3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Онлайн-тести з геометрії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Визначте пару суміжних кутів:
Приклад запитання: Заповнити пропускиЧерез будь - які ..... ...... можна провести пряму і до того ж тільки ...
Приклад запитання: Діагональним перерізом чотирикутної піраміди є:  
Геометрія, 10 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Паралельною проекцією прямої може бути  ...
Геометрія, 7 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: На рисунку точка В належить прямим:
Приклад запитання: Паралелограм -це...
Геометрія, 8 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Катети прямокутного трикутника 10 і 15 см. Обчислити площу трикутника.
Приклад запитання: Дано куб ABCDA1B1C1D1. Які з вказаних то­чок належать площині АВС?
Приклад запитання: На рисунку точка В належить прямим:
Геометрія, 11 клас
Створено 28 жовтня
Приклад запитання: Якщо кожне ребро правильної шестикутної призми дорівнює а, то площа її бічної поверхні дорівнює:
Приклад запитання: Сума кутів чотирикутника дорівнює...
Геометрія, 11 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: Яке тіло обертання утвориться внаслідок обертання прямокутного трикутника навколо одного із катетів?
Приклад запитання: Знайдіть площу трикутника, зображеного на малюнку.
Геометрія, 9 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: Чому дорівнює sin2α + cos2α
Геометрія, 7 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: Два кути називаються суміжними, якщо:
Геометрія, 7 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: Визначте пару суміжних кутів:
Геометрія, 9 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: При якому значенні х вектори а̅(3;4) і в̅(х;0 ) перпендикулярні?
Приклад запитання: Розділ геометрії, який вивчає властивості геометричних фігур на площині?
Приклад запитання: Один з кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 1240 . Знайдіть градусні міри решти кутів.
Приклад запитання: На рисунку протилежними вершинами чотирикутника є:
Приклад запитання: За рисунком указати точку, яка лежить між точками C і M.
Приклад запитання: Центральний кут дорівнює 120 градусів. Чому дорівнює відповідний вписаний кут?
Геометрія, 8 клас
Створено 26 жовтня
Приклад запитання: Чому дорівнює сума кутів чотирикутника? 
Геометрія, 9 клас
Створено 26 жовтня
Приклад запитання: Катети прямокутного трикутника 10 і 15 см. Обчислити площу трикутника.
Геометрія, 11 клас
Створено 26 жовтня
Приклад запитання: Чому дорівнює сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині?
Геометрія, 10 клас
Створено 26 жовтня
Приклад запитання: Дано прямокутний паралелепіпед АВСДА1В1С1Д1. Серед наведених прямих укажіть пару паралельних прямих
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Д/З Піраміда
Приклад запитання: Діагональним перерізом чотирикутної піраміди є:  
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Призма. Піраміда
Приклад запитання: Пірамідою називають…
Приклад запитання: Знайдіть площу трикутника, зображеного на малюнку.
Приклад запитання: Виберіть формули для знаходження площі трикутника