7 клас. Контрольна робота з біології за ІІ семестр.

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 101 раз
30 запитань
Запитання 1

Основними процесами життєдіяльності тварин є:

варіанти відповідей

здатність до спілкування

живлення

дихання

анабіоз

розмноження

подразливість

Запитання 2

Джерелом поживних речовин для тварин-редуцентів є:

варіанти відповідей

рослинний крохмаль

інші тварини

відмерлі рештки рослин і тварин

гриби

Запитання 3

Ферменти - це активні хімічні речовини, які необхідні для процесів:

варіанти відповідей

дихання

транспорту речовин

травлення

виділення

Запитання 4

Серед тварин за типом живлення є:

варіанти відповідей

фітофаги

фотосинтетики

хижаки

паразити

Запитання 5

Органи, призначені для дихання розчиненим у воді киснем - це

варіанти відповідей

трахеї

легені

зябра

шкіра

Запитання 6

Трахейне дихання характерне для:

варіанти відповідей

комах

молюсків

кільчастих черів

ракоподібних

Запитання 7

Укажіть основні функції кровоносної системи:

варіанти відповідей

сигнальна

транспортна

захисна

подразливість

Запитання 8

У якої хребетної тварини серце складається з 4-х камер?

варіанти відповідей

жаба озерна

окунь

крижень

ящірка

Запитання 9

Якщо кров циркулює по неперервній сітці судин, така кровоносна система називається:

варіанти відповідей

незамкнена

замкнена

змішана

Запитання 10

У хребетних тварин функцію виведення з організму надлишку води, кінцевих продуктів обміну, солей та отруйних речовин, що потрапили в організм або утворилися в ньому, виконує система органів ...

варіанти відповідей

дихальна

травна

видільна

опорно-рухова

Запитання 11

Вкажіть тварин, які мають зовнішній скелет:

варіанти відповідей

рак річковий

квакша

хрущ травневий

мідія

дощовий черв′як

восьминіг

Запитання 12

Вкажіть на ознаки амебоїдного руху

варіанти відповідей

рух за допомогою джгутиків та війок

рух за допомогою скоротливих органів - м′язів

рух за допомогою несправжніх ніжок, які з′являються завдяки повільному перетіканню цитоплазми й зміні форми клітини.

рух органів у поліпів

Запитання 13

Активний рух характерний для тварин, які мають симетрію тіла

варіанти відповідей

двобічну

радіально-променеву

радіально-осьову

Запитання 14

Яку функцію НЕ виконують покриви тіла у тварин?

варіанти відповідей

захисна

опорна

дихальна

травна

Запитання 15

Яка система органів у тварин забезпечує формування рефлексів?

варіанти відповідей

опорно-рухова

кровоносна

травна

нервова

Запитання 16

Який відділ головного мозку відповідає за координацію рухів?

варіанти відповідей

передній мозок

мозочок

проміжний мозок

середній мозок

довгастий мозок

Запитання 17

За якої форми розмноження тварин нащадки є майже точними копіями батьків?

варіанти відповідей

статеве розмноження

нестатеве розмноження

Запитання 18

Які тварини називаються гермафродитами?

варіанти відповідей

розвиваються з незаплідненої яйцеклітини

гамети чоловічі та жіночі розвиваються в різних організмах

гамети чоловічі та жіночі розвиваються в одному організмі

не розмножуються статевим способом

Запитання 19

Вкажіть тварин для яких характерним є зовнішнє запліднення:

варіанти відповідей

ссавці

земноводні

плазуни

риби

Запитання 20

Як називається тип розвитку, при якому створюється личинка, яка перетворюється на дорослу особину безпосередньо або через перетворення?

варіанти відповідей

непрямий розвиток

прямий розвиток

ембріональний розвиток

Запитання 21

Вкажіть тварин, для яких характерний прямий тип розвитку

варіанти відповідей

гадюка степова

ластівка сільська

миша хатня

жаба озерна

Запитання 22

Як називається процес відновлення організмом втрачених або пошкоджених частин тіла?

варіанти відповідей

розвиток

регенерація

діапауза

розмноження

Запитання 23

Наука про поведінку тварин називається...

варіанти відповідей

цитологія

фізиологія

етологія

екологія

Запитання 24

Вкажіть приклади вродженої поведінки у тварин

варіанти відповідей

будування гнізда птахами

турбота про потомство

наслідування дорослих молодими особинами

звикання шпаків до опудала в саду

підкрадання кішки до миші

Запитання 25

Які рефлекси називаються умовними?

варіанти відповідей

вроджені спрямовані рухові реакції у відповідь на дію чинника

набуті реакції-відповіді на впливи чинників за участю нервової системи

вроджені реакції-відповіді на впливи чинників за участю нервової системи

вроджені неспрямовані рухові реакції у відповідь на дію чинника

Запитання 26

Що називається ієрархією тварин?

варіанти відповідей

відсутність складної структури взаємовідносин між окремими особинами

явище просторової організації особин угруповання на певній території

порядок підлеглості одних організмів іншим

перетворення поведінкових дій у певні сигнали

Запитання 27

Антропічним екологічним чинником є:

варіанти відповідей

вплив людини та її діяльності на організми

вплив чинників неживої природи на організми

взаємозв′язки живих організмів в угрупованнях

Запитання 28

Назвіть форму співіснування організмів:

варіанти відповідей

виїдання

паразитизм

хижацтво

антибіоз

Запитання 29

Виберіть групи організмів за їх функціями в екосистемах:

варіанти відповідей

продуценти

паразити

консументи

коменсали

редуценти

сапротрофи

Запитання 30

Екологічна етика - це

варіанти відповідей

вчення про моральні стосунки людини та природи

вчення про взаємозв′язки в екосистемах

вчення про поведінку тварин

вчення про використання особливостей будови організмів для створення штучних систем

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест