29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Астрономія К.Р.№3

Додано: 18 травня
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 248 разів
24 запитання
Запитання 1

Галактика складається з таких елементів (починаючи від центра):

варіанти відповідей

гало, ядро, диск

ядро, диск, гало

ядро, гало, диск

диск, ядро, гало

Запитання 2

Паралельно головній послідовності, але дещо нижче від неї розташована...

варіанти відповідей

група гігантів пізніх класів;

послідовність субкарликів;

надгіганти;

червоні карлики.

Запитання 3

Зорі, подвійність яких можна встановити тільки за допомогою спектральних спостережень називаються...

варіанти відповідей

пульсуючі змінні зорі

спектрально-подвійні зорі

затемнювано-подвійні зорі

оптично подвійні зорі

Запитання 4

Який об'єкт розташований в центрі нашої Галактики?

варіанти відповідей

білий карлик

чорна діра

червоний гігант

Сонце

Запитання 5

Якого виду туманностей не існує?

варіанти відповідей

планетарні;

дифузні;

лінзоподібні;

волокнисті.

Запитання 6

Галактичний рік визначає:

варіанти відповідей

період обертання Галактики навколо осі;

період обертання Сонця навколо центра Галактики;

період обертання Галактики навколо центра світу;

відстань, що долає світло за один рік.

Запитання 7

На які підрозділи поділяється астрономія

варіанти відповідей

А Астрометрія

Б Небесна механіка

В  Астрофізика

Г Космологія

Д Астрологія

Запитання 8

У якої планети Сонячної системи найбільша кількість супутників

варіанти відповідей

А Сатурна

Б Землі

В Юпітера 

Г Урана

Запитання 9

Температура атмосфери якої планети визначається переважно парниковим ефектом?

варіанти відповідей

А Землі

Б Венери

В Меркурія

Г  Марсу

Запитання 10

Температура яких зірок найвища?

варіанти відповідей

А червоних карликів

Б білих

В червоних гігантів

Г жовтих

Д блакитних

Запитання 11

В якій галактиці проживають земляни ?

варіанти відповідей

А  Чумацький Шлях

Б  Велика Магелланова Хмара

В  Мала Магелланова Хмара

Г інша відповідь

Запитання 12

Які небесні тіла древні греки називали "хвостаті" зорі?

варіанти відповідей

А метеорити

Б комети

В  подвійні зорі

Г планети

Запитання 13

 Астрономи застосовують термін "чорна діра" до таких об'єктів:

варіанти відповідей

А  Зорі, яка перебуває у стадії, коли з поля тяжіння не випускаються електромагнітні хвилі. 

Б Чорні планети, які обертаються далеко від Сонця й мають температуру, близьку до абсолютного нуля

В Провалля в космічному просторі, куди зникають планети й зорі

Г Чорні хмари космічного пилу, з яких утворюються нові зорі 

Д Чорні зорі, що руйнують космічні кораблі. 

Запитання 14

Якою буде кінцева стадія еволюції Сонця?

варіанти відповідей

А  пульсар

Б  чорна діра

В білий карлик

Г  нейтронна зоря

Запитання 15

Оберіть планети-гіганти

варіанти відповідей

А  Меркурій

Б Венера

В Земля

Г Марс

Д Юпітер

Е Сатурн

Є Уран

Ж Нептун

Запитання 16

Чи можна спостерігати з Місяця такі ж сузір`я, які можна спостерігати з Землі?

варіанти відповідей

А Можна, тому що відстань від Місяця до Землі мала порівняно з відстанню до зір

Б  Ні, тому що на Місяці немає атмосфери 

В  Можна, тому що Місяць ми можемо спостерігати на небосхилі вночі

Г Ні, тому що сузір`я можна спостерігати тільки на рухомій карті зоряного неба

Запитання 17

Яка теорія визначає сучасні уявлення про будову і утворення Всесвіту?

варіанти відповідей

геоцентрична

геліоцентрична

теорія Великого Вибуху

Теорія Стаціонарного Всесвіту

Запитання 18

до складу сонячної системи входить...

варіанти відповідей

9 планет

8 планет

6 планет

12 планет

Запитання 19

Як називають уявну сферу довільного радіуса з центром у точці спостереження, на яку спроектовані небесні світила?

варіанти відповідей

Небесна сфера.

Земна сфера.

Зоряна сфера

Атмосфера.

Запитання 20

Що є основою астрономії?

варіанти відповідей

Спостереження

Ексмеримент.

Моделювання.

Досліди.

Запитання 21

Нижня точка перетину прямовисної лінії з небесною сферою називається...

варіанти відповідей

точка півдня

точка півночі

зеніт

надир

Запитання 22

Супутником Нептуна є:

варіанти відповідей

Титан

Фобос

Тритон

Деймос

Ганімед

Запитання 23

Збурення магнітного поля Землі під впливом спалаху на сонці називається

варіанти відповідей

Протуберанці

Магнітна буря

Сонячні нейтрино

Хромосферний спалах

Запитання 24

Які існують типи календарів

варіанти відповідей

Юліанський

З гарними котиками

Григоріанський

Візантійський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест