Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Середовища існування тварин

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 210 разів
10 запитань
Запитання 1

Популяція-це

варіанти відповідей

сукупність особин кількох видів

сукупність особин одного виду

сукупність живих організмів та неживої природи

Запитання 2

Компоненти середовищя, які впливають на живі організми назівають:

варіанти відповідей

популяціями

екосистемами

чинниками середовища

середовищами існування

Запитання 3

Чинники, які є проявом неживої природи називають:

варіанти відповідей

Біогенними

Біотичними

Антропогенними

Абіотичними

Запитання 4

Чинники, які є проявом живої природи називають:

варіанти відповідей

Абіотичними

Біотичними

Антропогенними

Абіогенними

Запитання 5

Чинники, що виникають унаслідок діяльнсті людини:

варіанти відповідей

Абіотичними

Біотичними

Антропогенними

Абіогенними

Запитання 6

Які типи звязків утворюються між живими організмами?

2 правильні віповіді.

варіанти відповідей

хімічні

фізичні

харчові

енергетичні

Запитання 7

Екологія - це наука, що вивчає :

варіанти відповідей

неживу природу

живу природу

навколишнє середовище

взаємозвязки організмів між собою та неживою природою

Запитання 8

Виберіть абіотичний чинник ( 2 правильні відповіді )

варіанти відповідей
Запитання 9

Виберіть біотичний чинник ( 2 правильні відповіді )

варіанти відповідей
Запитання 10

Виберіть антропогенний чинник

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест