23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Онлайн-тести з геометрії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Оберіть правильне твердження: Ромб - це
Приклад запитання: На якому із малюнків зображене коло, вписане у трикутник?
Геометрія, 8 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Обчисли площу ділянки довжиною 36 м і шириною 20 м.
Приклад запитання: Знайти периметр рівнобедреного трикутника зі сторонами 3 см і 7 см.
Приклад запитання: СС1⊥ (ABC). Яким є кут між прямими СС1 і СВ
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Об'єм циліндра
Приклад запитання: Знайти об'єм циліндра, у яккого площа основи становить 3 см2, а твірна дорівнює 12 см.
Приклад запитання: Чому дорівнює скалярний добуток векторів, які задано коорди­натами?а̅(ах; ау; аz) b̅(bx; by; bz)
Приклад запитання: Чому дорівнює скалярний добуток векторів ā(3;-1;2) і ƀ(-1;-5;7) ?
Приклад запитання: Дві точки А і А' називаються симетричними відносно точки О, якщо.....
Геометрія, 11 клас
Копія з тесту: Піраміда
Приклад запитання: Діагональним перерізом чотирикутної піраміди є:  
Приклад запитання: Коло називають вписаним в трикутник, якщо...
Приклад запитання: Периметр квадрата дорівнює 36 см. Знайдіть його площу.
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.
Геометрія, 7 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Як називають точку, рівновіддалену від усіх точок кола?
Геометрія, 7 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: Радіуси кіл дорівнюють 5 см і 3 см. Чому дорівнює О1О2 ?
Приклад запитання: Під час паралельного перенесення прямокутний трикутник АВС із катетами АВ=5см, ВС=12см переходить у трикутник А1В1С1. Знайдіть довжину відрізка А1С1.
Приклад запитання: Якщо точка А(-2;3;-4), а точка В(2;-3;-4), то середина відрізка АВ належить
Приклад запитання: Як називають точку, рівновіддалену від усіх точок кола?
Приклад запитання: Укажіть малюнок, на якому зображено осьова симетрія
Геометрія, 9 клас
Створено 21 квітня
Приклад запитання: При паралельному перенесенні образом точки А (4;-2) є точка B(-1;7). Яка точка є образом точки N (0;-4) при цьому паралельному перенесенні?
Приклад запитання: Два трикутники називаються рівними, якщо в них...
Приклад запитання: Дано вектори a̅ (−1; 0; 5) і b̅ (−1; −4; 0). Знайдіть координативектора c̅, якщо c̅ = a̅ + b̅
Приклад запитання: Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...
Приклад запитання: Знайти скалярний добуток векторів а̅(3;-7;-1)і в̅(-2;2;-3)
Приклад запитання: Як називаються прямі, які не перетинаються і лежать в одній площині?
Приклад запитання: Якою буде величина кута 30° при переміщенні (русі)?
Приклад запитання: Яка з наведених фігур не має центру симетрії?