Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Формули. Функції в Excel

Додано: 9 листопада 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
Копія з тесту: 7-3 Функції в Excel
Тест виконано: 400 разів
12 запитань
Запитання 1

Вибери правильно записані формули

варіанти відповідей:

варіанти відповідей

=A1+2/C3

  С1=A1+C3

  =A1+C3*2%

  =A1+2C3

 =A1/2х

 =(A1+C3)/2

Запитання 2

Вкажіть функції, які належать до категорії статистичних функцій:

варіанти відповідей

AVERAGE

MIN

МАX

ABS

SUM

Запитання 3

Задано формулу:

=МАX(12; 21; MIN(45; 27))

Вкажіть значення, яке поверне Excel в результаті обчислень за даною формулою.

варіанти відповідей

45

27

12

21

Запитання 4

Функція SUM використовується для отримання...

варіанти відповідей

суми чисел у вказаному діапазоні клітинок

суми квадратів вказаних чисел у діапазоні клітинок

різниці суми вказаних чисел у діапазоні клітинок

квадрату суми вказаних чисел у діапазоні клітинок

Запитання 5

Після введення числа у комірку спостерігається наступна картина: #######.

Вкажіть можливу причину такої ситуації.

варіанти відповідей

недостатня ширина комірки для введеного числа

під час введення числа зроблено помилку

число введене у захищену комірку

Запитання 6

Вкажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Формула у Excel – це вираз, що починається зі знака "дорівнює" і може містити числа, тексти, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

Після введення формули у клітинці відображується результат обчислень, а формулу можна побачити у рядку формул

В електронних таблицях є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку), що прискорює розв’язання задач

Адреси комірок вигляду $В$3 чи $С$3 називаються відносними

Запитання 7

Вкажіть правила запису формули:

варіанти відповідей

Знак "=" на початку формули

формулу писати в один рядок

після формули писати =

формулу писати в два рядки

для зміни пріоритету операцій використовувати круглі дужки

Запитання 8

Яка з наведених статистичних функцій використовується для обчислення середнього значення:

варіанти відповідей

MIN

SUM

МАX

AVERAGE

Запитання 9

Яка з наведених статистичних функцій використовується для обчислення найбільшого значення:

варіанти відповідей

MIN

SUM

МАX

AVERAGE

Запитання 10

Який результат отримаєте при виконанні формули (( 35 / 7 + 43 ) / 2 ^ 3 )

варіанти відповідей:


варіанти відповідей

5

6

17

48

9

Запитання 11

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:

1. Повертає найбільше значення з набору значень  а SUM (СУММ)

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів  б MIN (МІН)

3. Повертає найменше число у списку значень  в AVERAGE (СРЗНАЧ)

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок   г MAХ (МАКС)

варіанти відповідей:

варіанти відповідей

 1а 2б 3в 4г

1г 2в 3б 4а

1б 2а 3г 4в

 1в 2г 3б 4а

1г 2б 3а 4в

Запитання 12

Укажіть формули, за допомогою яких можна обчислити суму значень діапазону клітинок від В2 до В4 у середовищі табличного процесора MS Excel

варіанти відповідей:

варіанти відповідей

=B2+B3+B4

 =SUM(B2,B4)

 =SUM(B2+B4)

 =SUM(B2;B4)

=SUM(B2:B4)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест