Алгоритми та програми. Одновимірний масив ( мовою Pascal)

Додано: 16 березня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 57 разів
17 запитань
Запитання 1

Який із названих типів даних не відноситься до цілого типу?

варіанти відповідей

Integer

Longint

Real

Запитання 2

В якому розділі описується змінна, для звернення до неї

варіанти відповідей

const

var

function

Запитання 3

Який тип даних найкраще підійде для опису змінної, що містить десятковий дріб?

Наприклад rez:=4.67

варіанти відповідей

 Integer

Real

String

Запитання 4

Прикладом неповної форми розгалуження є

варіанти відповідей

If a> b then y:=a else y:=b

 For I:=1 to n do

If a>b then y:=a

Запитання 5

Прикладом  повної форми розгалуження є

варіанти відповідей

If a>b then y:=a

 For I:=1 to n do

 If a> b then y:=a else y:=b

Запитання 6

Який оператор є оператором циклу з лічильником ?

варіанти відповідей

For-to-do

While-do

If-Then-else

Запитання 7

Тіло програми, написаної на мові Pascal, знаходиться між зарезервованими словами:

варіанти відповідей

var, end

end, const

begin, var

begin, end

Запитання 8

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 9

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 10

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer

var A: mas

var A: array[1..25] of Real

var A: Integer

Запитання 11

Елементи масиву А[1..6] мають значення 2; 5; 7; 8; 16; 13 відповідно.

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора

А[1] := А[3] + А[5]

варіанти відповідей

2; 5; 2; 8; 2; 13.

2; 5; 7; 8; 16; 13.

23; 5; 7; 8; 16; 13.

3; 5; 7; 8; 16; 13.

Запитання 12

Як оголошується змінна типу таблична величина в рядку var?

варіанти відповідей

var a: array [1..100];

var array [1..100] integer;

var a: [1..100] of real;

var a: array [25..100] of integer;

var array [1..100] of real;

var a: array [1..100] of real;

Запитання 13

У мові програмування Pascal для виведення даних на екран використовують оператор...

варіанти відповідей

integer

write, writeln

read, readln

program

Запитання 14

Величина Список учнів має тип ...

варіанти відповідей

Real

Integer

String

array[1..30] of String

Запитання 15

Величина Кількість учнів у класі має тип ...

варіанти відповідей

Real

Integer

String

array[1..30] of String

Запитання 16

Де описують масив мовою Pascal ?

варіанти відповідей

у розділі опису констант const

у розділі uses

у розділі опису змінних var

у розділі операторів

Запитання 17

Службове слово для задання масиву -

варіанти відповідей

tab

array

real

var

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест