Агент з постачання

Додано: 15 травня
Предмет:
Тест виконано: 12 разів
50 запитань
Запитання 1

Асортимент товару – це:

варіанти відповідей

продукція підприємства, організації, яка продається постачальником продавцю;

перелік товарів, об'єднаних за будь-якою однією ознакою (призначенням, кольором, розміром, сировиною, способом виробництва тощо) або їх сукупністю;

захід або комплекс заходів, які забезпечують захист товарів.

Запитання 2

Продукт праці або благо, що здатні задовольняти певні потреби людини і призначені для купівлі та продажу - це...

варіанти відповідей

товар;

послуга;

вартість;

ціна.

Запитання 3

Особа чи група людей , які придбають або мають намір придбати товар і використовують за призначенням для задоволення певної потреби?

варіанти відповідей

продавець;

посередник;

споживач товару.

Запитання 4

Прийняті товари за кількістю та якістю:

варіанти відповідей

переміщають у зону видачі;

осушують та пакетують;

вкладають в тару, пакетують і переміщують у зону зберігання;

Запитання 5

Витрати виробника, які він поніс під час виготовлення товару - це...    

варіанти відповідей

товар;

собівартість;

послуга;

ціна.

Запитання 6

Накопичувальні склади призначені для:

варіанти відповідей

для зберігання різних сипких матеріалів;

сортування і комплектування товарів;

сезонного зберігання;

сезонного і тривалого зберігання.

Запитання 7

Продукція це - ?

варіанти відповідей

трудовий результат виробничої діяльності;

матеріальний результат трудової діяльності;

товарна продукція виробничої діяльності;

Запитання 8

Важливими ознаками класифікації складів є - 

варіанти відповідей

кількість поверхів;

ширина приміщень;

кількість поверхів та висота приміщень.

Запитання 9

Ручне укладання товару в штабель допускається на висоту не більше:

варіанти відповідей

1 м;

1,5 м;

2 м.

Запитання 10

На зберігання товари вкладають у різний спосіб, вибір залежить від:

варіанти відповідей

маси, форми товару і тари;

кольору товару та упаковки;

назви товару.

Запитання 11

За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі і т. п.:

варіанти відповідей

документування;

оцінки;

інвентаризації;

подвійного запису.

Запитання 12

При купівлі товарів, щоб обрати якісний товар ви будете звертати увагу на...

варіанти відповідей

колір товару;

термін придатності;

наявність маркування, що свідчить про безпеку товару;

яскраву рекламу;

цілісність упаковки;

виробника товару;

Запитання 13

Який вид документу є підставою для відпуску продукції на виробництво?

варіанти відповідей

вимога-накладна;

сертифікат якості;

товаро-транспортна накладна.

Запитання 14

Кодування товарів — це 

варіанти відповідей

присвоєння товарам умовних позначень; 

присвоєння товарам умовних позначень у вигляді цифрового, буквено-цифрового та штрихового коду з метою їх ідентифікації;

штриховий код.

Запитання 15

Основним для бухгалтерського обліку є вимірник:

варіанти відповідей

грошовий;

трудовий;

натуральний;

якісний?

Запитання 16

Первинні документи повинні складатися:

варіанти відповідей

після отримання відповідного наказу керівника;

перед закінченням року;

у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення;

перед перевіркою контролюючих органів.

Запитання 17

Приймання товарів — це 


варіанти відповідей

перевірка якості товарів, оформлення їх документами;

комплекс робіт з перевірки кількості та якості отриманих товарів; 

комплекс робіт з перевірки кількості та якості отриманих товарів, оформлення їх приймання відповідними документами.

Запитання 18

Попереднє приймання товару у тарі здійснюють:

варіанти відповідей

способом зважування;

способом зважування або підрахунку кількості місць, без розкриття тари;

способом зважування або підрахунку кількості місць, з розкриттям тари.

Запитання 19

Накладні, пакувальні листи, специфікації, акти це: 

варіанти відповідей

кількісні ТСД;

розрахункові ТСД;

якісні ТСД;

Запитання 20

Договір купівлі-продажу -

варіанти відповідей

договір, про передачу майна у власність покупцеві і сплатити за нього певну грошову суму;

договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві і сплатити за нього;

це договір, за яким одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму;  

Запитання 21

Які є види торгівлі?

варіанти відповідей

внутрішня, роздрібна, оптова, міжнародна; 

велика, маленька, внутрішня;

внутрішня, зовнішня, міжнародна;

Запитання 22

Агент з постачання – це…

варіанти відповідей

це фахівець з організації матеріально-технічного забезпечення і вантажно-розвантажувальних робіт;

це фахівець який займається просуненням товарів і послуг на ринок, це спеціаліст, який не тільки постачає товари, представляє фірму клієнтам, але й створює її імідж;

це фахівець, який знає правила і порядок приймання і відправлення вантажів діючий за дорученням будь-кого.

Запитання 23

Назвіть критерії попереднього вибору постачальника: 

варіанти відповідей

ціна одиниці товару, його якість;

ціна, якість товару, форма розрахунків, віддаленість постачальника, розмір партії;

гарантії, періодичність поставки, якість, кількість.

Запитання 24

Рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для - 

варіанти відповідей

відображення в бухобліку господарської операції з постачання товарів, що підтверджується відповідними платіжними документами;

відображення в бухобліку господарської операції з постачання товарів, без складання Акта приймання-передачі, що підтверджується відповідними платіжними документами;

відображення в бухобліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання Акта приймання-передачі за умови його оплати, що підтверджується відповідними платіжними документами.

Запитання 25

Поняття продукції:

варіанти відповідей

матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем;

діяльність людей, призначена для задоволення нинішніх або потенційних потреб;

будь-який товар з безліччю властивостей.

Запитання 26

Товарно-транспортна накладна це –

варіанти відповідей

єдиний та обов’язковий для всіх учасників транспортного процесу документ, який підтверджує факт перевезення та доставки товарів, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи;


єдиний первинний документ, який є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника та оприбуткування їх у вантажоодержувача;


це первинний документ, який видається вантажоодержувачу при, а також для оперативного і бухгалтерського обліку. Товарно-транспортна накладна додається до дорожнього листа.


Запитання 27

У тих випадках, коли товари в магазин надійшли без супровідних документів, їх фактична кількість повинна бути визначена і зазначена ...


варіанти відповідей

у товарно-транспортній накладній;


в описі про фактичну кількість товарів;


на коробках з товарами;


в акті на приймання.


Запитання 28

Перевірка товарів за якістю може бути:

варіанти відповідей

ретельною;


суцільною;


вибірковою;


повною.


Запитання 29

Чи усі товари, які надходять у роздрібні торговельні підприємства, повинні бути прийняті за кількістю та якістю?


варіанти відповідей

ні, головне щоб якість відповідала нормі;


так;


ні, головне фактична кількість.


Запитання 30

Усі операції попередньої підготовки товарів до продажу поділяють на: 

варіанти відповідей

загальні;


вибіркові;


специфічні;


нагальні.


Запитання 31

Форма організації оптового торгу, основним призначенням якого є забезпечення безпосередніх комерційних переговорів між постачальниками і оптовими покупцями – це:


варіанти відповідей

біржа;

тендер;

аукціон;


ярмарок.


Запитання 32

Який вид реклами подає інформацію з питань здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень і не має комерційного характеру -


варіанти відповідей

бізнес-реклама;

соціальна реклама;


стимулююча реклама.


Запитання 33

Основні типи реклами:


варіанти відповідей

інформаційна, переконуюча, нагадуюча;


інформативна, переконлива, помилкова;


позитивна і негативна.


Запитання 34

Як називається викладка, коли велику кількість одного товару розкладають на піддонах і оформляють табличкою, на якій крупно вказана ціна?


варіанти відповідей

дисплейна;

палетна;

навалом;


масова.

Запитання 35

Якість товару це -


варіанти відповідей

це сукупність характеристик, які додають йому здатність задовольняти потреби покупця;

властивість задовольняти передбачувані потреби покупця;

сукупність його властивостей і характеристик, які додають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби покупця.


Запитання 36

Які з перерахованих реквізитів первинних документів відносяться до змінних:


варіанти відповідей

найменування підприємства;


порядковий номер документа;


номер поточного рахунку підприємства.


Запитання 37

Чи допускаються виправлення в первинних документах:


варіанти відповідей

допускаються;


допускаються, крім виправлень в касових і банківських документах;


не допускаються.


Запитання 38

Що таке глибина асортименту?

варіанти відповідей

доповнення товарів тієї самої категорії; 


кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту; 


різноманітність товару в асортименті (або кількість асортиментних груп).

Запитання 39

Які елементи містить структура штрих-коду?


варіанти відповідей

код країни; код виробника; код товару, контрольне число; 


код країни; код виробника; контрольне число; 


код країни; код виробника. 

Запитання 40

До властивостей товару відносять: 


варіанти відповідей

здатність задовольняти потреби; 


придатність для обміну на інші товари; 


здатність довго зберігатися.


Запитання 41

Якщо комп'ютер не включається, необхідно: 


варіанти відповідей

самостійно перевірити живлення; 

самостійно перевірити всі перемикачі; 

повідомити про це викладачу; 

Запитання 42

Який з вогнегасників не використовують у закритому приміщенні:

варіанти відповідей

вуглекислотний;

бром етиловий;

пінно-хімічний;

порошковий.

Запитання 43

Після якого виду інструктажу новоприйняті працівники допускаються до роботи?

варіанти відповідей

вступного; 

повторного; 

позапланового;

первинного інструктажу на робочому місці; 

цільового.

Запитання 44

Захисне заземлення і занулення виконують з метою:

варіанти відповідей

забезпечення нормальних режимів роботи електроустановок;

забезпечення безпеки людей при пошкодженні ізоляції електромережі струмопровідних частин;

захисту електроустаткування від перенапруги; 

захистити від можливого удару струмом;

Запитання 45

Стадія гасіння пожежі, коли зупинено розвиток пожежі та створено умови для її ліквідації називається ...

варіанти відповідей

оперативне розгортання;

локалізація пожежі;

розвиток пожежі;

ліквідація пожежі.

Запитання 46

Який інструктаж проводиться при порушенні правил охорони праці або нещасному випадку?

варіанти відповідей

вступний;

повторний;

цільовий;

первинний;

позаплановий.

Запитання 47

Які інструктажі проводяться з працівниками, які щойно прийняті на роботу? 

варіанти відповідей

вступний;

позаплановий;

первинний;

цільовий.

Запитання 48

Що таке виробнича травма?

варіанти відповідей

травма, що сталася з працівником на території підприємства під час встановлених перерв ( технологічних та приймання їжі);


травма, одержана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці;


травма, що сталася з працівником на території підприємства під час встановлених перерв при проведенні спортивних та інших розважальних;


травма, що сталася з працівником під час прямування його пішки до місця роботи чи назад за разовим завданням керівника.


Запитання 49

Найпоширенішою вогнегасною речовиною є ...


варіанти відповідей

вода;


повітря;


хімічна піна;

вуглекислота.


Запитання 50

Найбільш часто застосовуваним вогнегасником всередині приміщень був такий тип:


варіанти відповідей

вуглекислотний;


хімічно пінний;


порошковий;


аргоновий.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест