12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Африка. Підсумковий тест

Додано: 10 травня
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 128 разів
8 запитань
Запитання 1

Характерною ознакою господарства більшості країн Африки є


варіанти відповідей

колоніальна галузева і територіальна структура економіки.

багатогалузева добувна та обробна промисловість.

інтенсивне високотоварне сільське господарство.

велике значення трансконтинентальних магістралей.

Запитання 2

Південна Африка (ПАР) вирізняється серед інших країн материка


варіанти відповідей

колоніальною галузевою структурою господарства.

високим рівнем індустріалізації економіки

монокультурним сільським господарством

домінуванням дрібних кустарних ремесел.

Запитання 3

Укажіть характерну рису транспорту Африки.

варіанти відповідей

більшість зовнішніх перевезень здійснює морський транспорт

функціонує розгалужена мережа магістральних трубопроводів на всій території континенту


основні вантажопотоки забезпечують трансконтинентальні залізниці


найбільша щільність мережі автомобільних шляхів - у центральній частині материка

Запитання 4

Чому північні країни Африки (Алжир, Єгипет) економічно більш розвинені, ніж країни Тропічної Африки?

варіанти відповідей

видобувають та експортують мідні й алюмінієві руди, алмази й золото

є великі земельні ресурси з родючими ґрунтами й високопродуктивними пасовищами

мають вихід до Середземного моря та значні запаси нафти й природного газу

збирають три врожаї кави, какао, арахісу та контролюють світові ринки цих видів продовольства

Запитання 5

Укажіть ознаку, що об'єднує позначені на картосхемі країни Африки.


варіанти відповідей

видобування та експорт нафти

вирощування на експорт цукрової тростини

випасання овець та експорт вовни

заготівля та експорт цінних видів деревини

Запитання 6

Чому країни Африки, спеціалізуючись на виробництві сільськогосподарської продукції, не спроможні забезпечити себе продовольством?

варіанти відповідей

у більшості країн переважають ґрунти з низькою родючістю


агрокліматичні ресурси недостатні для вирощування продовольчих культур

урбанізація спричинила дефіцит робочої сили в сільській місцевості

зберігається низький рівень продуктивності праці в сільському господарстві

сільське господарство має інтенсивний характер розвитку

чисельність населення збільшується швидше, ніж зростає виробництво продовольства

товарне сільське господарство набуло переважно монокультурного характеру

Запитання 7

За галузевою структурою господарства переважна більшість країн Африки належить до

варіанти відповідей

аграрних та аграрно-індустріальних з багатоукладною економікою


індустріально-аграрних з домінуванням державної власності


нових індустріальних із соціально орієнтованою ринковою економікою


країн переселенського капіталізму з плановою економікою

Запитання 8

У Єгипті лише третина автомобільних шляхів має тверде покриття (асфальтована). Що зумовлює ефективне функціонування мережі доріг у цій країні?

варіанти відповідей

сухий клімат і переважно рівнинний рельєф

велика протяжність морського узбережжя

висока густота населення й низька урбанізованість

рівномірне розташування підприємств на території

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест