18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

8 ВІ Фінальний тест

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 5 разів
30 запитань
Запитання 1

Періодом найвищого розквіту Османської імперії вважають правління


варіанти відповідей

 Сулеймана І Пишного


  Селіма ІІ П'яного


  Мехмеда ІІ


  Тутмоса ІІІ

Запитання 2

Регулярна піхота в Османській імперії, що діяла у 14 — 19 століттях, створена султаном Мурадом І.

  


варіанти відповідей

 Сипахи


  Мамлюки


Яничари

  Башибузуки

Запитання 3

Багатопрофільне господарство, у якому вся земля належала пану та яке базувалося на праці селян, що відробляли панщину.

варіанти відповідей

 

  

  

  

варіанти відповідей

Панщина

Фільварок

Кріпацтво

Рабство

Запитання 4

Особливістю політичного розвитку Польщі в XVII ст. було те, що в ній склалася не абсолютна монархія, а шляхетська республіка. Шляхта обирала

 

  

  

  

варіанти відповідей

Короля

Імператора

Конунга

Імама

Запитання 5

Литовсько-польську унію було підписано 1 липня 1569 р. в Любліні. Утворювалася єдина держава


варіанти відповідей

 Річ Народова


  Річ Шляхетна


  Річ Посполита


  Республіка Польська

Запитання 6

Дорадчий орган при царі, до якого входили представники всіх станів, крім селянства.


варіанти відповідей

 Земський Собор


  Галактичний Собор


  Софіївський Собор


  Успенський собор

Запитання 7

Система заходів (репресії, страти, конфіскація земель), які здійснював у Московській державі в XVI ст. цар Іван IV із метою зміцнення царської влади


варіанти відповідей

 Великий терор


  Опричнина


  Земщина


  Білий терор

Запитання 8

На початку XVII ст. Московську державу охопила криза, що увійшла в історію як


варіанти відповідей

 Веселі часи


  Смутні часи


  Холодні часи


  Космічні часи

Запитання 9

Суттєві зміни відбулися у становищі церкви. Після смерті патріарха Адріана (1700 р.) цар не дозволив обрати нового патріарха, вжив заходів для вилучення частини церковних доходів та обмежив права духовенства. У 1721 р. було видано указ, за яким створено духовну колегію, або

  

  

  

варіанти відповідей

 Синод


Синок

Карнак

Мемфіс

Запитання 10

Одна відповідь. Марія Терезія та Йосип ІІ в другій половині 18 ст. провели комплекс реформ:варіанти відповідей

 в Австрійській монархії;


   в Трансільванії.


  в іспанських Нідерландах;


   в Пруському королівстві;

Запитання 11

Політика, здійснювана у XVIII столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків. Монархи, які здійснювали цю політику, зображували своє правління як союз королів і філософів це- ?варіанти відповідей

Освічений абсолютизм


Освічена монархія


 Освітня реформа

Самодержавство

Запитання 12

Яка соціальна група мала вирішальний вплив на діяльність монарха? На кого опирався освічений монарх у своїй політиці?


 

  

  

  

варіанти відповідей

робітників

селян

дворян

церкву

Запитання 13

Вкажіть, за правління якого курфюста відбувалося посилення Бранденбург-Прусіїваріанти відповідей

 Фрідріха Вільгельма


  Фрідріха І


  Фрідріха Вільгельма І


  Фрідріха ІІ

Запитання 14

Роки правління Марії Терезії


варіанти відповідей

 1740-1780


  1780-1790


  1760-1790


  1765-1777

Запитання 15

Який винахідник створив першу парову машину, що стала основним видом двигуна у виробництві й на транспорті?

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 Дж. Кей   Дж. Ватт   Дж. Харгривс  С.Кромптон

Запитання 16

Виключіть зайву ланку злогічного ряду слів

  


варіанти відповідей

 промислова революція


  індустріальне суспільство


класицизм

  технічний прогрес

Запитання 17

Коли північноамериканські колонії Англії проголосили Декларацію незалежності? 

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 1774 р.


  1776 р.


  1781 р.


  1783 р.

Запитання 18

Кому належала законодавча влада в США?


варіанти відповідей

 Сенату


  Консулу


  Конгресу


  Верховному Суду 

Запитання 19

Початком війни за незележність американських колоній з Англією стала подія, що ввійшла в історію під назвою


варіанти відповідей

 Американське чаювання


  Війна за плантації


  Бостонське чаювання


  Гербовий конфлікт

Запитання 20

Виберіть малюнок на якому зображений перший президент США:


варіанти відповідей
Запитання 21

Продукція, що виробляється не для власного споживання, а для продажу на ринку - це

варіанти відповідей

Товарна продукція

Продукційні товари

Контора

Біржа

Запитання 22

Вилучення будь-чого із церковного, духовного відання і передача у світське, цивільне відання, перетворення церковної власності на державну - це:

варіанти відповідей

Арешт

Репресії

Секуляризація

Земщина

Запитання 23

Перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві, ліквідація дрібних селянських господарств і зосередження землі в руках великих землевласників, орендарів; запровадження найманої праці - це:

варіанти відповідей

Промисловий переворот

Секуляризація

Просвітництво

Аграрна революція

Запитання 24

Промислове підприємство, де основні операції здійснює система машин - це:

варіанти відповідей

Цех

Мануфактура

Фабрика

Корпорація

Запитання 25

Закон про престолонаслідування, який проголошував неподільність володінь Габсбургів і про перехід престолу за жіночою лінією в разі відсутності спадкоємців-чоловіків - це:

варіанти відповідей

Прагматична санкція

Секуляризація

Абсолютна монархія

Освічений абсолютизм

Запитання 26

Встановіть хронологічну послідовність:

А Перша облога Відня Туреччиною

Б Закінчення Північної війни

В Утворення Речі Посполитої

Г Початок Смутного часу в Московії

варіанти відповідей

БАВГ

ГАБВ

ВБГА

АВГБ

Запитання 27

Встановіть хронологічну послідовність:

А Початок Семилітньої війни

Б Ніштадський мирний договір

В Люблінська унія

Г Початок правління Марії Терезії

варіанти відповідей

ВБГА

БАВГ

АГВБ

БГВА

Запитання 28

Установіть хронологічну послідовність:

А) Закінчення Семилітньої війни

Б) Кючук-Кайнарджийський мирний договір

В) Ясський мирний договір

Г) Другий поділ Речі Посполитої

варіанти відповідей

АБВГ

ГВБА

АВБГ

АБГВ

Запитання 29

Встановіть хронологічну послідовність:

А Проголошення незалежності США

Б Бостонське чаювання

В Битва поблизу Саратоги

Г Прийняття Конституції США

варіанти відповідей

БВАГ

БАВГ

ГАБВ

АГВБ

Запитання 30

Встановіть хронологічну послідовність:

А Перемога Іеясу біля Секігахари

Б Прихід в Китаї до влади Манчжурів

В Заснування держави Великих Моголів

Г Встановлення встановлення Каджарської династії в Персії

варіанти відповідей

ВБАГ

ВГАБ

АБВГ

ВАБГ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест