Алгоритми та програми. Табличні величини.

Додано: 17 квітня
Предмет: Інформатика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Що таке таблична величина?

варіанти відповідей

перелік, зведення статистичних даних 

комп'ютерний застосунок для аналізу та збереження даних у табличному форматі

впорядкований набір змінних деякого типу

набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця

Запитання 2

Що таке масив ?

варіанти відповідей

Сукупність змінних, що мають спільний тип даних

Сукупність рядків таблиці

Всі елементи таблиці

Сукупність однотипних змінних, що об’єднані спільним іменем

Запитання 3

Що таке одновимірний масив?

варіанти відповідей

Сукупність змінних з невеликим розміром

пронумерована послідовність значень одного типу

чотири рядки таблиці

таблиця, що має одну змінну

Запитання 4

Як здійснюється звернення до елементів масиву?

варіанти відповідей

через номери рядків

через номери стовпців

через індекси

Запитання 5

Вибери істинні висловлювання:

варіанти відповідей

Тип даних Масив має властивості: ім'я, тип елементів, розмір, розмірність

Елементи масиву можуть належати до різних типів

Не можна звертатися до елемента масиву за індексом, що виходить за межі діапазону, вказаного при оголошенні масиву

Для перебору елементів масиву використовується оператор розгалуження

Запитання 6

Виберіть властивості компонента TMemo

варіанти відповідей

ReadOnly

Visible

Lines

Top

Запитання 7

Що означає властивість ReadOnly?

варіанти відповідей

Значення цієї властивості дорівнює к-ті заповнених даними рядків компонента

Визначає ширину об'єкта

Визначає колір об'єкта

Визначає можливість або неможливість редагування вмісту компонента

Запитання 8

Що таке елемент табличної величини?

варіанти відповідей

Кожна змінна, що входить до табличної величини

Упорядкований набір змінних одного типу

Ім'я табличної величини

Тип змінних

Запитання 9

Укажіть типи змінних величин

варіанти відповідей

Numbers

String

Long

Real

Запитання 10

Що таке алгоритм?

варіанти відповідей

Послідовність дій, спрямованих на виконання завдання

Програма, що виконує певні дії

Мова програмування

Запитання 11

Яким може бути діапазон номерів табличної величини?

варіанти відповідей

від а до я

від 0 до нескінченності

від 0 до числа(кількості елементів)

всі відповіді правильні

Запитання 12

Що робить даний фрагмент процедури?


s:=0;


for i:=1 to 10 do s:=s+a[i];

варіанти відповідей

знаходить кількість елементів масиву

знаходить найбільше значення масиву

знаходить найменше значення масиву

знаходить суму елементів масиву

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест