26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Алгоритми та програми

Додано: 20 квітня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 13 разів
34 запитання
Запитання 1

Оберіть результат виконання програми в Python:


print ('Мова програмування Python')


варіанти відповідей

Мова програмування Python

'Мова програмування Python'

Python

Python Мова програмування

Запитання 2

Оберіть результат виконання програми в Python:


print ('4*5*2')


варіанти відповідей

200

50

4*5*2

40

Запитання 3

Щоб зберегти файл програмного коду, потрібно виконати команду:

варіанти відповідей

File/ Save As

Run/Check Module 

Run/Run Module

File/ Copy As 

Запитання 4

Щоб виконати програму, потрібно:

варіанти відповідей

виконати команду Run/Run Module

натиснути Alt+X 

натиснути клавішу F5 

виконати команду Run/Check Module 

Запитання 5

Для введення даних з клавіатури призначена команда:  

варіанти відповідей

print () 

присвоєння 

input()

Запитання 6

Оберіть результат виконання програми в Python:


print (4*5*2)


варіанти відповідей

200

50

4*5*2

40

Запитання 7

Величина, значення якої не змінюється, називається 

варіанти відповідей

змінною величиною, або змінною

сталою величиною, або константою

команда присвоювання

Запитання 8

Величина, значення якої може змінюватися, називається 

варіанти відповідей

змінною величиною, або змінною

сталою величиною, або константою

команда присвоювання

Запитання 9

Знаком присвоювання в мові Python є символ:

варіанти відповідей

:=

=:

=

+=

Запитання 10

Для завантаження команд роботи з Черепашкою потрібна команда:

варіанти відповідей

from tkinter import * 

from random import* 

from turtle import * 

Запитання 11

Які з команд означають Підняти перо та Опустити перо?

варіанти відповідей

fd(10)

down () 

right(90)

up () 

Запитання 12

Яка з команда змінює зображення стрілочки на зображення Черепашки?

варіанти відповідей

fd(10)

shape('turtle')

right(90)

up () 

Запитання 13

Команда щоб перемістити виконавця на 10 кроків уперед у попередньо заданому напрямку

варіанти відповідей

fd(10)

shape('turtle')

right(90)

up () 

Запитання 14

Команда щоб очистити полотно.

варіанти відповідей

reset()

shape('turtle')

right(90)

up () 

Запитання 15

Команда щоб установити червоний колір олівця.

варіанти відповідей

reset()

down()

right(90)

color("red")

Запитання 16

Команда щоб установити товщину лінії олівця в 4 пікселі

варіанти відповідей

width(4)

down()

right(90)

color("red")

Запитання 17

Команда щоб повернути виконавця на 90 градусів праворуч (за годин-никовою стрілкою)

варіанти відповідей

width(4)

down()

right(90)

color("red")

Запитання 18

Команда, що переміщує Черепашку з поточного положення в точку на полотні із зазначеними координатами

варіанти відповідей

setx(x)

goto(х, у)

home()

хсоr()

write('текст')

Запитання 19

Команда, що переміщує Черепашку з поточного положення в точку на полотні з координатами (0; 0)

варіанти відповідей

setx(x)

goto(х, у)

home()

хсоr()

write('текст')

Запитання 20

Команда, що задає абсцису точки розміщення Черепашки на полотні 

варіанти відповідей

setx(x)

goto(х, у)

home()

хсоr()

write('текст')

Запитання 21

Команда, що визначає абсцису точки розміщення Черепашки на полотні

варіанти відповідей

setx(x)

goto(х, у)

home()

хсоr()

write('текст')

Запитання 22

Команда, що виводить заданий текст на полотні в поточній точці розміщення Черепашки

варіанти відповідей

setx(x)

goto(х, у)

home()

хсоr()

write('текст')

Запитання 23

Команда, що задає ординату точки розміщення Черепашки на полотні 

варіанти відповідей

sety(y)

goto(х, у)

home()

yсоr()

write('текст')

Запитання 24

Команда, що визначає ординату точки розміщення Черепашки на полотні

варіанти відповідей

sety(y)

goto(х, у)

home()

yсоr()

write('текст')

Запитання 25

Команда, що задає повільну швидкість переміщення Черепашки

варіанти відповідей

sety(y)

goto(х, у)

home()

yсоr()

speed()

Запитання 26

Для завантаження команд роботи з випадковими числами потрібна команда:

варіанти відповідей

from tkinter import * 

from random import* 

from turtle import * 

Запитання 27

Який оператор реалізує таку дію:

змінній K логічного типу присвоїти значення True, якщо числа A, B, C упорядковані за зростанням, і False у протилежному випадку?

варіанти відповідей

k = a<b or b<c 

if a<b and b<c:

  k = True

else:

  k = False  

k = a<b<c 

k = a<b and b<c 

Запитання 28

Який оператор реалізує дію:

якщо А - від’ємне число, то змінити його знак на протилежний?

 

варіанти відповідей

if a<0:

  a = -a

if a<0:

  a = 1+a

if a<0:

  a = 1-a

if a<0:

  a = a+а

Запитання 29

Чому дорівнює значення логічного виразу x <= 10, якщо х = 10?

варіанти відповідей

True 

False

Запитання 30

Вкажіть на операцію більше мовою Python

варіанти відповідей

!=

>

=

<

==

Запитання 31

Вкажіть на операцію дорівнює мовою Python

варіанти відповідей

!=

>

=

<

==

Запитання 32

Вкажіть на операцію не дорівнює мовою Python

варіанти відповідей

!=

>

=

<

==

Запитання 33

Повторення (цикл) - це така організація дій в алгоритмі, при якій: 

варіанти відповідей

дії виконуються послідовно, одна за другою, без пропусків або повторень 

залежно від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей дій 

та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова 

Запитання 34

Які з тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Програма перевіряє умову циклу перед виконанням операторів тіла циклу 

Оператори тіла циклу виконуються доти, поки умова істинна

Якщо умова приймає значення False, керування переходить до наступного оператора 

Оператори тіла циклу виконуються доти, поки умова хибна 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест