18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

9 клас біо. тема: біологія комплексна наука.рівні організації. основні методи біологічних досліджень.тест до підручника остапченко, балан, поліщук (§ 1)

Додано: 3 червня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
30 запитань
Запитання 1

Біологія це:


варіанти відповідей

а) комплексна наука про живу природу;

б) система наук про життя на різних рівнях його організації;

в)вивчає живі організми та узагальнює закономірності, притаманні всім організмам;

г) її завдання - пізнання суті життя;

д) усі відповіді вірні.

Запитання 2

Наука,що вивчає зародковий етап індивідуального розвитку :


варіанти відповідей

а) біологія індивідуального розвитку;

б) ембріологія;

в) генетика;

г) філогенія;

д) всі відповіді вірні.

Запитання 3

Наука про за закономірності розвитку організму від зародження до смерті :


варіанти відповідей

а) біологія індивідуального розвитку;

б) ембріологія;

в) біоніка;

г) еволюція;

д) всі відповіді вірні.

Запитання 4

Прикладна наука ,яка розробляє та впроваджує у виробництво промислові методи з використанням живих організмів і біологічних процесів:

варіанти відповідей

а) селекція;

б)біотехнологія;

в) біологія індивідуального розвитку;

г) філогенія;

Запитання 5

Прикладна наука про створення нових сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів:


варіанти відповідей

а) селекція;

б)біотехнологія;

в) біологія індивідуального розвитку;

г) генетика;

Запитання 6

Наука,що досліджує вимерлі організми:

варіанти відповідей

а) генетика;

б) еволюційне вчення

в) філогенія;

г) палеонтологія 

Запитання 7

Наука про видову різноманітність сучасних і вимерлих живих істот :


варіанти відповідей

а) систематика;

б) еволюційне вчення;

в) філогенія;

г) палеонтологія 

Запитання 8

Наука, яка встановлює закономірності історичного розвитку живої матерії на нашій планеті:

варіанти відповідей

а) систематика;

б) еволюційне вчення;

в) філогенія;

г) палеонтологія 

Запитання 9

Наука про конкретні шляхи та етапи історичного розвитку різних груп живих організмів :

варіанти відповідей

а) систематика;

б) еволюційне вчення;

в) філогенія;

г) палеонтологія

Запитання 10

Наука , що досліджує форму, будову окремих органів ,

систем органів, та організму в цілому:                                                                         

                                                                              

варіанти відповідей

А) зоологія;   

Б) мікологія; 

 В) вірусологія;

Г) бріологія;

Д) анатомія.

Запитання 11

Фізіологія вивчає процеси життєдіяльності організмів :


варіанти відповідей

а) рослин;

б) тварин;

в) людини;

г) всі відповіді вірні.

Запитання 12

Основні властивості живої матерії характерні :

варіанти відповідей

а) рослин;

б)тварин;

в) грибів;

г)бактерій ;

д) всі відповіді вірні.

Запитання 13

Якісні зміни, пов'язані з набуттям нових рис будови та особливостями функціонування :

 

варіанти відповідей

а)диференціація ;

б) гомеостаз ;

в) подразливість ;

г ) адаптація ;

д) розвиток 

Запитання 14

Здатність організмів зберігати відносну сталість складу та властивостей свого внутрішнього середовища :


варіанти відповідей

а)адаптація;

б) метаболізм;

в)гомеостаз;

г) всі відповіді вірні.

Запитання 15

Протягом життя організми зазнають ряд кількісних і якісних змін, які називаються :

варіанти відповідей

а) саморегуляцією ;

б) розмноженням ;

в) ростом і розвитком ;

г) обміном речовин

Запитання 16

Біохімічні процеси й перетворення енергії в біологічних системах відбувається на рівні:

                                                                  

                                                                    

                                                                    

варіанти відповідей

а) молекулярний;   

б) клітинний;   

в) організмовий;

д) біосферний.   

 г) тканинний;

є) екосистемний

Запитання 17

Зберігання, змінювання і реалізація спадкової інформації відбувається на рівні:                                                             

                                                                             

                                                             

варіанти відповідей

а)молекулярний;     

б)клітинний; 

 в) організмовий;

г) біосферний.    

д) тканинний;

  є) екосистемний

Запитання 18

Клітинний рівень організації живої матерії

вивчають :                                                                                 

                                                                         

                                                                                                  

варіанти відповідей

а) біохімія; 

б) цитологія;  

в) гістологія;

 г) ембріологія;

д) зоологія.

Запитання 19

Рівень організації живої природи на якому відбувається постійний обмін речовин між живою та неживою частинами системи :                                                               

                                                                         

                                                                  

варіанти відповідей

а) молекулярний;   

б) клітинний;    

в) організмовий;

г) біосферний;  

 д) екосистемний

Запитання 20

Популяції, екосистеми та біосферу вивчає:      

       

варіанти відповідей

а) ботаніка  

б) екологія

г) філогенія;

д) Зоологія.

Запитання 21

Елементарними одиницями молекулярно – генетичного рівня є :

варіанти відповідей

а) органели ;

б) макромолекули ;

в) особини ;

г) види

Запитання 22

Елементарними одиницями клітинного рівня є :

варіанти відповідей

а) органели ;

б) макромолекули ;

в) особини ;

г) види

Запитання 23

Елементарними одиницями організменного рівня є :

варіанти відповідей

а) органели ;

б) макромолекули ;

в) особини ;

г) види

Запитання 24

Моніторинг здійснюють переважно на таких рівнях організації живої матерії як:

 

варіанти відповідей

а) молекулярний;

б) клітинний;

в) організмовий;

г) популяційно-видовий;

Запитання 25

Метод, який дає змогу прогнозувати наслідки різних процесів чи явищ у природі:

варіанти відповідей

а) порівняльно-описовий;

б) експериментальний;

в) статистичний;

г) моделювання;

д) моніторинг.

Запитання 26

Метод полягає в активному втручанні в будову об'єктів, перебіг різних процесів, явищ і спостереження за наслідками такого втручання :

варіанти відповідей

а) порівняльно-описовий;

б) експериментальний;

в) статистичний;

г) моделювання;

д) моніторинг-моделювання;

є) моніторинг

Запитання 27

Метод який дозволяє визначити ступень достовірності отриманих результатів і правильного їх узагальнення:

варіанти відповідей

а) математичне моделювання ;

б) експериментальний;

в) статистичний;

г) моделювання;

д) моніторинг ;

Запитання 28

Узагальнення певної системи фактів і закономірностей є:

 

варіанти відповідей

а) науковим фактом;

б) гіпотезою;

в)  наукова теорія

г) законом.

Запитання 29

Статистично достовірна закономірність в біології :

варіанти відповідей

а) науковий факт;

б) гіпотеза;

в)правило;

 г) наукова теорія  

Запитання 30

Закономірність, що, як правило, не має винятків, яку можна пояснити тільки певним чином є :

варіанти відповідей

а) науковим фактом;

б) гіпотезою;

в) експериментом;

г) законом.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест