Алгоритмізація та програмування

Додано: 24 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
8 запитань
Запитання 1

 Величина, яка може набувати деяких значень (числових або текстових) – це…

варіанти відповідей

змінна

стала

константа

Запитання 2

Які з перелічених програм призначені для виконання певних алгоритмів:

варіанти відповідей

Word

Scratch

Paint

ABC Pascal

Запитання 3

Які слова у ABC Pascal відносять до службових

варіанти відповідей

слова, що є складовою частиною мови, мають заздалегідь визначене написання та завжди однаковий зміст

слова, що визначає користувач для імен сталих та змінних

слова, що призначені для сталих величин, певних процедур або функцій написання та завжди однаковий зміст

Запитання 4

Відмітьте вірні твердження (створення імені в Pascal)

варіанти відповідей

Ім’я не може бути службовим словом

Пропуски в іменах допускаються

Два різні об’єкти можуть мати одне ім’я

Ім’я може складатися лише з латинських літер, цифр і символа “_”

Імена повинні бути короткими і відповідати суті об’єкта

Запитання 5

Програма у ABS Pascal закінчується службовим словом end після якого

варіанти відповідей

не ставиться розділового знаку

ставиться кома

ставиться крапка

Запитання 6

Визначити, які з наведених послідовностей символів є іменами

варіанти відповідей

А+1

Sum

А1

Запитання 7

Як в ABC Pascal позначаються дійсні типи даних

варіанти відповідей

Shortint

Integer

Real

Запитання 8

Який із операторів використовується для виведення даних з переходом на новий рядок

варіанти відповідей

Writeln

Write

Readln

Read

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест