Онлайн тести з геометрії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Два кути називаються суміжними,
Геометрія, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: 1) Якщо кожне ребро правильної шестикутної призми дорівнює а, то площа її бічної поверхні дорівнює:
Геометрія, 10 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Яке з наступних тверджень правильне?
Геометрія, 8 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: У прямокутнику сторона АВ = 3см, сторона ВС = 4 см. знайдіть периметр прямокутника
Геометрія, 8 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Які фігури є чотирикутниками?
Приклад запитання: На якому з рисунків зображено внутрішні різносторонні кути?
Геометрія, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Трапеція-це
Геометрія, 11 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть ребро куба, якщо площа його діагональгого перерізу дорівнює 16√2 см2 .
Геометрія, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Виберіть фото, на якому зображено Фалеса
Геометрія, 7 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Давньогрецький математик Евклід народився в ..... .
Геометрія, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Сума кутів чотирикутника дорівнює...
Приклад запитання: Вектор - це ...
Геометрія, 7 клас
Створено 9 жовтня
Приклад запитання: Серед поданих пар кутів відмітьте усі пари вертикальних кутів
Геометрія, 11 клас
Створено 9 жовтня
Приклад запитання: Тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників, називається ...
Геометрія, 7 клас
Створено 9 жовтня
Приклад запитання: На якому малюнки кути 1 і 2 суміжні
Геометрія, 9 клас
Створено 8 жовтня
Приклад запитання: Відрізок, для якого визначено напрям називають
Геометрія, 9 клас
Створено 8 жовтня
Приклад запитання: Обчислити площу прямокутника зі сторонами 8 см та 11 см
Геометрія, 9 клас
Створено 8 жовтня
Приклад запитання: Δ ABC a=√2 см, ∠А=30°,∠С=45°. Знайти сторону с
Геометрія, 8 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: За переказами, Піфагор народився близько 580 р. до н. е. біля іонійського узбережжя Середземного моря на острові ....... .
Геометрія, 11 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Основа прямої трикутної призми - прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см. Висота 10 см. Чому дорівнює площа повної поверхні призми?
Геометрія, 9 клас
Створено 7 жовтня
Приклад запитання: Знайдіть площу трикутника, дві сторони якого дорівнюють 6 см і 14 см, а кут між ними 300 .
Приклад запитання: Відомо, що пряма с і площина β мають дві спільниі точки. Скільки ще точок мають ці пряма і площина
Приклад запитання: На якому з рисунків кути 1 і 2 суміжні?
Геометрія, 7 клас
Створено 3 жовтня
Приклад запитання: Кути , які мають спільну сторону і разом утворюють розгорнутий кут , називаються :
Геометрія, 9 клас
Створено 3 жовтня
Приклад запитання: Вектори, перпендикулярні якщо...
Приклад запитання: Скільки спільних точок можуть мати дві різні площини?
Геометрія, 9 клас
Створено 2 жовтня
Приклад запитання: Дано рівняння кола (х - 5)2 +(у + 4)2 = 30. Чому дорівнює радіус кола?
Геометрія, 8 клас
Створено 30 вересня
Приклад запитання: Який з перерахованих чотирикутників не є паралелограмом?
Приклад запитання: Як називають паралелограм, у якого всі сторони рівні й один з кутів гострий?
Приклад запитання: Чотирикутник називається опуклим, якщо