вони утворюють…


варіанти відповідей

Внутрішні односторонні кути 300 і 900

Відповідні кути 320 і 1480

Внутрішні різносторонні кути 780 і 780

Зовнішні односторонні кути 600 і 600

Запитання 7

Паралельні прямі а і b перетнуті січною с. Знайти менший кут між січною с і прямою а, якщо два внутрішні односторонні кути відносяться як 5:13.


варіанти відповідей

500

350

1300

Даних недостатньо

Запитання 8

Два кути трикутника дорівнюють 780 і 430. Знайти третій кут трикутника.


варіанти відповідей

690

790

890

590

Запитання 9

Бісектриса кута утворює з його стороною кут 430. Встановити вид  кута А.


варіанти відповідей

Гострий

Прямий

Тупий

Розгорнутий

Запитання 10

В якому випадку точки А, В і С є вершинами трикутника.

варіанти відповідей

АВ=12см, BC=7 см, AC=20 см

АВ=15см, BC=30 см, AC=14 см

АВ=5см, BC=9 см, AC=4 см

АВ=10см, BC=7 см, AC=6 см

Запитання 11

Діаметр кола дорівнює 18 см. h – відстань від центра кола до даної прямої а. В якому з випадків пряма а є дотичною до кола?

варіанти відповідей

h =6 см

h =18 см

h =9 см

h =4 см

Запитання 12

У трикутнику АВС відомо, що ∠A < ∠В < ∠С. Вказати правильну нерівність.


варіанти відповідей

АВ<BC<AC

ВС<АC<AВ

AC<BC<АВ

BC<АВ<AC

Запитання 13

Знайти бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 64 см, а основа 28 см.


варіанти відповідей

34 см

18 см

28 см

Даних недостатньо

Запитання 14

За якими елементами рівні трикутники DOA і СОВ на рисунку, якщо ∠ADO=∠BCO і  СO=OD?

варіанти відповідей

За стороною і кутом

За двома сторонами і кутом між ними

За стороною і двома прилеглими кутами

За трьома кутами

Запитання 15

На рисунку С – точка дотику прямої АВ і кола. Знайти ∠ВСD, якщо ∠ОDС=500.

варіанти відповідей

500

400

100

Не можна визначити

Запитання 16

Визначте взаємне розміщення двох кіл радіуса 2 см і 3 см, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

перетинаються

дотикаються зовнішньо

не мають спільних точок

дотикаються внутрішньо

Запитання 17

У трикутниках АВС і МNК АВ=МN, ВС=NК, ∠В=∠N. За якою ознакою можна довести рівність цих трикутників?


варіанти відповідей

за першою

за другою

за третьою

довести не можна

Запитання 18

Укажіть неправильні твердження:

варіанти відповідей

діаметр кола вдвічі більший за його радіус

якщо проведено дотичну до кола, то радіус проведений у точку дотику, паралельний дотичній  

у будь-якому колі радіус – це найбільша хорда

круг складається з кола та частини площини, що обмежена цим колом

Запитання 19

Вписане в рівнобедрений трикутник коло ділить бічну сторону у відношенні 2 : 3, починаючи від основи. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 70 см.

варіанти відповідей

20 см, 20 см і 30 см

25 см, 25 см і 20 см

30 см, 30 см і 10 см

22 см, 22 см і 26 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест