9 А Тематичне оцінювання з теми "Опрацювання табличних даних"

Додано: 22 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
23 запитання
Запитання 1

Формула у клітинці електронної таблиці завжди починається зі знаку:

варіанти відповідей

$

-

:

Запитання 2

Які з формул можна записати у клітинку В4 для обчислення суми чисел діапазону клітинок В1:ВЗ?

варіанти відповідей

=В1 + В2 + В3    

В1 + В2 + ВЗ = В4

=SUM(B1:B3)   

=В1:ВЗ

Запитання 3

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 4

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:

1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а SUM; б MIN; в AVERAGE; г MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 5

Яку формулу необхідно записати, щоб порахувати Спожито за Гаряче водопостачання

варіанти відповідей

 =В4+С4

 =С6-В6

 =В6-С6

=С4-В4

 =В5-С5

Запитання 6

Вибери правильно записані формули

варіанти відповідей

=A1+2*C3

(X1+B2)*4

=A1+2C3

С1=A1+C3

 =7+6

 =F2*TY7

 =7*A4

 =A1:A2+D1:D2

Запитання 7

Як модифікується формула =В$5 у разі її копіювання в комірку, що міститься на два стовпці праворуч і на три рядки вище від комірки з вихідною формулою?

варіанти відповідей

 =Е$5 

=D$5 

=$С8 

=А8 

Запитання 8

Під час копіювання формули $G3 буде змінюватися

варіанти відповідей

назва стовпця

номер рядка

назва стовпця та номер рядка

назва стовпця та номер рядка незмінні

Запитання 9

Як модифікується формула =С5 у разі її копіювання в комірку, що міститься на два стовпці ліворуч і на три рядки нижче від комірки з вихідною формулою? 

варіанти відповідей

=Е5 

 =С8 

=Е2 

=А8 

Запитання 10

Обрати логічні функції

варіанти відповідей

OR, AND, NOT

ABS, SQRT

SUM, MIN, AVERAGE

LEFT, TEXTJOIN, TRIM

Запитання 11

Які з формул записані неправильно?

варіанти відповідей

 =А5*А6

  =А4/В7  

В3+А9=48

  =100-А1

  А4*В5

=2(А4*В5)

=SUM(A1:A10)

Запитання 12

Яке значення буде записане в клітинку А5?

варіанти відповідей

5

7

20

2

Запитання 13

Оберіть правильний вигляд формули в комірці В5:

варіанти відповідей

AVERAGE(B2;B4)

=SUM(B2;B4)

SUM(B2+B4)

=AVERAGE(B2:B4)

Запитання 14

Який вигляд матиме формула у комірці E2?

варіанти відповідей

=E2*D2

=D2*B8

=D2*$B8

=D2*B$8

=D2*$B$8

Запитання 15

Що таке умовне форматування?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам) 

Запитання 16

Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку.

варіанти відповідей

Стовпчаста

Графік

Кругова

Бульбашкова

Запитання 17

Вибрати відносне посилання на клітинку.

варіанти відповідей

С3

$A$1

C$1

$A5

A10

$F$5

$G11

AB2

Запитання 18

Формула для обчислення довжини діагоналі прямокутника

варіанти відповідей

=√а2 +в2

=SQRT(а^2 +в^2)

=SQR(а2 +в2)

SQRT(а^2 +в^2)

Запитання 19

У якому порядку розташовані прізвища учнів на сторінках предметів у шкільному журналі?

варіанти відповідей

за зростанням

за спаданням

Запитання 20

Вибрати абсолютне посилання на клітинку.

варіанти відповідей

С3

$A$1

C$1

$A5

A10

$F$5

$G11

AB2

Запитання 21

Обрати математичні функції

варіанти відповідей

OR, AND, NOT

ABS, SQRT

SUM, MIN, AVERAGE

LEFT, TEXTJOIN, TRIM

Запитання 22

Обрати статистичні функції

варіанти відповідей

OR, AND, NOT

ABS, SQRT

SUM, MIN, AVERAGE

LEFT, TEXTJOIN, TRIM

Запитання 23

Яким чином переважно позначають рядки і стовпці ЕТ ?

варіанти відповідей

рядки - арабськими цифрами, рядки - російськими літерами

стовпці - римськими числами, рядки - арабськими літерами

рядки - арабськими числами, стовпці - латинськими літерами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест