19 квітня о 18:00Вебінар: Екологічна свідомість: від теорії до практики, або як почати сортувати сміття та зіровейстити

Онлайн тести з геометрії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 7 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: Колом називається ...
Геометрія, 8 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: Знайдіть площу трикутника, сторона якого дорівнює 12 см, а висота, проведена до неї - 7 см.
Геометрія, 8 клас
Створено 18 квітня
Приклад запитання: Знайдіть площу прямокутного трикутника, один з катетів якого дорівнює 6 см, а другий - у 2 рази більший.
Приклад запитання: Поділіть відрізок 12 см на 4 рівні відрізки. Яку довжину матиме один відрізок?
Приклад запитання: У трикутнику АВС відомо, що ∠С=90°, ВС=6см, АВ=10см. Чому дорівнює sin A?
Геометрія, 8 клас
Створено 16 квітня
Приклад запитання: Знайдіть суму кутів опуклого семикутника
Геометрія, 7 клас
Створено 16 квітня
Приклад запитання: На рисунку зображено коло із центром О. Укажіть радіус.
Геометрія, 7 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: Знайдіть діаметр кола, якщо R=5,6см
Геометрія, 7 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: Геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, називається
Геометрія, 11 клас
Створено 14 квітня
Приклад запитання: Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є …
Геометрія, 9 клас
Створено 13 квітня
Приклад запитання: Суму двох не колінеарних векторів знаходять за правилом:
Геометрія, 9 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: У якому з випадків зображено опуклий многокутник?
Геометрія, 7 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Як називається фігура,що складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки?
Геометрія, 7 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Колом називається фігура, яка складається з усіх точок площини, ...
Геометрія, 9 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(-5;0), В(-1;-4)
Приклад запитання: Площу прямокутника з сторонами а см і b см можна знайти за формулою:
Приклад запитання:  Площу прямокутника з сторонами а см і b см можна знайти за формулою:
Приклад запитання:    Площа квадрата з стороною 6 см дорівнює…
Геометрія, 8 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Площею многокутника називають додатну величину, яка має такі властивості:
Геометрія, 8 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює:
Приклад запитання: Кути трикутника пропорційні числам 4, 5, 11. Чому дорівнює найменший кут цього трикутника
Геометрія, 9 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Знайти координати вектора АВ, якщо А(-1;7), В(3;6).
Геометрія, 8 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: Знайдіть площу квадрата зі стороною 8 см.
Геометрія, 10 клас
Створено 10 квітня
Приклад запитання: 1. Якщо до площини з однієї точки проведені перпендикуляр і похила, то що більше: перпендикуляр чи похила?
Геометрія, 11 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: АВСD - паралелограм. Знайти невідомі його кути.
Геометрія, 11 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Обчисліть площу трикутника зі сторонами 4см і 5√3см та кутом 120⁰ між ними.
Геометрія, 8 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Паралелограмом називається...
Геометрія, 7 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання:  Пряма, яка має з колом лише одну спільну точку
Геометрія, 7 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Множина точок, що складається з точок, рівновіддалених від однієї точки, це ...
Геометрія, 7 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки