Коригуюче навчання. "Створення персонального навчального середовища та хмарні сервіси"

12 запитань
Запитання 1

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб


Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 2

Із перелічених форматів виберіть той, що НЕ є форматом графічних файлів

варіанти відповідей

txt

bmp

jpeg

tiff

Запитання 3

Навіщо призначений інтернет-сервіс -Хмарний диск?

варіанти відповідей

 Розміщення та перегляд відеофайлів

Електронне листування

Віддалене зберігання даних 

Колективне створення й редагування документів

Запитання 4

Навіщо призначений інтернет-сервіс -YouTube?

варіанти відповідей


Розміщення та перегляд відеофайлів

 Електронне листування

Віддалене зберігання даних 

Колективне створення й редагування документів

Запитання 5

 На малюнку зображено інтерфейс Google Диска. За допомогою якої команди можна отримати доступ до файлів, з якими працювали останнім часом?

варіанти відповідей

кошик

мій диск

відкриті для мене 

останні

із зірочкою

Запитання 6

Який з цих сервісів є Google Диском?

варіанти відповідей
Запитання 7

  Веб-сайт — це:

варіанти відповідей

будь-яка інформація, розміщена в комп'ютерній мережі для вільного доступу до неї

текстова та графічна інформація, до якої можуть отримувати спільний доступ користувачі комп'ютерної мережі

сукупність веб-сторінок, розміщених під однією спільною назвою веб-ресурсу

Запитання 8

Які постачальники хмарних сервісів є найактивнішими?

варіанти відповідей

Adobe

Google


Microsoft

Mozilla

Запитання 9

   Що таке теги?

варіанти відповідей

стандартна мова розмітки документів всесвітньої павутини

багатозначний термін, який залежно від контексту може означати: положення, що коротко й чітко формулює основну ідею

веб-сайт, присвячений певній тематиці

Запитання 10

   На малюнку зображено інтерфейс Google Диска. За допомогою якої команди можна отримати доступ до файлів, які мають особливу позначку?

варіанти відповідей

кошик

мій диск

відкриті для мене 

останні

із зірочкою

Запитання 11

Який тег на мові HTML означає назву веб-сторінки?

варіанти відповідей

title

table

body

img

Запитання 12

Гіперпосилання - це:

варіанти відповідей

адреса іншого мережевого інформаційного ресурсу у форматі URL

зображення на веб-сторінці

файл,що розташовуються в одній директорії

мережевий журнал із записами у зворотному хронологічному порядку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест