9 клас. Нова українська література

Додано: 22 листопада 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Історична подія, яка НЕ відбувалася під час становлення й розвитку нової української літератури.

варіанти відповідей

народне повстання під проводом У.Кармалюка

Коліївщина

війна 1812 року

Переяславська угода

Запитання 2

Що означає слово «класицизм» у перекладі з латини?

варіанти відповідей

прогресивний

актуальний

взірцевий

правдивий

Запитання 3

Ознака, НЕ притаманна класицизмові.

варіанти відповідей

добір тем виключно з античної або вітчизняної історії

показ особистості в рухах душі, думках, почуттях, прагненнях

сувора пропорційність усіх частин твору

чіткість, чесність, простота викладу

Запитання 4

Що стало однією з форм національного спротиву в Україні ХVІІІ-ХІХ століть?

варіанти відповідей

бойкот російських товарів

голосування на виборах проти кандидатів-росіян

фольклористика

масова еміграція кріпаків

Запитання 5

У якому творі було використано бурлеск і травестію?

варіанти відповідей

«Вступні двері до християнської доброчесності»

«Всякому місту – звичай і права»

«Енеїда»

«De libertate»

Запитання 6

Кого з письменників уважають основоположником українського сентименталізму?

варіанти відповідей

Т.Шевченка

Г.Квітку-Основ’яненка

Г.Сковороду

І.Котляревського

Запитання 7

Що означає в перекладі з латини слово «реалізм»?

варіанти відповідей

сьогоднішній

правдивий

дійсний

точний

Запитання 8

Чому в українській літературі XVІІІ ст. не було передумов для «високих» жанрів античної літератури?

варіанти відповідей

через природний анархізм українців

через романтичність українського національного характеру

через захоплення фольклором

через відсутність власної держави

Запитання 9

Яка характерна риса Просвітництва?

варіанти відповідей

захоплення приховуванням вад під прикрасами

віра в силу освіти й розуму

віра в силу релігії

тотальний контроль суспільства над особою

Запитання 10

Що стало початком Нової української літератури?

варіанти відповідей

масові видання збірників народних пісень

видання «Енеїди»

скасування Гетьманщини

народження Т.Шевченка

Запитання 11

Що спричинило поневолення українців російським царатом?

варіанти відповідей

усі варіанти правильні

запровадження кріпацтва

ліквідація Запорозької Січі

скасування Гетьманщини

Запитання 12

Що продовжувалося близько 25 років?

варіанти відповідей

існування Запорозької Січі

повстання під проводом Кармалюка

кріпосництво

Коліївщина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест