Онлайн тести з геометрії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайдіть відстань від точки А(-5;4) до осі абсцис
Геометрія, 8 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: З точки М, яка належить гіпотенузі АВ прямокутного трикутника АВС, зображеного на рисунку, опущено перпендикуляр МК на катет АС. Знайдіть довжину гіпотенузи АВ.
Геометрія, 8 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: На рисунку АВ = ВС = СD = 5 см, ВК ǁ СМ ǁ DN, АK= 7 см. Знайдіть довжину відрізка MN.
Геометрія, 8 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: На рисунку зображено трикутники АВС і МКР такі, що ∠В = ∠К, ∠С = ∠Р, АВ = 2МК. Яка довжина відрізка МР, якщо АС = 16 см.
Геометрія, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Об'єм циліндра можна знайти за формулою: ...
Геометрія, 9 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Какие из данных величин скалярные?
Геометрія, 8 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Прямі МК і NP, які перетинають сторони трикутника АВС, зображеного на рисунку, паралельні. АК = KP = PC, MК = 6 см. Яка довжина сторони ВС трикутника?
Геометрія, 8 клас
Створено 18 січня
Приклад запитання: Сторони трикутника дорівнюють 3 см, 5 см і 7 см. Якими можуть бути сторони подібного йому трикутника?
Геометрія, 11 клас
Створено 17 січня
Приклад запитання: Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 4 см, 6 см.
Геометрія, 7 клас
Створено 17 січня
Приклад запитання: Сколько перпендикулярных прямых можно провести через точку не принадлежащую данной прямой?
Геометрія, 8 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: Якщо через точку N провести пряму, паралельну АВ. Скільки подібних трикутників буде на малюнку?
Геометрія, 11 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник із бічною стороною 10 см і медіаною, проведеною до основи, 8 см. Знайдіть об'єм призми, якщо діагональ найбільшої грані дорівнює 13 см.
Геометрія, 7 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: Якщо основа рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см, а бічна сторона - 10 см, то периметр трикутника дорівнює ...
Геометрія, 8 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: Дано ABC і DEF якщо ∠B = ∠E і ∠C = ∠F, тоді ⊿ABC ∼ ⊿DEF Яка це ознака подібності трикутників
Геометрія, 8 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Чому дорівнює довжина відрізка ОВ1?
Геометрія, 10 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Що вивчає стереометрія?
Геометрія, 11 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Переріз кулі площиною є…
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження.Трикутником називається геометрична фігура, яка складається
Геометрія, 9 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Розв'язати трикутник - означає знайти невідомі його сторони і кути, за...
Геометрія, 7 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Чи рівні трикутники?
Геометрія, 7 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Сума всіх сторін трикутника називається …
Геометрія, 8 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Яка перша ознака подібності трикутників?
Геометрія, 7 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: У трикутнику АВС відрізок BD – медіана . AС = 10 см. Знайдіть довжину відрізка AD.
Геометрія, 8 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Яка перша ознака рівності трикутників?
Геометрія, 10 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Яка з точок належить площині xz?
Геометрія, 8 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Електричну опору з точки, яка знаходиться на відстані 12 м від її основи, видно під кутом 450. Яка висота опори?
Геометрія, 9 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Синусом гострого  кута прямокутного трикутника  називається відношення
Геометрія, 11 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Знайти об'єм циліндра, висота якого дорівнює 3 см,а діаметр основи – 6 см.
Геометрія, 10 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: Знайти координати вектора КМ, якщо К(5;2), М(-1;2)
Геометрія, 9 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: Марина ти дура