Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

Додано: 16 листопада 2021
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 259 разів
22 запитання
Запитання 1

Посилання, яке модифікується (змінюється) під час копіювання формули називають

варіанти відповідей

відносним

абсолютним

мішаним

Запитання 2

При переміщенні або копіюванні в електронній таблиці абсолютні посилання:

варіанти відповідей

не змінюються;

перетворюються незалежно від нового положення формули; 

перетворюються в залежності від нового положення формули; 

перетворюються в залежності від довжини формули; 

перетворюються в залежності від правил зазначених у формулі. 

Запитання 3

В4$ - це посилання на комірку електронної таблиці ..

варіанти відповідей

Відносне

Мішане

Абсолютне

Помилка

Запитання 4

посилання на клітинку А1

варіанти відповідей

відносне

абсолютне

мішане

Запитання 5

Посилання на клітинку А$1

варіанти відповідей

відносне

абсолютне

мішане

Запитання 6

Посилання на клітинку $A$1

варіанти відповідей

абсолютне

відносне

мішане

Запитання 7

Під час копіювання посилання на клітинку А$1 номер рядка

варіанти відповідей

буде змінюватися

не буде змінюватися

Запитання 8

Під час копіювання посилання на клітинку А$1 номер стовбця

варіанти відповідей

буде змінюватися

не буде змінюватися

Запитання 9

Діапазон А5:A10

варіанти відповідей

містить 5 клітинок

містить 6 клітинок

містить 10 клітинок

Запитання 10

Яка адреса активної клітинки?

варіанти відповідей

А5

D1

D5

5D

Запитання 11

Укажіть абсолютне посилання на клітинки в середовищі табличного процесора.


варіанти відповідей

$A$1

$A1

A$1

A1

Запитання 12

Введення формул в комірку починається із знака:

варіанти відповідей

$

 f

#

 =

Запитання 13

Яким чином позначаються рядки і стовпці електронної таблиці?

варіанти відповідей

Рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами

Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами

Рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерами

Стовпці — кирилицею, рядки — арабськими числами

Запитання 14

Виберіть правильний запис формули

варіанти відповідей

=С1+2С2-С3:2

=С1+2С2-С3/2

=С1+2*С2-С3/2

Запитання 15

Які адреси комірок записані правильно?

варіанти відповідей

А2

АВ4

А-2

С3

Запитання 16

На перетині будь-якого стовпця і рядка розташована...

варіанти відповідей

клітинка

аркуш

рядок формул

Запитання 17

Що таке діапазон комірок?

варіанти відповідей

Упорядковані за алфавітом комірки з даними 

Імена і адреси комірок, використані у посиланнях 

Дані, якими оперує функція

Сукупність комірок, які можна опрацьовувати як єдине ціле 

Запитання 18

У який спосіб можна виділення прямокутного діапазону комірок?

варіанти відповідей

Клацнути в центрі прямокутного діапазону, утримуючи клавішу Shift 

Протягнути вказівник з натиснутою лівою кнопкою миші від однієї кутової комірки діапазону до діагонально протилежної 

Клацнути на кутовій комірці діапазону і, утримуючи клавішу Shift, клацнути на діагонально протилежній комірці

Клацнути почергово чотири кутові комірки діапазону 

Запитання 19

Як модифікується формула =В$5 у разі її копіювання в комірку, що міститься на два стовпці праворуч і на три рядки вище від комірки з вихідною формулою?
варіанти відповідей

 =Е$5 

 =$С8 

 =D$5 

 =А8 

Запитання 20

Документ, створений в табличному процесорі називають:

варіанти відповідей

 Рядком

 Коміркою

Листом

Книгою

Запитання 21

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

 Подання числової інформації в графічному вигляді

 Опрацювання числових даних та автоматизація обчислень


Введення текстової інформації та її опрацювання

 

Створення таблиць

Запитання 22

Найменшим елементом електронної таблиці є:

варіанти відповідей

 Комірка

 

  

 Діапазон

Лист

Книга

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест