24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Апостроф

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 2 клас
Тест виконано: 26 разів
58 запитань
Запитання 1

Апостроф у словах стоїть після букв б,в,м,п,р, ф, які вимовляють ...

варіанти відповідей

м'яко

твердо

голосно

Запитання 2

Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають .

варіанти відповідей

два звуки

один звук

жодного звука

Запитання 3

Вибрати рядок, в якому всі слова записані правильно.

варіанти відповідей

м' який, м' ясо

мята, з' єднати

 пір' їна, румяний

Запитання 4

Вкажи рядок, в якому слова пишуться без апострофа.

варіанти відповідей

солом(') яний, полум(') я

торф(') яний, кам(') яний

св(') ято, буд(')як

Запитання 5

Вибери рядок, в якому всі слова можна розривати для переносу.

варіанти відповідей

Лук`ян ,м'ятний, Мар'яна, хом'як.

Дем'ян, б'є, м'ятний, бур'ян.

Мар'яна, торф'яний, хом'як, б'ють

Запитання 6

Яке слово не можна перенести з рядка у рядок?

варіанти відповідей

в`юн

пам`ять

сім`я

Запитання 7

Познач рядок, в якому всі слова записані правильно...

варіанти відповідей

Р'юкзак, м'ята, пір'я, в'ють.


Мар'яна, пять, хом'як, бур'як

 Пл'яма, черв'як, реп'ях, солов'ї.

Торф'яний, хом'як, пляма, рюкзак.

Запитання 8

Знайди зайвий малюнок

варіанти відповідей
Запитання 9

Познач малюнок-відгадку до ребуса.

варіанти відповідей
Запитання 10

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

оліве - ць

олі - вець

 о - лівець

Запитання 11

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

ход - жу

х - оджу

хо - джу

Запитання 12

Вибери правила переносу слів

варіанти відповідей

слова переносяться з рядка в рядок по складах

не можна залишати в рядку або переносити в наступний одну букву

не можна розривати буквосполучення дж, дз

слова переносяться з рядка в рядок як захочеться

не можна переносити односкладові слова

Запитання 13

Апостроф ставиться перед

варіанти відповідей

я, ю, є, ї, коли вони позначають один звук ⌊а⌋, ⌊у⌋, ⌊е⌋, ⌊і⌋

я, ю, є, ї завжди

 я, ю, є, ї, коли вони позначають два звуки ⌊йа⌋, ⌊йу⌋, ⌊йе⌋, ⌊йі⌋

Запитання 14

Апостроф ставиться після

варіанти відповідей

б, п, в, м, ф, р, коли вони позначають твердий приголосний

б, п, в, м, ф, р завжди


б, п, в, м, ф, р, коли вони позначають м′який приголосний

Запитання 15

Яке слово не переносимо з рядка у рядок?

варіанти відповідей

пам'ять

п'ятниця

п'ятий

 п'ять

Запитання 16

Вибери рядок, в якому всі слова можна розривати для переносу.

варіанти відповідей


Дем'ян, б'є, м'ятний, бур'ян.

Дем'ян, м'ятний, Мар'яна, хом'як.

 Мар'яна, торф'яний, хом'як, б'ють.

Запитання 17

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

зоз - уля

зозул - я

зо - зуля

Запитання 18

Слово солов'їний можна переносити так ...

(Вибери УСІ правильні відповіді)

варіанти відповідей

со - лов'їний

солов - 'їний


солов'ї - ний

соло - в'їний

солов' - їний

Запитання 19

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

чай - ник

чайни - к

ча - йник

Запитання 20

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

 всь - ого

в - сього

 всьо - го

Запитання 21

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

оліве - ць

олі - вець

 о - лівець

Запитання 22

Обери правильну відповідь:

варіанти відповідей

ход - жу

х - оджу

хо - джу

Запитання 23

Обери рядок, у якому всі звуки голосні

варіанти відповідей

[а],[о],[н],[ч],[е],[п].

[п],[ж],[н],[ч],[е],[д].

[а],[о],[у],[и],[е],[і].

Запитання 24

Обери рядок, у якому всі букви позначають дзвінкі приголосні

варіанти відповідей

д, з, ж, м, н, б.

т, с, ш, к, х, ч.

л, щ, ч, д, з, г.

Запитання 25

Обери рядок, у якому в кожному слові потрібно поставити апостроф

варіанти відповідей

р...юкзак, пам..ять, м...ясо

м...ята, здоров...я, бур...ян

бур...як, гілл...я, люб...язний

Запитання 26

Обери слово, яке неправильно поділено для переносу

варіанти відповідей

бур'-ян

люб'яз-ний

пам-'ятник

Запитання 27

На кількість складів у слові вказує кількість .....

варіанти відповідей

приголосних звуків

голосних звуків

наголошених звуків

Запитання 28

У слові ВЕРЕСЕНЬ...

варіанти відповідей

8 б., 8 зв.

8 б., 9 зв.

8 б., 7 зв.

Запитання 29

У слові ЛЮБ'ЯЗНИЙ...

варіанти відповідей

2 склади

3 склади

4 склади

Запитання 30

Звуки ми

варіанти відповідей

читаємо і пишемо

чуємо і бачимо

чуємо і вимовляємо

Запитання 31

Познач рядок, у якому всі слова мають чотири звуки

варіанти відповідей

лящ, зоря

оса,поле

книжка, осінь

Запитання 32

Познач рядок слів, наголос у яких стоїть на першому складі.

варіанти відповідей

мавпа, равлик, сумка

листки, салат, акула

полотно, понеділок, садівник

Запитання 33

Познач слово, у якому пишеться буквосполучення ьо

варіанти відповідей

сл...зи

вишен...ка

ра...н

Запитання 34

Познач рядок слів, в яких потрібно писати апостроф

варіанти відповідей

при...ємно, по...їзд

з...їли, п...ятниця

бур...як, св...ято

Запитання 35

М'який подовжений приголосний звук на письмі позначають

варіанти відповідей

м'яким знаком

двома однаковими буквами

апострофом

Запитання 36

Яке слово можна перносити з рядка в рядок?

варіанти відповідей

ім'я

в'юн

п'ять

п'ятниця

Запитання 37

Слова переносимо з рядка в рядок...

варіанти відповідей

По складах

По буквах

Як захочеться

Запитання 38

Обери правильний варіант переносу слова

варіанти відповідей

знайо-мий

знай-омий

знайом-ий

Запитання 39

Під час переносу слів буквосполучення йо та ьо...

варіанти відповідей

не можна розривати

можна розривати

Запитання 40

Обери правильний варіант переносу слова чайка

варіанти відповідей

ча - йка

чай - ка

не можна переносити з рядка в рядок

Запитання 41

Обери правильні варіанти переносу слова насіння

варіанти відповідей

на - сіння, нас- іння, насі-ння

насі-ння, насін-ня, насінн-я

на- сіння, насі-ння, насін-ня

Запитання 42

Скільки букв в українській абетці?

варіанти відповідей

6

33

32

10

Запитання 43

Звуки бувають :

варіанти відповідей

голосні і приголосні

наголошені і ненаголошені

глухі і дзвінкі

тверді і м'які

друковані і прописні

великі і малі

Запитання 44

Які букви завжди позначають дві звуки?

варіанти відповідей

я,ю,є

щ,ї

дж, дз

ь

Запитання 45

В якому слові наголошений другий склад?

варіанти відповідей

шапка

калина

сонце

кукурудза

Запитання 46

В якому рядку всі слова записані без помилок?

варіанти відповідей

хворма, легко, джміль

беріска, пеньок,буряк

узлісся, дзьоб, сім'я

завданя, духм'яний, сіль

Запитання 47

M'якість попередніх приголосних позначають...

варіанти відповідей

я,є,ю

апостроф

ь

і

Запитання 48

Якому слову відповідає схема

- о - = о -

варіанти відповідей

земля

хом'як

джміль

моряк

Запитання 49

У слові коріння...

варіанти відповідей

2 склади, 7 букв, 7 звуків

3 склади, 7 букв, 6 звуків

3 склади, 7 букв, 7 звуків

3 склади, 6 букв, 7 звуків

Запитання 50

Який варіант написання слова правильний!

варіанти відповідей

кушчік

кущік

кущик

кушчик

Запитання 51

Значення якого слова зміниться, якщо змінити наголос?

варіанти відповідей

сова

обід

помилка

завдання

Запитання 52

В якому слові апостроф не пишеться?

варіанти відповідей
Запитання 53

Скільки в українській мові голосних звуків?

варіанти відповідей

6

10

Запитання 54

Скільки в українській мові букв для позначення голосних звуків?

варіанти відповідей

6

10

Запитання 55

Яка орфограма є в цих словах?

Яків, Біологічна, Оля, Буренко.

варіанти відповідей

Орфограма слабкої позиції звука.

Орфограма великої букви.

Запитання 56

Вибери рядок де всі слова мають орфограму великої букви.

варіанти відповідей

Учитель, Сашко, Харків, Марс.

Юпітер, Батьківщина, Євгеній, Австралія.

Ластівка, Дмитро, Венера, Калиненко.

Запитання 57

Вибери рядок де слова записані в алфавітному порядку.

варіанти відповідей

Буквар, блуза, жанр, млин, марка, умова.

Блуза, буквар, жанр, млин, марка, умова.

Блуза, буквар, жанр, марка, млин, умова.

Запитання 58

Знайди рядок де всі слова записані правильно.

варіанти відповідей

Стипи, сергій, телефон, йасень, береза, Весна.

Степи, Сиргій, телифон, ясинь, биреза, весна.

Степи, Сергій, телефон, Ясень, береза, весна.

Степан, Сергій, телефон, ясень, береза, весна.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест