23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

алгоритми та програми

Додано: 9 березня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 9 разів
25 запитань
Запитання 1

Яку функцію виконує команда print()?

варіанти відповідей

Перетворює вказану величину в ціле число

 Виводить повідомлення на екран (результат обчислень чи текст)


Перетворює вказану величину в дійсне число

Вводить дані

Запитання 2

Що отримаємо в результаті виконання даної програми?

s1='Hello'

s2='world'

s=s1+s2

print(s)


варіанти відповідей

'Hello wordl'

Helloworld

Hello+world

Запитання 3

Який символ означає операцію присвоювання?

варіанти відповідей

=

/

*

==

!=

Запитання 4

Величина, яка може змінювати своє значення під час виконання програми:

варіанти відповідей

Функція

Константа

Змінна

Постійна

Запитання 5

Яку команду використовують щоб підключити додатковий модуль?

варіанти відповідей

math назва_модуля

random назва_модуля

randint назва_модуля

import назва_модуля

Запитання 6

Величини поділяються на:

варіанти відповідей

символи та рядки 

цілі та дробові числа 

числа і рядки 

константи та змінні 

Запитання 7

Для введення з клавіатури чисел під час виконання програми використовують команду:

варіанти відповідей

print()

type()

input()

import

Запитання 8

Яка алгоритмічна структура описана «інструкції, що виконують одну і ту ж саму послідовність дій, поки діє задана умова»?

варіанти відповідей

цикл

розгалуження

лінійні

Запитання 9

В програмуванні розрізняють такі види циклів:

варіанти відповідей

цикл з передумовою


цикл з після умовою

цикл з лічильником

сумісний цикл

повне розгалуження

неповне розгалуження

Запитання 10

Який вид циклічного алгоритми описано «виконується задану кількість разів (for)»?

варіанти відповідей

цикл з лічильником


цикл з після умовою


цикл з передумовою


сумісний цикл


Запитання 11

Який вид циклічного алгоритми описано «спочатку виконуються команди, а потім перевіряється умова (do…while)»?

варіанти відповідей

цикл з після умовою


цикл з передумовою


цикл з лічильником


сумісний цикл


Запитання 12

Який вид циклічного алгоритми описано «виконує дії поки умова є істинною»?

варіанти відповідей

цикл з передумовою


цикл з після умовою


цикл з лічильником


сумісний цикл


Запитання 13

Функція означає надрукувати. Вона виводить на екран усе, що є всередині дужок. Це..

варіанти відповідей

print()


input()

type()

коментар

Запитання 14

За введення в програму даних з клавіатури в Python відповідає функція….. . Коли викликається ця функція, програма зупиняє своє виконання і чекає, коли користувач введе текст

варіанти відповідей

input()

print()

type()

коментар

Запитання 15

print (3+4) який результат виконання програми?

варіанти відповідей

3+4 

("3+4")

 "3+4" 

7

(3+4) 

Запитання 16

Алгоритм, записаний мовою програмування, називають

варіанти відповідей

блок-схема

програма

мова програмування

симентатика

Запитання 17

Що буде в результаті виконання програми:

a = 2

b = 8

с =а+b * 100

print(с)

варіанти відповідей

10

0

1000

802

Запитання 18

Яким буде значення змінної t після введення t=10  і виконання програми? 

t=int(input('Введи температуру в градусах:'))

if t<15:

print('надворі холодно')

else:

print('надворі тепло')

варіанти відповідей

надворі холодно

надворі тепло

10

t=10

Запитання 19

Виберіть всі значення типу int

варіанти відповідей

-8

2

2.0

"2"

Запитання 20

Під час піднесення до степеня використовують символ операції:варіанти відповідей

+

**

%

//

Запитання 21

Вкажи фрагменти програми без помилок.

варіанти відповідей

x= inpyt ("Задай число")

input ("Задай число") = x

x = input ("Задай число")

print ("Задай число")

Запитання 22

Вибери фрагменти програми з помилками

варіанти відповідей

print ("Задай число")

print ("Додавання:", 2+5)

print ("Додавання:" 2+5)

print ( 2+5, 'Додавання')

Запитання 23

Що виведе цей код?

a = 1

b = 3

print('a + b')

варіанти відповідей

4

a+b

1+3

Нічого, код недійсний.

Запитання 24

Операція присвоєння записується символом

варіанти відповідей

=

*

%

/

//

+

Запитання 25

Встановіть відповідність команд IDLE(python 3.x.x) та їх призначення:

а) File - Save 1 Створення нового документу

б) Run - Run module 2 Збереження програми

в) File - New file 3 Відкриття збереженої програми

г) File - Open 4 Запуск програми на виконання

варіанти відповідей

1 - в, 2 - а, 3 - г, 4 - б

1 - в, 2 - г, 3 - а, 4 - б

1 - б, 2 - а, 3 - г, 4 - в

1 - г, 2 - а, 3 - в, 4 - б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест