9-Б Інформатика Річна КР

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 61 раз
34 запитання
Запитання 1

Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сайт— це...»

варіанти відповідей

гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на сервері

сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп'ютері.

сукупність веб-сторінок, які об'єднані за змістом, пов'язані між собою гіперпосиланнями та можуть бути розміщені на одному чи кількох серверах.

текстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений на комп'ютері

Запитання 2

Укажіть пристрої інформаційної системи, що використовуються для введення даних.

варіанти відповідей

гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять

клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер

сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники

відеопам'ять, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять

Запитання 3

Укажіть існуючі види комп’ютерних мереж (оберіть три варіанти)

варіанти відповідей

персональна мережа

регіональна мережа

глобальна мережа

локальна мережа

сусідська мережа

Запитання 4

Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого (складеного) будь-яким способом у два чи більше згинів 

варіанти відповідей

брошура

буклет

бюлетень

реферат

Запитання 5

Інформаційні ресурси, знайдені або створені людиною з метою задоволення власних навчальних потреб та досягнення навчальних цілей, це -

варіанти відповідей

персональне навчальне середовище


інформаційний простір  

інформаційний сайт

персональний простір

Запитання 6

Програма для створення відеороликів це:

варіанти відповідей

 Microsoft Publisher;

Movie Maker.

Microsoft Excel;

Запитання 7

Як називається розсилання повідомлень, як правило, рекламного характеру великій кількості користувачів? 

варіанти відповідей

кібер-грумінг

 спам

 булінг

тролінг

Запитання 8

Програма для створення презентацій - це:

варіанти відповідей

Microsoft Publisher;

Microsoft PowerPoint

Movie Maker.

Microsoft Excel;

Запитання 9

Для організації персонального навчального середовища використовують

варіанти відповідей

персональні дані

 персональний простір

 хмарні технології

Запитання 10

Хакер - це...

варіанти відповідей

масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. 

кваліфікований IT-фахівець, який знається на комп'ютерних системах і втучається в роботу комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються в комп'ютері.

це шахрайський веб ресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку), що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків держателів платіжних карток. 

Запитання 11

Комп'ютерна модель - це...

варіанти відповідей


інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм


інформаційна модель, подана у знаковій формі та та реалізована за допомогою комп'ютера


модель, яка створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень.

Запитання 12

Припустимо, що ви з однокласниками працюєте над виконанням колективного проекту і вже визначили тему, мету та завдання проекту. Ваш наступний крок:

варіанти відповідей

Вибір засобів обробки даних

Пошук необхідних матеріалів і відомостей

Створення інформаційної моделі ( тобто розробка плану виконання проекту)

Запитання 13

Інформатика - це...

варіанти відповідей

наука, про комп'ютерні технології і засоби передавання

 наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень

наука, яка вивчає інформацію та збір , друк повідомлень

наука, яка вивчає інформаційно-комунікаційні технології

Запитання 14

Процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень називаються.....

варіанти відповідей

інформаційними процесами

інформаційними технологіями

інформаційно-комунікаційними технологіями

апаратними засобами

Запитання 15

Який буває контент?

варіанти відповідей

Текстовий

Графічний

Відео

Звуковий

Запитання 16

Документ, створений в табличному процесорі MS Excel називається:

варіанти відповідей

Книга

Аркуш

Таблиця

Публікація

База даних

Запитання 17

Компетентнісніми називають

варіанти відповідей

задачі для яких обов'язковим є застосування ІКТ, як засобу розв'язування

система, обов'язковими компонентами якої є опис технологічної ситуації

задачі з різних галузей діяльності людини, які потребують від неї вміння використовувати набуті знання на практиці

Запитання 18

Змістовне наповнення веб-сторінки або веб-сайту, доступне користувачам, що містить тексти, відео, зображення, звукові дані та анімації, називають...

варіанти відповідей

Дизайном

Мовою розмітки гіпертекстів

Контентом

Елементами навігації

Запитання 19

До якого виду адресації в Інтернеті відносять подану адресу 66.249.93.104

варіанти відповідей

Доменна адреса

IP-адреса

Цифрова адреса

URL-адреса

Запитання 20

Яка клавіша клавіатури запускає режим демонстрації презентації?

варіанти відповідей

F5

Shift + F5

F4

F6

Запитання 21

Процес видання певного твору – це  …

варіанти відповідей

Презентація

Контент

Верстка

Публікація

Запитання 22

Процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог – це 

варіанти відповідей

Публікація

Верстка

Система

Контент

Запитання 23

Що таке фішинг?

варіанти відповідей

Створення фальшивих сайтів

Вид шкідливого програмного забезпечення

Назва антивірусної технології

Спеціальна накладка на банкомати, для зчитування даних кредитних карток

Запитання 24

  Установіть відповідність між назвами (1–4) і призначенням (А–Г) інтернет-сервісів.


1  YouTube

2  E-mail

3  Хмарний диск

4  Офісні веб-програми


 А Віддалене зберігання даних 

Б  Колективне створення й редагування документів

В  Електронне листування

Г  Розміщення та перегляд відеофайлів


варіанти відповідей

1А,2Г,3Б,4В

1А,2В,3Г,4Б

1Г, 2В, 3А, 4Б

1Б, 2А, 3В, 4Г

Запитання 25

Упорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних до певної теми - це...

варіанти відповідей

База даних

Електронна таблиця

Масив

Запитання 26

До якого типу належать бази даних, створені в середовищі Access?

варіанти відповідей

Ієрархічні

Мережеві

Реляційні

Запитання 27

До функцій СУБД відносять:

варіанти відповідей

пошук інформації в БД;

виконання нескладних розрахунків;

вивчення інформації;

редагування БД.

Запитання 28

Звіт – це об’єкт БД, який використовується

варіанти відповідей

для накопичення даних

 для виводу інформації на паперовий носій

для зручного вводу інформації

 для пошуку інформації

Запитання 29

Де зберігаються об’єкти баз даних?

варіанти відповідей

у файлі

у базі даних

у СУБД Access

у таблицях

Запитання 30

Без яких об'єктів не може існувати база даних?

варіанти відповідей

без модулів

без звітів

без таблиць

без запитів

Запитання 31

2. Що не дозволяє робити СУБД?

варіанти відповідей

Виводити інформацію за запитом;

Редагувати графічне зображення

Оновлювати і поповнювати інформацію;

Сортувати та фільтрувати інформацію;

Запитання 32

Як називають диск, на якому зазвичай установлюється операційна система? Оберіть, зписану назву великою латинською літерою.

варіанти відповідей

A

C

D

E

Запитання 33

Що з переліченого НЕ сприяє безпечному зберіганню даних на комп’ютері? 

варіанти відповідей

Резервне копіювання даних

Збереження даних на зовнішніх носіях

Використання індивідуальних облікових записів

Використання бездротового каналу зв’язку

Запитання 34

Процесор - це

варіанти відповідей

"мозок" комп'ютера, який виконує обчислення і т.д.

"мозок" комп'ютера, який виконує ігри і т.д.

"мозок" комп'ютера, який виконує різні задачі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест