9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

7 клас. 21/04. Підсумковий урок. Алгоритми та програми.

Додано: 21 квітня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 350 разів
37 запитань
Запитання 1

Базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд

варіанти відповідей

Слідування

Розгалуження

Повторення

Запитання 2

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання

варіанти відповідей

Розгалуження

Слідування

Повторення

Запитання 3

Вкажи на команду для створення циклічних алгоритмів з визначеною кількістю повторень у середовищі Scratch

варіанти відповідей
Запитання 4

Вкажи команди для організації розгалуження у середовищі Scratch

варіанти відповідей
Запитання 5

Що означає ця команда в середовищі Scratch

варіанти відповідей

Структура повного розгалуження

Структура неповного розгалуження

Структура прямого розгалуження

Запитання 6

Вкажи на команди, що виконуються, коли умова "істинна" в базовій структурі розгалуження повної форми в середовищі Scratch

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 7

Вкажи на команди, що виконуються, коли умова "хиба" в базовій структурі розгалуження повної форми в середовищі Scratch

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 8

Скільки команд розміщено в тілі даного циклу?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Який блок з градусною мірою кута, на який потрібно повернути спрайт, необхідно вставити замість фіолетового блоку, щоб вийшов чотирикутник?

варіанти відповідей
Запитання 10

Що намалює виконавець після виконання алгоритму?

варіанти відповідей

Лінію

Коло

Квадрат

Трикутник

Запитання 11

Вибери дії, які відбудуться, коли буде натиснуто клавішу "пропуск" і об'єкт не доторкнеться синього кольору

варіанти відповідей

Об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о за годинниковою стрілкою

Об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о проти годинникової стрілки

Об'єкт поверне на 90о за годинниковою стрілкою

Об'єкт поверне на 90о проти годинникової стрілки

Запитання 12

На скільки кроків переміститься виконавець алгоритму в результаті виконання даної програми?

варіанти відповідей

10

20

30

200

Запитання 13

На скільки кроків переміститься виконавець алгоритму?

варіанти відповідей

2

5

7

10

Запитання 14

На скільки кроків переміститься об’єкт в результаті виконання даної програми?

варіанти відповідей

5

10

15

20

Запитання 15

Яким буде результат виконання даної програми, якщо натиснуто клавішу "пропуск" на клавіатурі?

варіанти відповідей

Об'єкт переміститься вперед на 2 кроки

Об'єкт переміститься вперед на 5 кроків

Об'єкт переміститься вперед на 7 кроків

Об'єкт залишиться на місці

Запитання 16

Яким буде результат виконання даної програми, якщо натиснуто клавішу "стрілка вниз" на клавіатурі?

варіанти відповідей

Об'єкт переміститься на 30 кроків

Об'єкт переміститься на 14 кроків

Об'єкт переміститься на 44 кроки

Об'єкт переміститься на 24 кроки

Запитання 17

Що буде результатом виконання даної програми?

варіанти відповідей

 Об’єкт переміститься на 30 кроків

 Об’єкт переміститься на 10 кроків

 Об’єкт переміститься на 70 кроків

 Об’єкт переміститься на 50 кроків

Запитання 18

Яким буде результат виконання даної програми, якщо натиснуто клавішу "стрілка вниз" на клавіатурі?

варіанти відповідей

Об'єкт переміститься на 8 кроків

Об'єкт переміститься на 9 кроків

Об'єкт переміститься на 17 кроків

Нічого не відбудеться

Запитання 19

Яким буде результат виконання даної програми, якщо "мишку натиснуто"?

варіанти відповідей

Об'єкт переміститься вперед на 9 кроків

Об'єкт переміститься вперед на 2 кроки


Об'єкт переміститься вперед на 8 кроків

Об'єкт переміститься вперед на 3 кроки

Запитання 20

Яке зображення відповідає фрагменту алгоритма?

варіанти відповідей
Запитання 21

Яку геометричну фігуру намалює виконавець у результаті виконання алгоритму?

варіанти відповідей
Запитання 22

Що буде результатом виконання даної програми?

варіанти відповідей

Об’єкт переміститься на 45 кроків

Об’єкт переміститься на 20 кроків

Об’єкт переміститься на 35 кроків

Об’єкт переміститься на 30 кроків

Запитання 23

Яку групу команд потрібно використати для того щоб створити змінні в середовищі Скретч?

варіанти відповідей

Змінні

Оператори

Олівець

Датчики

Запитання 24

Якого значення набуде змінна S після виконання даної програми?

варіанти відповідей

1

5

6

-4

Запитання 25

Якого значення набуде змінна S після виконання даної програми?

варіанти відповідей

-30

1

30

-1

Запитання 26

Величина, яка в різні моменти часу може набувати різних значень, називається …

варіанти відповідей

Змінною

Константою

 Числовою

Графічною

Запитання 27

Які базові структури використовуються для запису алгоритмів?

варіанти відповідей

слідування

розгалуження

повторення

чергування

демонстрування

проходження

Запитання 28

Блок-схема, якої алгоритмічної структури зображена на малюнку?

варіанти відповідей

повторення

неповне розгалуження

повне розгалуження

лінійна

слідування

Запитання 29

Якого значення набуде змінна X після виконання команди, якщо змінна Y=2

варіанти відповідей

12

20

14

9

Запитання 30

Як записати складену умову 35 <X< 70 у Скретч?

варіанти відповідей
Запитання 31

Як запишеться вираз 2X2-3Y+25 у Скретчі?

варіанти відповідей
Запитання 32

Оберіть блок-схему алгоритмічної структури розгалуження

варіанти відповідей
Запитання 33

Речення, яке містить твердження про певний об’єкт – це…

варіанти відповідей

Алгоритм

Висловлювання

Програма

Цикл

Запитання 34

Які в циклу "з лічильником" відмінності від циклу “завжди”?

варіанти відповідей

немає відмінностей

у циклі "з лічильником" повторення відбуватиметься безперервно, доки не натиснути на “зупинити програму”


у циклі "з лічильником" установлюється деяка змінна, що вказує на кількість повторів

всередину циклу "з лічильником" не можна помістити умову

Запитання 35

Алгоритм, в якому всі дії слідують послідовно - це ...

варіанти відповідей

Лінійний алгоритм

Алгоритм

Алгоритм з циклом

Алгоритм з розгалуженням

Запитання 36

Який алгоритм зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Цикл

Скорочене розгалуження

Слідування

Повнене розгалуження

Запитання 37

Який алгоритм зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Повне розгалуження

Цикл

Лінійний алгоритм

Скорочене розгалуження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест